32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

1. sada - Přírodopis

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

2.10.2012 VI. VY_32_INOVACE_001 Mechy.pptx
21.10.2011 IX. VY_32_INOVACE_002 Uhličitan vápenatý.pptx
9.3.2012 IX. VY_32_INOVACE_003 Druhohory.pptx
21.6.2012 VI. VY_32_INOVACE_004 Procvičování- Ekosystémy.pptx
4.11.2011 IX. VY_32_INOVACE_005 Horniny vyvřelé.pptx
2.12.2011 IX. VY_32_INOVACE_006 Horniny usazené.pptx
11.11.2011 IX. VY_32_INOVACE_007 Horniny přeměněné.pptx
20.3.2012 VII. VY_32_INOVACE_008 Kořen.pptx
3.11.2011 VI. VY_32_INOVACE_009 Nahosemenné rostliny.pptx
2.3.2012 IX. VY_32_INOVACE_010 Prvohory.pptx
16.3.2012 IX. VY_32_INOVACE_011 Třetihory.pptx
24.1.2012 VIII. VY_32_INOVACE_012 TRÁVÍCÍ SOUSTAVA.pptx
9.10.2012 VI. VY_32_INOVACE_013 Kapraďorosty.pptx
16.4.2012 VI. VY_32_INOVACE_014 Typy trav. společenstev.pptx
30.10.2012 VI. VY_32_INOVACE_015 Krytosemenné rostliny.pptx
19.10.2012 VI. VY_32_INOVACE_016 Listnaté stromy.pptx
1.11.2012 VI. VY_32_INOVACE_017 Lesní byliny.pptx
2.11.2012 VI. VY_32_INOVACE_018 Lesní keře.pptx
13.11.2012 VI. VY_32_INOVACE_019 Opakování - rostliny v lese.pptx
16.11.2012 VI. VY_32_INOVACE_020 Měkkýši.pptx

2. sada - Anglický jazyk

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

9.10.2012 VII. VY_32_INOVACE_021 Everything At Once - adjectives.doc
19.10.2012 VIII. VY_32_INOVACE_022 VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI POMOCÍ WILL.pptx
4.10.2012 VII. VY_32_INOVACE_023 Comparatives.pptx
23.10.2012 V. VY_32_INOVACE_024 Daily routines.pptx
2.10.2012 VII. VY_32_INOVACE_025 Domino.docx
18.10.2012 VII. VY_32_INOVACE_026 Dvojice příd. jmen.docx
6.11.2012 IX. VY_32_INOVACE_027 Find someone who.docx
8.11.2012 IX. VY_32_INOVACE_028 Karty ke slovíčkům 9.docx
12.11.2012 IV. VY_32_INOVACE_029 Parts of the body.pptx
15.10.2012 VIII. VY_32_INOVACE_030 Pracovní list 8.docx
4.12.2012 IX. VY_32_INOVACE_031 Pracovní list 9.docx
19.11.2012 IV. VY_32_INOVACE_032 Prepositions.pptx
21.11.2012 VIII. VY_32_INOVACE_033 PREPOSITIONS OF TIME.pptx
23.10.2012 V. VY_32_INOVACE_034 Present simple affirmative.pptx
13.11.2012 V. VY_32_INOVACE_035 Present simple negative.pptx
12.10.2012 VI. VY_32_INOVACE_036 Present simple or continuous.docx
31.10.2012 V. VY_32_INOVACE_037 Present simple questions.pptx
19.10.2012 VI. VY_32_INOVACE_038 Přítomný čas prostý, průběhový.docx
15.11.2012 VII. VY_32_INOVACE_039 Shopping clothes.docx
26.11.2012 IV. VY_32_INOVACE_040 There is.pptx

3. sada - Zeměpis

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

8.3.2012 VIII. VY_32_INOVACE_041 Chorvatsko.pptx
16.2.2012 VIII. VY_32_INOVACE_042 Rakousko.pptx
21.2.2012 VIII. VY_32_INOVACE_043 Švýcarsko.pptx
1.3.2012 VIII. VY_32_INOVACE_044 Slovensko.pptx
26.1.2012 VIII. VY_32_INOVACE_045 Estonsko.pptx
10.1.2012 VIII. VY_32_INOVACE_046 Finsko.pptx
26.1.2012 VIII. VY_32_INOVACE_047 Lotyšsko.pptx
28.11.2011 VIII. VY_32_INOVACE_048 Francie.pptx
13.12.2011 VIII. VY_32_INOVACE_049 Irská republika.pptx
19.1.2012 VIII. VY_32_INOVACE_050 Litva.pptx
8.12.2011 VIII. VY_32_INOVACE_051 Nizozemsko.pptx
3.1.2012 VIII. VY_32_INOVACE_052 Norsko.pptx
3.11.2011 VIII. VY_32_INOVACE_053 Vatikán.pptx
6.12.2011 VIII. VY_32_INOVACE_054 Velká Británie.pptx
1.11.2011 VIII. VY_32_INOVACE_055 Itálie.pptx
23.2.2012 VIII. VY_32_INOVACE_056 Lichtenštejnsko.pptx
14.2.2012 VIII. VY_32_INOVACE_057 Německo.pptx
5.1.2012 VIII. VY_32_INOVACE_058 Švédsko.pptx
5.12.2012 VIII. VY_32_INOVACE_059 Belgie.pptx
28.11.2012 VII. VY_32_INOVACE_060 Dominikánská republika.pptx

