Spolupracujeme

http://www.jmskoly.cz/ informace z oblasti školství
http://www.pppbrno.cz/ odborná pomoc psychologická a speciálně-pedagogická
http://www.skolskykomplex.cz/ppp/ odborná pomoc psychologická a speciálně-pedagogická
http://zssekaninova.cz/specialne-pedagogicke-centrum/ odborná pomoc
http://www.zslogo.cz/specialne-pedagogicke-centrum.php odborná pomoc
http://www.skola-kocianka.cz/specialne-pedagogicke-centrum/ odborná pomoc
http://www.zsspbrno.cz/spc.html odborná pomoc