O škole


škola

Městys Drásov se nachází 18 km na sever od Brna, ve střední části Boskovické brázdy, kterou svírají okraje Českomoravské vrchoviny.

Budova školy byla slavnostně otevřena 10. června 1928.Ne že by do těch dob školství v Drásově neexistovalo. Pouze budovy, v nichž se vyučovalo, byly na různých místech – mimo jiné i v domě č.p.2 (dnešní hostinec).

Od roku 1928 prošla budova školy řadou generálních oprav.

V roce 1994 byla dokončena přístavba školy, díky které vznikly 2 nové učebny a skladovací prostory. Po dokončení půdní vestavby byly roku 2001 otevřeny 3 odborné učebny – učebna pro výuku cizích jazyků, počítačová učebna a učebna výtvarné výchovy. Další rozsáhlé stavební úpravy byly ukončeny v roce 2004, a tak mohla být zprovozněna nová školní jídelna včetně vývařovny, splňující přísné hygienické požadavky. Nejvýznamnější stavbou byla bezesporu výstavba tělocvičny, která po celou dobu při škole chyběla. Hodiny tělesné výchovy se v minulosti vyučovaly na chodbách školy, později se přecházelo do sokolovny v Drásově. V roce 2005 byla slavnostně otevřena nová školní tělocvična, která je využívána jak žáky školy, taki širokou veřejností.

Naše základní škola patří mezi úplné školy se všemi devíti ročníky. Od roku 2001 se stala právním subjektem. Ke škole patří i mateřská škola.

Odpoledne je pro žáky I.stupně k dispozici školní družina. Škola poskytuje v odpoledních hodinách pro všechny žáky celou řadu velice zajímavých a různorodých aktivit – viz zájmové kroužky.

V budově naší školy působí také již řadu let hudební oddělení ZUŠ Tišnov.

V roce 2008 byla do budovy školy přestěhována knihovna městyse Drásov, která společně s žákovskou knihovnou rozšířila možnosti nabídky knih nejen pro žáky, ale také pro všechny obyvatele Drásova.

Ke stažení

Prezetace o ZŠ - ve formátu pptx (20 MB)