Školní vzdělávací plán

Dodatek č.3 k ŠVP ZV Škola otevřené komunikace „Další krok“ platnému od 1. 9. 2013

Ke stažení

Zápis z jednání Školské rady - ve formátu docx

Školní vzdělávací program - platný od 1. 9. 2013