Preventista sociálně – patologických jevů

Mgr. Kateřina Vaverová

  • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě
  • Screening, ankety, dotazníky ve škole
  • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
  • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
  • Skupinová a komunitní práce s žáky
  • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
  • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele
  • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
  • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
  • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

KONZULTAČNÍ HODINY:
dle individuání dohody

KONTAKT:
vaverova@zstgmdrasov.cz