4. sada - Český jazyk

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

7.6.2012 V. VY_32_INOVACE_061 Číslovky.pptx
14.6.2012 IX. VY_32_INOVACE_062 Antonyma – slova opačného významu.pptx
14.6.2012 IX. VY_32_INOVACE_063 Frazeologismy, význam rčení.pptx
12.12.2011 VII. VY_32_INOVACE_064 Epické druhy a žánry.pptx
10.1.2012 VI. VY_32_INOVACE_065 i,í-y,ý po obojetných souhláskách 1.pptx
8.6.2012 VI. VY_32_INOVACE_066 i,í-y,ý po obojetných souhláskách 2.pptx
12.12.2011 VII. VY_32_INOVACE_067 Lyrické druhy a žánry.pptx
6.12.2011 V. VY_32_INOVACE_068 Podmět a přísudek.pptx
30.1.2012 V. VY_32_INOVACE_069 Podstatná jména.pptx
7.6.2012 V. VY_32_INOVACE_070 Pravopisná cvičení mě, mně.pptx
21.11.2011 V. VY_32_INOVACE_071 Předpony s-,z-, vz-.pptx
22.11.2011 V. VY_32_INOVACE_072 Slovesa - kategorie sloves.pptx
23.5.2012 V. VY_32_INOVACE_073 Souvětí a jeho vzorce.pptx
5.6.2011 IX. VY_32_INOVACE_074 Společný znak řady podstatných jmen.pptx
10.1.2012 VI. VY_32_INOVACE_075 Tvarosloví – druhy číslovek.pptx
10.1.2012 VI. VY_32_INOVACE_076 Tvarosloví - druhy zájmen.pptx
8.6.2012 VI. VY_32_INOVACE_077 Urči slovní druhy.pptx
20.4.2012 VI. VY_32_INOVACE_078 Určování větných členů.pptx
5.1.2012 VII. VY_32_INOVACE_079 Věty jednočlenné a dvojčlenné.pptx
5.1.2012 VII. VY_32_INOVACE_080 Věty podle postoje mluvčího.pptx

5. sada - Matematika

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

24.5.2012 VII. VY_32_INOVACE_081 OBJEMY A OBSAHY.pptx
19.11.2012 V. VY_32_INOVACE_082 Kružnice.pptx
18.10.2012 II. VY_32_INOVACE_083 Najdi správný obrazec.pptx
20.9.2012 III. VY_32_INOVACE_084 Násobilka 2.pptx
11.10.2012 III. VY_32_INOVACE_085 Násobilka 2,3,4 5.pptx
25.10.2012 III. VY_32_INOVACE_086 Násobilka 3.pptx
27.10.2012 III. VY_32_INOVACE_087 Násobilka 4.pptx
4.10.2012 III. VY_32_INOVACE_088 Násobilka 5.pptx
22.10.2012 III. VY_32_INOVACE_089 Násobilka 6.pptx
22.11.2012 III. VY_32_INOVACE_090 Násobilka 6, 7, 8, 9.pptx
25.10.2012 III. VY_32_INOVACE_091 Násobilka 7.pptx
1.11.2012 III. VY_32_INOVACE_092 Násobilka 8.pptx
5.11.2012 III. VY_32_INOVACE_093 Násobilka 9.pptx
12.11.2012 V. VY_32_INOVACE_094 OBVODY OBRAZCŮ.pptx
8.11.012 II. VY_32_INOVACE_095 Odčítání s přechodem desítky.pptx
20.11.2012 V. VY_32_INOVACE_096 ŘÍMSKÉ ČÍSLICE ( 1 - 20).pptx
22.11.2012 V. VY_32_INOVACE_097 ŘÍMSKÉ ČÍSLICE (50,100,500,1 000).pptx
25.4.2012 VIII. VY_32_INOVACE_098 Slovní úlohy o pohybu.pptx
1.11.2012 II. VY_32_INOVACE_099 Sčítání s přechodem přes desítku.pptx
5.10.2012 VII. VY_32_INOVACE_100 ZLOMKY.pptx

6. sada - Přírodopis 2

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

12.9.2012 VII. VY_32_INOVACE_101 Opakování 6.1.pptx
12.9.2012 VII. VY_32_INOVACE_102 Opakování 6.2.pptx
12.9.2012 VII. VY_32_INOVACE_103 Opakování 6.3.pptx
12.9.2012 VI. VY_32_INOVACE_104 Základní ekologické pojmy.pptx
19.9.2012 VI. VY_32_INOVACE_105 Fotosyntéza.pptx
5.10.2012 VI. VY_32_INOVACE_106 Lišejníky.pptx
20.11.2012 VI. VY_32_INOVACE_107 Členovci.pptx
27.11.2012 VI. VY_32_INOVACE_108 Další členovci.pptx
30.11.2012 VI. VY_32_INOVACE_109 Hmyz v lese.pptx
13.11.2012 VI. VY_32_INOVACE_110 Význam lesů.pptx
12.9.2012 VIII. VY_32_INOVACE_111 Opakování 7. ročníku 1.pptx
14.9.2012 VIII. VY_32_INOVACE_112 Opakování 7. ročník 2.pptx
17.9.2012 VII. VY_32_INOVACE_113 Obilniny.pptx
17.9.2012 VII. VY_32_INOVACE_114 Jiné polní plodiny.pptx
31.10.2012 VII. VY_32_INOVACE_115 Domestikovaní živočichové.pptx
19.9.2012 VII. VY_32_INOVACE_116 Sady a zahrady.pptx
24.9.2012 VII. VY_32_INOVACE_117 Hmyz v sadech a zahradách.pptx
5.10.2012 VII. VY_32_INOVACE_118 Parky a sídlištní zeleň.pptx
12.10.2012 VII. VY_32_INOVACE_119 Obratlovci.pptx
10.10.2012 VII. VY_32_INOVACE_120 Rumiště.pptx

7. sada - Český jazyk 2

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

23.2.2012

IV.

VY_32_INOVACE_121

Podstatná jména 4. ročník.pptx

1.10.2012

II.

