Kalendář akcí 2017/2018

Podzim

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku
 • Plavecký výcvik
 • Třídní schůzky 2.10.
 • Exkurze na farmě Ráječek
 • Dopravní hřiště
 • Logická olympiáda
 • Setkání s rodiči na téma Hejného matematika
 • Projekt Republika
 • Výtvarná soutěž ve spolupráci s OSRP
 • Vlastivědná soutěž ve spolupráci s OSRP
 • Halloweenské vyučování
 • Halloween - projekt AJ
 • ESS pro předškoláky
 • Návštěva knihovny
 • Hovorové hodiny – listopad
 • Bobřík informatiky
 • IT Slot soutěž
 • Dějepisná olympiáda – školní kolo
 • Přírodovědný klokan

Zima

 • Čertovský šplh
 • Mikuláš naděluje
 • Vánoční dílničky
 • Vánoční představení kino Tišnov
 • Reprezentační ples ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov
 • Motani – Hawai
 • Škola o přírodě Chaloupky, středisko ekologické výchovy
 • Lyžařský kurz
 • Motani – Hawai – výukový program s promítáním
 • Olympiáda v AJ
 • Recitační soutěž – šk. kolo
 • Biologická olympiáda – šk. kolo

Jaro

 • Setkání s předškoláky
 • Matematický klokan, cvrček
 • Planetárium
 • Zápis do 1. ročníku
 • Mc Donald Cup
 • Vlastivědná exkurze Brno
 • Maják – branně vědomostní závod
 • Noc s Andersenem
 • Čtenářská slavnost
 • Exkurze Praha
 • Exkurze Velehrad, archeoskanzen Modrá
 • Zahraniční zájezd
 • Návštěva dětí z MŠ Malhostovice v 1. třídách
 • Školní výlety

Celoročně

 • Sazka olympijský víceboj
 • Školní liga v miniházené
 • Průběžně návštěva divadelních představení dle nabídky