Denní režim

Aktuální denní režim na školní rok 2018/2019Denní režim třídy Žabičky 7.00 - 16.30

 • 7:00 - zahájení provozu třídy Žabičky, děti se schází od 6:30 ve třídě Koťátek
 • 7:00 - 8:45 - volné hry, individuální práce s dětmi
 • 8:45 - od této chvíle mohou děti svačit do 9.15
 • 9:15 - 11:30 - v tuto dobu probíhá hlavní vzdělávací nabídka, tématické aktivity, pobyt venku (zpravidla 2 hodiny denně)
 • 11:30 - 12:10 - oběd, příprava na odpočinek, spánek a odpočinek
 • 13:30 - postupné vstávání dětí, volné hry
 • 14:15 - odpolední svačina
 • 14:45 - 16.30 - volné hry dětí
 • 16.00 - přichází děti ze třídy Berušky a Koťátka
 • 16.30 - ukončení provozu třídy Žabičky

Denní režim třídy Zajíčci 6.30 - 16.30

 • 6.30 - zahájení provozu třídy Zajíčci, schází se zde děti ze třídy Včeličky
 • 7.30 - odchází děti ze třídy Včeliček
 • 7.30 - 8.45 - volné hry, individuální práce s dětmi
 • 8.45 - od této chvíle mohou děti svačit do 9.15
 • 9:15 - 11:50 - tuto dobu probíhá hlavní vzdělávací nabídka, tématické aktivity, pobyt venku (zpravidla 2 hodiny denně)
 • 11:50 - 12:20 - oběd, příprava na odpočinek, spánek a odpočinek
 • 13.30 - postupné vstávání dětí, volné hry
 • 14.15 - odpolední svačina
 • 14:45 - 16:30 - volné hry dětí ve třídě nebo v okolí MŠ
 • 15.30 - přicházejí děti ze třídy Včeličky
 • 16.30 - ukončení provozu třídy Zajíčci

Denní režim třídy Berušky 7.00 - 16.00

 • 7.00 - zahájení provozu třídy Berušky, děti se scházejí ve třídě Koťátek
 • 7.00 - 8.45 - volné hry, individuální práce s dětmi
 • 8.45 - od této chvíle mohou děti svačit do 9.15
 • 9:15 - 11:50 - tuto dobu probíhá hlavní vzdělávací nabídka, tématické aktivity, pobyt venku (zpravidla 2 hodiny denně)
 • 11:50 - 12:20 - oběd, příprava na odpočinek, spánek a odpočinek
 • 13.30 - postupné vstávání dětí, volné hry
 • 14.15 - odpolední svačina
 • 14.45 - 16.00 - volné hry dětí, individuální práce s dětmi
 • 16.00 - děti přechází do třídy Žabiček, ukončení provozu třídy

Denní režim třídy Včeličky 7.30 - 15.30

 • 6.30 - 7.30 - zahájení provozu třídy Včeličky, děti se schází ve třídy Zajíčků
 • 7.30 - 8.45 - volné hry, individuální práce s dětmi
 • 8.45 - od této chvíle mohou děti svačit
 • 9:15 - 11:45 - tuto dobu probíhá hlavní vzdělávací nabídka, tématické aktivity, pobyt venku (zpravidla 2 hodiny denně)
 • 11:45 - 12:15 - oběd, příprava na odpočinek, spánek a odpočinek
 • 13.30 - postupné vstávání dětí, volné hry
 • 14.15 - odpolední svačina
 • 14:45 - 15.30 - volné hry dětí, individuální práce s dětmi
 • 15.30 - děti přechází do třídy Zajíčci

Denní režim třídy Koťátka 6.30 - 16.00

 • 6.30 - zahájení provozu třídy Koťátka, schází se zde děti ze třídy Berušek a Žabiček
 • 7.00 - děti odchází do tříd Berušek a Žabiček
 • 7.30 - 8.45 - volné hry, individuální práce s dětmi
 • 8.45 - od této chvíle mohou děti svačit do 9.15
 • 9:15 - 11:50 - tuto dobu probíhá hlavní vzdělávací nabídka, tématické aktivity, pobyt venku (zpravidla 2 hodiny denně)
 • 11:50 - 12:30 - oběd, příprava na odpočinek, spánek a odpočinek
 • 13.30 - postupné vstávání dětí, volné hry
 • 14.15 - odpolední svačina
 • 14:45 - 15.30 - volné hry dětí, individuální práce s dětmi
 • 16.00 - ukončení provozu třídy Koťátka, děti přechází do třídy Žabiček.