VY_32_INOVACE_122

Abeceda.pptx

5.10.2012

II.

VY_32_INOVACE_123

Abeceda 2.pptx

29.10.2012

II.

VY_32_INOVACE_124

Spojky, souvětí.pptx

5.11.2012

II.

VY_32_INOVACE_125

Seřaď věty.pptx

31.10.2012

II.

VY_32_INOVACE_126

Seřaď podle abecedy.pptx

7.11.2012

II.

VY_32_INOVACE_127

Řazení podle abecedy.pptx

30.11.2012

I.B

VY_32_INOVACE_128

Čti slabiky a hledej slova.pptx

12.11.2012

II.

VY_32_INOVACE_129

Která písmena chybí.pptx

15.11.2012

II.

VY_32_INOVACE_130

Druhy vět.pptx

18.10.2012

V.

VY_32_INOVACE_131

Předložky S,Z.pptx

16.10.2012

V.

VY_32_INOVACE_132

Předpony S-, Z-, VZ-.pptx

30.10.2012

V.

VY_32_INOVACE_133

Slovesa - osoba, číslo, čas.pptx

6.11.2012

V.

VY_32_INOVACE_134

Slovesný způsob.pptx

15.11.2012

V.

VY_32_INOVACE_135

Základní větné členy.pptx

9.11.2012

V.

VY_32_INOVACE_136

POVĚSTI Z REGIONU- Strašidla u sv.Klimenta.pptx

19.9.2012

V.

VY_32_INOVACE_137

POVĚSTI Z REGIONU - Dušičky.pptx

5.3.2013

II.

VY_32_INOVACE_138

Měkké souhlásky.pptx

15.1.2012

II.

VY_32_INOVACE_139

Psaní u,ů,ú.pptx

27.2.2013

II.

VY_32_INOVACE_140

Tvrdé souhlásky.pptx

8. sada - Fyzika

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

8.11.2012

VI.

VY_32_INOVACE_141

Částicové složení látek.pptx

13.11.2012

VI.

VY_32_INOVACE_142

Elektrické vlastnosti látek.pptx

4.3.2013

IX.

VY_32_INOVACE_143

Elektromagnetické jevy.pptx

13.12.2012

VI.

VY_32_INOVACE_144

Magnetické vlastnosti látek.pptx

10.1.2013

VI.

VY_32_INOVACE_145

Magnetické vlastnosti látek-opakování.pptx

21.3.2013

VI.

VY_32_INOVACE_146

Měření fyzikálních veličin_Měření délky.pptx

4.4.2013

VI.

VY_32_INOVACE_147

Měření fyzikálních veličin_Měření objemu.pptx

17.1.2012

VI.

VY_32_INOVACE_148

Pracovní list_ atom a jeho složení.doc

3.1.2013

VI.

VY_32_INOVACE_149

Pracovní list_magnetické vlastnosti látek.docx

18.4.2013

VI.

VY_32_INOVACE_150

Pracovní list_převody jednotek délka_objem.docx

13.3.2012

VI.

VY_32_INOVACE_151

Pracovní list_převody jednotek objem_hmotnost.docx

28.10.2012

VI.

VY_32_INOVACE_152

Pracovní list_tělesa a látky.docx

1.11.2012

VI.

VY_32_INOVACE_153

Síla. Měření síly. Gravitační síla.pptx

21.11.2012

VII.

VY_32_INOVACE_154

Síla. Skládání sil.pptx

20.9.2012

VI.

VY_32_INOVACE_155

Tělesa a látky.pptx

29.4.2013

VI.

VY_32_INOVACE_156

Měření fyzikálních veličin_Hustota.pptx

27.5.2013

VI.

VY_32_INOVACE_157

Měření fyzikálních veličin_Měření času.pptx

11.4.2013

VI.

VY_32_INOVACE_158

Měření fyzikálních veličin_Měření hmotnosti.pptx

28.2.2013

VI.

VY_32_INOVACE_159

Pracovní list_měření délky pevného tělesa.docx

23.5.2013

VI.

VY_32_INOVACE_160

Měření fyzikálních veličin_Měření teploty.pptx

9. sada - Přírodopis 3

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

16.1.2013

VII.

VY_32_INOVACE_161

Biologické vědy.pptx

18.1.2013

VII.

VY_32_INOVACE_162

Rostlinná buňka.pptx

23.1.2013

VII.

VY_32_INOVACE_163

Jiné typy buněk.pptx

8.2.2013

VII.

VY_32_INOVACE_164

Bakterie a sinice.pptx

22.2.2013

VII.

VY_32_INOVACE_165

Řasy a kvasinky.pptx

27.2.2013

VII.

VY_32_INOVACE_166

Prvoci.pptx

18.1.2013

VI.

VY_32_INOVACE_167

Vlastnosti vodního prostředí.pptx

25.1.2013

VI.

VY_32_INOVACE_168

Vodní a vlhkomilné rostliny.pptx

5.2.2013

VI.

VY_32_INOVACE_169

Plankton.pptx

19.2.2013

VI.

VY_32_INOVACE_170

Žahavci, ploštěnci, měkkýši.pptx

26.2.2013

VI.

VY_32_INOVACE_171

Kroužkovci, členovci.pptx

15.3.2013

VI.

VY_32_INOVACE_172

Ryby a obojživelníci.pptx

14.3.2013

VI.

VY_32_INOVACE_173

Vodní ptáci.pptx

8.4.2013

VII.

VY_32_INOVACE_174

Stonek.pptx

17.4.2013

VII.

VY_32_INOVACE_175

Listy.pptx

26.4.2013

VII.

VY_32_INOVACE_176

Květ.pptx

3.5.2013

VII.

