Speciální pedagog – logoped

Mgr. Milena Gébová

  • provádí logopedickou diagnostiku
  • zajišťuje odbornou speciálně – pedagogickou péči logopedickou, reedukaci narušené komunikační schopnosti
  • nabízí pro rodiče konzultace problematiky řečového postižení a dalších školních, výchovných a vývojových nedostatků s tím spjatých
  • integrovaným žákům poskytuje v souladu s doporučením speciálně pedagogického centra pro vady řeči poskytována systematická a intenzivní individuální logopedická péče.

KONZULTAČNÍ HODINY:
dle individuání dohody

KONTAKT:
gebova@zstgmdrasov.cz