725 383 117 Organizace školního roku | Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov | www.zstgmdrasov.cz

Organizace školního roku 2016 - 2017

 • Začátek školního roku: čtvrtek 1. září 2016, v 7.50 hod. slavnostní zahájení pro prvňáčky  
 • Vysvědčení za 1. pololetí: v úterý 31. ledna 2017
 • Vysvědčení za 2. pololetí: v pátek 30. června 2017

Třídní schůzky:  21. 9. 2016, 5. 4. 2017 (v 16.30 hod.)

Hovorové dny:  9. 11. 2016 a 18. 5. 2017 (15.30 – 17 hod.)

Pedagogické rady: 9. 11. 2016, 18. 1. 2017, 5. 4. 2017, 21. 6. 2017


Prázdniny:

 •  Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016
 •  Vánoční prázdniny: v pátek 23. prosince 2016 – pondělí 2. ledna 2017, vyučování začne v úterý 3. ledna 2017
 • Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017
 • Jarní prázdniny: 13. 3. - 19. 3. 2017
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna
 • Hlavní prázdniny: pod soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017
 • Školní vyučování 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017


Ředitelské volno:

 • pátek 18. 11. 2016

Státní svátky:

 • Den české státnosti: středa 28. září 2016
 • Den vzniku samostatného čs. státu: pátek 28. říjen 2016
 • Den boje za svobodu a demokracii: čtvrtek 17. listopad 2016
 • Den obnovy sam. českého státu: neděle 1. leden 2017
 • Velký pátek: pátek 14. dubna 2017
 • Svátek práce: pondělí 1. května 2017
 • Den vítězství: pondělí 8. května 2017
 • Den slovanských věrozvěstů: středa 5. července 2017
 • Den upálení Mistra J. Husa: čtvrtek 6. července 2017


Zápis do I. třídy:

 • Zápis proběhne dne: 4. dubna 2017 (předběžné datum, bude potvrzeno)


Přijímací zkoušky:

1.kolo přijímacích zkoušek bude upřesněno

Zásadní změny v organizaci školního roku budou vždy doplněny průběžně a budou uvedeny také v aktualitách.