VY_32_INOVACE_177

Květenství a plodenství.pptx

24.4.2013

VII.

VY_32_INOVACE_178

Rozmnožování rostlin.pptx

10.5.2013

VII.

VY_32_INOVACE_179

Plody.pptx

15.5.2013

VII.

VY_32_INOVACE_180

Rostliny jednoděložné a dvouděložné.pptx

10. sada - ICT

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

12.3.2013

III.

VY_32_INOVACE_181

Malování - vzory.ppt

11.12.2012

IX.

VY_32_INOVACE_182

PL_Základní pojmy z informatiky.docx

5.12.2012

V.

VY_32_INOVACE_183

Pracovní list_HW.docx

7.12.2012

III.

VY_32_INOVACE_184

Pracovní list_Tajenka č. 1 Monitor.docx

29.11.2012

III.

VY_32_INOVACE_185

Pracovní list_Tajenka č. 2 Myš.docx

6.12.2012

III.

VY_32_INOVACE_186

Tajenka č.3 Klávesnice.docx

8.4.2013

VII.

VY_32_INOVACE_187

Vytvoření prezentace - postup.ppt

10.1.2013

III.

VY_32_INOVACE_188

Základní sestava počítače.pptx

19.2.2013

IX.

VY_32_INOVACE_189

Grafické programy a jejich využití.ppt

3.12.2012

VII.

VY_32_INOVACE_190

Preventivní údržba počítače.pptx

28.2.2013

III.

VY_32_INOVACE_191

Program Malování_základní funkce 1část.pptx

7.3.2013

III.

VY_32_INOVACE_192

Program Malování_základní funkce 2část.pptx

3.4.2013

IX.

VY_32_INOVACE_193

Úprava fotografií - koláž.pptx

3.4.2013

IV.

VY_32_INOVACE_194

Seznámení s Internetem.pptx

28.5.2013

IV.

VY_32_INOVACE_195

Google - vyhledávání na internetu.pptx

3.5.2013

V.

VY_32_INOVACE_196

PL_práce s internetem.docx

2.5.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_197

PL_práce s textem a internetem.docx

11.12.2012

VI.

VY_32_INOVACE_198

Elektronická pošta.pptx

18.2.2013

VI.

VY_32_INOVACE_199

Bezpečnost v elektronické poště.pptx

24.4.2013

IV.

VY_32_INOVACE_200

Vyhledávání na Internetu.pptx

11. sada - Přírodopis 4

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

9.4.2013

VI.

VY_32_INOVACE_201

Polní plevele.pptx

16.4.2013

VI.

VY_32_INOVACE_202

Rostliny trav. spol. I - suché stráně.pptx

19.4.2013

VI.

VY_32_INOVACE_203

Rostliny trav. spol. II - vlhčí louky, význam půdy.pptx

5.4.2013

VI.

VY_32_INOVACE_204

Obilniny 6.roč..pptx

23.4.2013

VI.

VY_32_INOVACE_205

Traviny, polní plodiny.pptx

6.2.2013

VII.

VY_32_INOVACE_206

Dělení buněk.pptx

6.3.2013

VII.

VY_32_INOVACE_207

Stavba buňky - opakování.pptx

1.3.2013

VII.

VY_32_INOVACE_208

Jednobuněčné organismy - opakování.pptx

26.3.2013

VII.

VY_32_INOVACE_209

Hmyz (7.roč).pptx

4.4.2013

VII.

VY_32_INOVACE_210

Ostatní členovci (7.roč).pptx

22.1.2013

VI.

VY_32_INOVACE_211

Vztahy mezi organismy.pptx

15.5.2013

VII.

VY_32_INOVACE_212

Významné čeledi jednoděložných.pptx

17.5.2013

VII.

VY_32_INOVACE_213

Nahosemenné (7.roč).pptx

23.5.2013

VII.

VY_32_INOVACE_214

Významné čeledi dvouděložných 1.pptx

29.5.2013

VII.

VY_32_INOVACE_215

Významné čeledi dvouděložných 2.pptx

13.3.2013

VII.

VY_32_INOVACE_216

Žahavci (7. roč).pptx

11.12.2012

VII.

VY_32_INOVACE_217

Moře a oceány.pptx

7.11.2012

VII.

VY_32_INOVACE_218

Deštné lesy.pptx

5.12.2012

VII.

VY_32_INOVACE_219

Tundry a polární oblasti.pptx

26.3.2013

VI.

VY_32_INOVACE_220

Vodní ekosystémy - opakování.pptx

12. sada - Chemie

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

9.10.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_221

Voda v přírodě.pptx

11.12.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_222

Vlastnosti kovů, slitiny.pptx

13.12.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_223

Významné kovy 1.pptx

18.12.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_224

Významné kovy 2.pptx

8.1.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_225

Významné nekovy 1.pptx

15.1.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_226

Významné nekovy 2.pptx

7.3.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_227

Významné oxidy 1.pptx

12.3.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_228

Významné oxidy 2.pptx

26.2.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_229

Výroba skla.pptx

2.4.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_230

Hodnoty pH, indikátory.pptx

2.4.2013

IX.

VY_32_INOVACE_231

Karboxylové kyseliny.pptx

9.4.2013

IX.

VY_32_INOVACE_232

Sacharidy.pptx

24.10.2012

IX.

VY_32_INOVACE_233

Fosilní paliva.pptx

21.5.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_234

Keramika 1.pptx

23.5.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_235

Keramika 2.pptx

28.11.2012

IX.

VY_32_INOVACE_236

Nevyčerpatelné zdroje energie.pptx

27.2.2013

IX.

VY_32_INOVACE_237

Deriváty uhlovodíků.pptx

13.3.2013

IX.

