Zaměstnanci školy

Ředitelka školy

Zástupce ředitelky

Učitelský sbor

Asistentky pedagoga

Výchovný poradce

Psycholog

Metodik ICT

Metodik prevence

Logoped

Družina

Učetní

Hospodářka:

Školník

  • Dušan Horák

Uklízečky

  • Květoslava Stará
  • Dagmar Kloudová