Roční plán mateřské školy

Roční plán mateřské školy

Akce mateřské školy Drásov ve školním roce 2017/2018 ve spolupráci se základní školou T. G. Masaryka Drásov, občanským sdružením rodičů a přátel MŠ Drásov a veřejností.

PODZIM:

 • Edukativně stimulační skupinky
 • Drakiáda – v rámci třídy
 • Dýňové tvoření - strašidelný rej – v rámci třídy
 • Divadlo Ševčík 18.9.2017
 • Divadlo Kača a Kača v MŠ, 10.10.2017, „Dračí zpívání“
 • Zahájení kroužků - 2.10.2017
 • Focení Photodienst, listopad 2017
 • Svatomartinská světýlka
 •  
 • Uspávání zvířátek a Bramboriáda
 •  
 • Výstava obrázků u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu, společné zpívání
 •  

ZIMA:

 • Mikulášská nadílka
 • Návštěva vánoční výstavy, účast na vánoční výstavě
 • Zahájení adventu, 1.12.2017
 • Vánoční besídka pro rodiče, 13. a 14.12.2017
 • Dětský karneval – v rámci třídy
 • Aktuální nabídka kina Svratka
 • Vzpoura proti úrazům, výchovně vzdělávací program VZP, 17.1.2018
 • Divadlo dle nabídky

JARO:

 • Planetárium
 • Velikonoce ve školce
 • Velikonoční výstava
 • Skořápkovník, 27.3.2018
 • Návštěva knihovny Tišnov a Drásov
 • Den Země – v rámci třídy
 • Rej čarodejnic – v rámci třídy
 • Zápis do MŠ – den otevřených dveří
 • Divadlo Radost, dle nabídky
 • Den matek – dárek ke dni matek

LÉTO:

 • Oslava dne dětí – v rámci třídy
 • Pasování předškoláků, 26.6.2018
 • Školní výlet
 • Výlet na Pecku nebo do parku
 • Přespávání v MŠ s předškoláky
 • Výukový program s Hasiči a Policií ČR
 • Pohádková cesta, 2.polovina června
 • Vida pro předškoláky