VY_32_INOVACE_238

Aldehydy a ketony.pptx

6.2.2013

IX.

VY_32_INOVACE_239

Alkoholy.pptx

17.4.2013

IX.

VY_32_INOVACE_240

Tuky.pptx

13. sada - Cizí jazyk

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

5.11.2012

VII.

VY_32_INOVACE_241

ДОМАШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ.pptx

19.11.2012

VII.

VY_32_INOVACE_242

КЛАСС.pptx

12.11.2012

VII.

VY_32_INOVACE_243

ЦВЕТA.pptx

5.11.2012

VII.

VY_32_INOVACE_244

ШКОЛА.pptx

17.12.2012

VII.

VY_32_INOVACE_245

ЧТО Я ЛЮБЮ ЕСТЬ.pptx

21.1.2013

VII.

VY_32_INOVACE_246

ПОДАРКИ.pptx

12.11.2012

VII.

VY_32_INOVACE_247

OPAKOVÁNÍ - škola, zvířata, barvy.pptx

7.1.2013

VII.

VY_32_INOVACE_248

OPAKOVÁNÍ - třída, co rád jím, dárky.pptx

13.5.2013

VII.

VY_32_INOVACE_249

ČÍSLICE 1 - 10.pptx

11.3.2013

VII.

VY_32_INOVACE_250

Čtení písmen А, а, М, м, Н, н, Э, э, Я, я.pptx

4.2.2013

VII.

VY_32_INOVACE_251

Čtení písmen О,о, К, к, У, у, Т, т, В, в.pptx

15.4.2013

VII.

VY_32_INOVACE_252

БУКВА Б, б, Д, д ,З, з, И, и, Е, е.pptx

21.1.2013

VII.

VY_32_INOVACE_253

БУКВА О, о , К, к.pptx

15.4.2013

VII.

VY_32_INOVACE_254

ПРИВЕТСТВИЕ-POZDRAVY.pptx

4.2.2013

VII.

VY_32_INOVACE_255

Ruský přízvuk - Ударение.pptx

22.4.2013

VII.

VY_32_INOVACE_256

Временные данные - časové údaje.pptx

15.10.2012

VII.

VY_32_INOVACE_257

Наша семья.pptx

13.5.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_258

Die Tiere.pptx

21.5.2013

IX.

VY_32_INOVACE_259

Das Wetter.pptx

14.5.2013

IX.

VY_32_INOVACE_260

Die Farben.pptx

14. sada - Vlastivěda

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

14.3.20113

V.

VY_32_INOVACE_261

Betonové sochy na Českomoravské vysočině.pptx

6.5.2013

V.

VY_32_INOVACE_262

Brněnska prehrada.ppt

15.4.2013

V.

VY_32_INOVACE_263

Dlouhé stráně.pptx

4.2.2013

V.

VY_32_INOVACE_264

Karlovy Vary.pptx

24.1.2012

IV.

VY_32_INOVACE_265

Náš region - Čebínka.pptx

24.10.2012

V.

VY_32_INOVACE_266

POVĚSTI Z REGIONU - Zkamenělá svatba.pptx

21.11.2012

V.

VY_32_INOVACE_267

POVĚSTI Z REGIONU- Jak Žižka pojmenoval Tišnov.pptx

19.10.2012

V.

VY_32_INOVACE_268

POVĚSTI Z REGIONU- Lipůvka.pptx

12.10.2012

V.

VY_32_INOVACE_269

POVĚSTI Z REGIONU- O tišnovské kašně.pptx

17.10.2012

V.

VY_32_INOVACE_270

POVĚSTI Z REGIONU- Paní hora.pptx

30.11.2012

V.

VY_32_INOVACE_271

POVĚSTI Z REGIONU- Poklad v Lesní horce.pptx

28.11.2012

V.

VY_32_INOVACE_272

POVĚSTI Z REGIONU- Zlatý písek.pptx

2.11.2012

V.

VY_32_INOVACE_273

POVĚSTI Z REGIONU- Krkatá bába.pptx

9.11.2012

V.

VY_32_INOVACE_274

POVĚSTI Z REGIONU - O kostelní věži.pptx

17.1.2013

V.

VY_32_INOVACE_275

Východní Čechy.pptx

24.1.2012

IV.

VY_32_INOVACE_276

Procházka městem Brnem.pptx

18.3.2013

V.

VY_32_INOVACE_277

Vodní nádrž Dalešice.pptx

9.5.20213

V.

VY_32_INOVACE_278

Vodní nádrž Letovice.pptx

7.2.2013

V.

VY_32_INOVACE_279

Mariánské Lázně.pptx

21.2.2013

V.

VY_32_INOVACE_280

ZÁPADNÍ ČECHY-Tachov a okolí.pptx

15. sada - Zeměpis 2

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

12.9.2011

VI.

VY_32_INOVACE_281

Pohyby Země.pptx

24.1.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_282

S Evropa-opakování.pptx

11.12.2012

IX.

VY_32_INOVACE_283

Praha_hl. město.pptx

15.12.2011

VIII.

VY_32_INOVACE_284

Opakování - záp. Evropa.pptx

4.2.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_285

Island.pptx

22.9.2011

VII.

VY_32_INOVACE_286

Afrika - podnebí a příroda.pptx

29.11.2011

VII.

VY_32_INOVACE_287

Amerika - příroda.pptx

8.3.2012

VII.

VY_32_INOVACE_288

Asie - vegetační pásy a živočišstvo.pptx

14.5.2012

VI.

VY_32_INOVACE_289

Austrálie - rostlinstvo a živočišstvo.pptx

24.2.2012

VI.

VY_32_INOVACE_290

Hydrosféra - ledovce a podzemní voda.pptx

20.2.2012

VI.

