Projekty mateřské školy

Kroužek Šikulové

Vedoucí: Ivana Kolářová, Ludmila Rausová

V rámci kroužku se děti ve dvou malých skupinkách seznamují s fungováním světa kolem nás – po technické stránce. Kroužek je podporován z projektu Technických školek, do něhož jsme se jako mateřská škola zapojili a pracujeme tak na polytechnické výchově dětí již od předškolního věku. Děti dostávají do rukou reálné nástroje a na konci deseti lekcí si odnášení hotový prostorový artefakt (fungující autíčko či letadlo). Přesně ví,co a jak funguje, neboť celý dopravní prostředek vytváří podporováni svými pedagožkami od kresebného plánku, přes jeho přenesení na materiál až po trojrozměrný výrobek. Doprovodné fotografie byly pořízeny během prvních dvou lekcí, během nichž se děti poprvé seznamují s technickým nákresem - děti spojovaly body do geometrických tvarů, tvary následně vystřihly, nalepily na papír a dokreslily dle vlastní představy. V lekci druhé si vyzkoušely, kolik stop zanechávají jednostopá a dvoustopá vozidla, pozorovaly hlavní části jednostopých vozidel a zkoumaly jejich funkci.