VY_32_INOVACE_291

Hydrosféra - vodní nádrže.pptx

10.4.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_292

Maďarsko.pptx

14.12.2012

IX.

VY_32_INOVACE_293

Pražský hrad.pptx

22.4.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_294

Černá hora.pptx

30.1.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_295

Dánsko.pptx

12.12.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_296

Lucembursko.pptx

16.4.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_297

Rumunsko.pptx

6.3.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_298

Polsko.pptx

27.1.2012

VI.

VY_32_INOVACE_299

Hydrosféra - moře a oceány.pptx

4.12.2012

IX.

VY_32_INOVACE_300

ČR-základní údaje+práce s mapou.ppt

16. sada - Dějepis

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

3.11.2011

VI.

VY_32_INOVACE_301

Kultura Egypta.pptx

23.11.2011

VI.

VY_32_INOVACE_302

Egypt - opakování.pptx

25.10.2011

VI.

VY_32_INOVACE_303

Kultura Mezopotámie.pptx

4.4.2013

VI.

VY_32_INOVACE_304

Kultura starověkého Řecka.pptx

12.12.2011

VII.

VY_32_INOVACE_305

Gotika.pptx

10.11.2011

VII.

VY_32_INOVACE_306

Vikingové.pptx

22.3.2012

VI.

VY_32_INOVACE_307

Řecko - opakování.pptx

29.3.2012

VI.

VY_32_INOVACE_308

Počátky římského státu.pptx

29.5.2012

VI.

VY_32_INOVACE_309

Římská kultura.pptx

24.4.2012

VI.

VY_32_INOVACE_310

Ovládnutí Středomoří.pptx

3. 4. 2012

VI.

VY_32_INOVACE_311

Římské výboje.pptx

26.4.2012

VI.

VY_32_INOVACE_312

Římská republika.pptx

26.4.2012

VI.

VY_32_INOVACE_313

Krize republiky.pptx

3.5.2012

VI.

VY_32_INOVACE_314

Povstání otroků.pptx

10.5.2012

VI.

VY_32_INOVACE_315

Občanské války.pptx

15.5.2012

VI.

VY_32_INOVACE_316

Konec republiky a rozkvět císařství.pptx

17.5.2012

VI.

VY_32_INOVACE_317

Vznik křesťanství.pptx

19.6.2012

VI.

VY_32_INOVACE_318

Řím - opakování.pptx

12.6.2012

VI.

VY_32_INOVACE_319

Slovníček a osobnosti 6. roč.pptx

23.1.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_320

Napoleonská doba.pptx

17. sada - SP

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

8.1.2013

VI.

VY_32_INOVACE_321

OKRASNÉ ROSTLINY.pptx

23.10.2012

VI.

VY_32_INOVACE_322

Půda.pptx

20.11.2012

VI.

VY_32_INOVACE_323

Zelenina, léčivé rostliny.pptx

2.10.2012

VI.

VY_32_INOVACE_324

Zelenina.pptx

18.12.2012

VI.

VY_32_INOVACE_325

PRAKTICKÝ ÚKOL - okrasné rostliny.docx

25.9.2012

VI.

VY_32_INOVACE_326

PRAKTICKÝ ÚKOL- zelenina.docx

6.11.2012

VI.

VY_32_INOVACE_327

PRAKTICKÝ ÚKOL - půda.docx

7.5.2013

VI.

VY_32_INOVACE_328

OVOCNÉ ROSTLINY.pptx

8.1.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_329

Předpoklady pro volbu povolání.pptx

21.5.2013

VI.

VY_32_INOVACE_330

EKONOMIKA DOMÁCNOSTI.pptx

28.5.2013

VI.

VY_32_INOVACE_331

Ekonomika domácnosti - praktický úkol.doc

13.11.2012

VI.

VY_32_INOVACE_332

LÉČIVÉ ROSTLINY.pptx

14.5.2013

VI.

VY_32_INOVACE_333

PRAKTICKÝ ÚKOL - ovocné rostliny.docx

6.12.2012

VII.

VY_32_INOVACE_334

Pěstování lesa.pptx

22.11.2012

VII.

VY_32_INOVACE_335

Stavba dřeva.pptx

4.10.2012

VII.

VY_32_INOVACE_336

TECHNICKÉ KRESLENÍ I.pptx

18.10.2012

VII.

VY_32_INOVACE_337

TECHNICKÉ KRESLENÍ II.pptx

10.1.2013

VII.

VY_32_INOVACE_338

TECHNICKÉ KRESLENÍ III.pptx

11.10.2012

VII.

VY_32_INOVACE_339

TECHNICKÉ KRESLENÍ IV.pptx

2.11.2012

VII.

VY_32_INOVACE_340

TECHNICKÉ KRESLENÍ V.pptx

18. sada - Přírodopis 5

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

23.10.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_341

Domestikace.pptx

31.10.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_342

Etologie.pptx

2.11.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_343

Obojživelníci.pptx

19.10.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_344

Opakování - Obratlovci s proměnlivou tělesnou teplotou.pptx

21.5.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_345

Opakování - Savci.pptx

30.10.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_346

Plazi.pptx

23.5.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_347

Ptáci1.pptx

23.5.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_348

Ptáci2.pptx

28.5.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_349

Ptáci3.pptx

19.9.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_350

Savci 1.pptx

19.9.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_351

Savci 2.pptx

21.9.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_352

Savci 3.pptx

11.12.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_353

Savci 5.pptx

2.10.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_354

Savci 6.pptx

12.10.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_355

Savci 7.pptx

5.10.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_356

Savci 8.pptx

9.10.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_357

Savci 9.pptx

25.9.2012

VIII.

VY_32_INOVACE_358

Savci 4.pptx

26.3.2013

VIII.

VY_32_INOVACE_359

Opakování - ptáci.pptx

13.1.2012

IX.

VY_32_INOVACE_360

Geologické vědy.pptx

19. sada - Angličtina 2

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

12. 4. 2013 IV. VY_32_INOVACE_361 Buying something.pptx
23. 1. 2013 V. VY_32_INOVACE_362

Can.pptx
25. 3. 2013 III. VY_32_INOVACE_363

Clothes.pptx
3. 4. 2013 V. VY_32_INOVACE_364

Describing people.pptx
25. 3. 2013 V. VY_32_INOVACE_365

Family.pptx
11. 3. 2013 III. VY_32_INOVACE_366

Possessive ´s.pptx
30. 1. 2013 IV. VY_32_INOVACE_367

Possessive adjectives.pptx
15. 4. 2013 V. VY_32_INOVACE_368

Present continuous.pptx
24. 4. 2013 V. VY_32_INOVACE_369

Present continuous neg.pptx
23. 4. 2013 V. VY_32_INOVACE_370

Present continuous ques.pptx
5. 12. 2012 V. VY_32_INOVACE_371

Sports.pptx
4. 2. 2013 V. VY_32_INOVACE_372

There is.pptx
16. 1. 2013 IV. VY_32_INOVACE_373

To be - affirmative.pptx
6. 2. 2013 IV. VY_32_INOVACE_374

To be questions.pptx
3. 4. 2013 IV. VY_32_INOVACE_375

To have got affirmative.pptx
3. 5. 2013 IV. VY_32_INOVACE_376

To have got negative.pptx
26. 4. 2013 IV. VY_32_INOVACE_377

To have got questions.pptx
17.1. 2013 IX. VY_32_INOVACE_378

MODAL VERBS.pptx
17.10.2012 V. VY_32_INOVACE_379

Time, daily routines DUM.docx
16.10.2012 VII. VY_32_INOVACE_380

SUPERLATIVES.pptx

20. sada - Matematika 2

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

23.11.2012 I. B VY_32_INOVACE_381 Dopočítávání.pptx
13.11.2012 II. VY_32_INOVACE_382

Druhy čar.pptx
30.11.2012 V. VY_32_INOVACE_383

Souřadnice bodů.pptx
30.10.2012 V. VY_32_INOVACE_384

Jednotky času.pptx
27.9.2012 I. B VY_32_INOVACE_385

Seřaď obrazce podle velikosti.pptx
21.1.2013 VI. VY_32_INOVACE_386

M6 1.pololet..doc
17.6.2013 VII. VY_32_INOVACE_387

M7 2.pololet..doc
15.4.2013 VII. VY_32_INOVACE_388

M7 3.čtvrt.doc
15.3.2013 VII. VY_32_INOVACE_389

M7 poměr.doc
17.6.2013 VIII. VY_32_INOVACE_390

M8 2.pololet..doc
15.4.2013 VI. VY_32_INOVACE_391

M6 3.čtvrtlet..doc
13.12.2012 VII. VY_32_INOVACE_392

celá čísla.doc
27.2.2013 VIII. VY_32_INOVACE_393

Výrazy-vzorce.doc
18.4.2013 VIII. VY_32_INOVACE_394

M8 rovnice.doc
30.9.2013 VIII. VY_32_INOVACE_395

Druhá mocnina.doc
14.12.2012 I. B VY_32_INOVACE_396

Zima-počítání do pěti.ppt
8.1.2013 I. B VY_32_INOVACE_397

Zimní sporty-počítání do pěti.ppt
29.11.2012 I. B VY_32_INOVACE_398

Učíme_se_počítat.pptx
1.2.2012 IX. VY_32_INOVACE_399

Kvadratická funkce.pptx
24.10.2013 VIII. VY_32_INOVACE_400

Výrazy - mocniny.doc

21. sada - Přírodověda

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

14.12.2011 V. VY_32_INOVACE_401 Lidské tělo.pptx
23.10.2012 V. VY_32_INOVACE_402

Subtropický pás.pptx
7. 5. 2013 V. VY_32_INOVACE_403

Nakloněná rovina.pptx
9. 5. 2013 V. VY_32_INOVACE_404

Páka.pptx
8.11.2012 V. VY_32_INOVACE_405

Cizokrajné ekosystémy.pptx
29.4.2013 IV. VY_32_INOVACE_406

Na poli.pptx
13.6.2013 V. VY_32_INOVACE_407

Výroba skla.pptx
12.6.2013 V. VY_32_INOVACE_408

Zpracování vápence.pptx
6.12.2012 V. VY_32_INOVACE_409

Bezobratlí.pptx
6.12.2012 V. VY_32_INOVACE_410

Obratlovci.pptx
16.1.2013 IV. VY_32_INOVACE_411

Plody.pptx
6.6.2013 V. VY_32_INOVACE_412

Slunce.pptx
5.6.2013 V. VY_32_INOVACE_413

Spalovací motory.pptm
14.1.2013 IV. VY_32_INOVACE_414

Listnaté stromy.pptx
11.11.2013 V. VY_32_INOVACE_415

Smrk ztepilý.pptx
11.11.2013 V. VY_32_INOVACE_416

Buk lesní.pptx
21.11.2013 IV. VY_32_INOVACE_417

Lípa srdčitá.pptx
21.11.2013 IV. VY_32_INOVACE_418

Obiloviny.pptx
7.11.2012 IV. VY_32_INOVACE_419

Sluneční soustava.pptx
29.4.2013 IV. VY_32_INOVACE_420

Zemědělské plodiny, luštěniny.pptx

22. sada - Prvouka

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

5.12.2012 III. VY_32_INOVACE_421 Vnitřní ústrojí.pptx
7.12.2012 III. VY_32_INOVACE_422

Smysly.pptx
28.11.2012 III. VY_32_INOVACE_423

Kostra.pptx
16.11.2012 III. VY_32_INOVACE_424

Potraviny, výživa.pptx
17.12.2012 I. B VY_32_INOVACE_425

Zima.pptx
7.1.2013 I. B VY_32_INOVACE_426

Zimní sporty.pptx
12.10.2012 II. VY_32_INOVACE_427

Zelenina a její druhy.pptx
14.12.2012 III. VY_32_INOVACE_428

Tísňová volání.pptx
26.9.2012 III. VY_32_INOVACE_429

Města ČR.ppt
12.11.2012 I. B VY_32_INOVACE_430

Kde bydlím - Můj domov.pptx
14.9.2012 II. VY_32_INOVACE_431

Dopravní značky.pptx
1.10.2012 I.B VY_32_INOVACE_432

Dopravní prostředky.pptx
8.3.2013 III. VY_32_INOVACE_433

Měření_času.pptx
29.10.2012 I. B VY_32_INOVACE_434

Čím se živí zvířátka.pptx
15.4.2013 I. B VY_32_INOVACE_435

Kde žijí zvířátka.pptx
18.1.2013 III. VY_32_INOVACE_436

Suroviny a výrobky.pptx
5.10.2012 II. VY_32_INOVACE_437

Ovocné_stromy.pptx
18.12.2012 II. VY_32_INOVACE_438

Práce a volný čas.pptx
25.9.2012 II. VY_32_INOVACE_439

Jehličnaté stromy.pptx
19.4.2013 III. VY_32_INOVACE_440

Horniny.pptx

23. sada - Zeměpis 3

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

12.12.2011 VI. VY_32_INOVACE_441 Atmosféra.pptx
16.9.2013 IX. VY_32_INOVACE_442

Opakování 8. roč..pptx
17.10.2013 VI. VY_32_INOVACE_443

Členění zemského povrchu.pptx
16.9.2013 VI. VY_32_INOVACE_444

Planeta Země.pptx
3.10.2013 VI. VY_32_INOVACE_445

Kosmonautika.pptx
14.10.2013 VI. VY_32_INOVACE_446

Vyjádření povrchu na mapě.pptx
23.9.2013 IX. VY_32_INOVACE_447

Rusko.pptx
25.11.2013 IV. VY_32_INOVACE_448

Zemětřesení a sopečná činnost.pptx
24.10.2013 IX. VY_32_INOVACE_449

Zvětrávání a činnost větru.pptx
5.12.2011 VI. VY_32_INOVACE_450

Působení tekoucí vody.pptx
6.1.2012 VI. VY_32_INOVACE_451

Počasí během roku.pptx
25.9.2013 VIII. VY_32_INOVACE_452

Povrch Evropy.pptx
2.10.2013 VIII. VY_32_INOVACE_453

Vodstvo Evropy.pptx
24.10.2011 VI. VY_32_INOVACE_454

Krajinná sféra.pptx
30.9.2013 VIII. VY_32_INOVACE_455

Podnebí Evropy.pptx
16.10.2013 VIII. VY_32_INOVACE_456

Obyvatelstvo Evropy.pptx
7.10.2013 VIII. VY_32_INOVACE_457

Rostlinstvo a živočišstvo ČR.pptx
11.11.2013 IX. VY_32_INOVACE_458

Rostlinstvo a živočišstvo Evropy.pptx
21.10.2013 IX. VY_32_INOVACE_459

Vodstvo ČR.pptx
7.10.2013 IX. VY_32_INOVACE_460

Povrch ČR.pptx

24. sada - Čeština 3

Datum

třída

Kód inovovaného materiálu

Popis

29. 1. 2013 V. VY_32_INOVACE_461 Mešity.pptx
11.10.2012 V. VY_32_INOVACE_462

POVĚSTI Z REGIONU - Hastrman.pptx
11.6.2012 VI. VY_32_INOVACE_463

Doplň –n- nebo -nn- do textu.pptx
15.6.2012 VI. VY_32_INOVACE_464

Vyber větu, která odpovídá větnému vzorci (.pptx
5.6.2012 VIII. VY_32_INOVACE_465

Zjisti správný tvar slovesa.pptx
17.5.2012 VII. VY_32_INOVACE_466

Zájmena test.doc
8.11.2013 VII. VY_32_INOVACE_467

Prověřovací písemná práce z čj.doc
8.11.2013 IX. VY_32_INOVACE_468

Prověřovací písemná práce z čj9.doc
8.11.2013 VII. VY_32_INOVACE_469

1. čtvrtletní práce z ČJ 7.r..doc
1.2.2012 VIII. VY_32_INOVACE_470

Najdi přímou řeč, doplň uvozovky 1.pptx
30.4.2013 II. VY_32_INOVACE_471

Podstatná jména 2. ročník.pptx
23.11.2012 I. B VY_32_INOVACE_472

Přiřaď obrázky k hlásce,.pptx
11.1.2013 IV. VY_32_INOVACE_473

Vyjmenovaná slova.pptx
11.11.2013 III. VY_32_INOVACE_474

Opakování za 1. čtvrtletí.doc
10.10.2013 III. VY_32_INOVACE_475

ovečka.doc
22.11.2013 III. VY_32_INOVACE_476

Psaní i,y po B.doc
8.11.2013 VI. VY_32_INOVACE_477

1.čtvrtletní pís. práce z ČJ 6.r..doc
9.5.2012 VII. VY_32_INOVACE_478

Názvy částí těla.pptx
25.11.2013 III. VY_32_INOVACE_479

Procvičuj vyjmenovaná slova po B.doc
26.11.2013 III. VY_32_INOVACE_480

O draku dobrotisku.doc