Pozvánka na slavnostní pasování předškoláků

Pozvánka na slavnostní pasování předškoláků

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ - 12. 6. v 16:00

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ - bližší informace viz. příloha

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

30.5.Seznam dětí pod reg. čísly přijatých k předškolnímu vzdělávání pro rok 2018/2019

Ke stažení

Seznam dětí - ve formátu pdf

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů, Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace, Drásov 167, 664 24 Drásov, zastoupená ředitelkou školy, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Alena Straubová, advokátka, email: office@akstraubova.cz tel.: 541 556 155.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Pozvánka na Den dětí 1.6.2018

Pozvánka na Den dětí 1.6.2018

Vážení rodiče, prarodiče, příznivci školy, přijměte prosím pozvání na Oslavu Dne dětí jako zahradní slavnost, která proběhne na zahradě školy 1. června 2018 od 15. 30 – 18.00 hod.Při této příležitosti si můžete na školní zahradě užít, vyslechnout, zhlédnout:

výstavu výtvarných děl pod širým nebem, vystoupení dětí ze všech oddělení mateřské školy, zpěv vítězů školní pěvecké soutěže, představení 3.A Evy Zachariášové, vystoupení flétniček pod vedením Hany Bednářové, Budulínka dramatického kroužku a 3. B Petry Francové, pohybovou skladbu Cirkus (vystoupení žáků 6.A a 6.B) Lucie Mácové i vystoupení školního sboru Jitky Smékalové.

Užít si mohou děti též soutěže a malování na obličej. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Pozvání na Den otevřených dveří - 26. a 27.5.

Vážení rodiče, prarodiče, rodáci, absolventi, bývalí zaměstnanci i příznivci školy, obyvatelé obce, buďte srdečně zváni ve dne 26. a 27. 5. v době 14 - 16 hodin na Den otevřených dveří. Zpřístupněny vám budou všechny prostory školy i nově zbudované mateřské školy. Těšíme se na Vaši návštěvu, v prostorách školy bude možné zakoupit almanach vydaný k 90. výročí školní budovy Drásov 167.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Stanovení úplaty v době přerušení provozu MŠ

Ke stažení

Úplata přerušení provozu - ve formátu pdf

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy se bude konat dne 10. 5. 2018 v budově mateřské školy Drásov 516. U příležitosti zápisu do předškolního zařízení proběhne Den otevřených dveří (možnost navštívit třídy od 9 – 10 hodin a od 14 – 15 hodin). Přijďte i se svým dítětem k zápisu do mateřské školy kdykoliv v době od 8.15 – 10.30 hod. a od 13.15 – 16.30 hod.

S sebou vezměte vyplněnou žádost o přijetí (podepsanou oběma zákonnými zástupci a potvrzený lékařem), rodný list dítěte a přezůvky. Budete si moci prohlédnout prostory MŠ a Vaše dítě si bude moci pohrát s ostatními dětmi a spoustou hraček.

Ke stažení

Zápis do mateřské školy - ve formátu pdf
Žádost o přijetí - ve formátu pdf
Informace k zápisu - ve formátu pdf
Kritéria k zápisu - ve formátu pdf

Maňáskové divadlo v MŠ

Ples 2018 pozvánka

V pondělí 19. 2. 2018 navštívilo naši mateřskou školu maňáskové divadlo Rolničky s pohádkou Farma zvířátek. Děti s napětím sledovaly příběh malého beránka, který odešel z farmy jen proto, aby se vyřešila záhada s odcizeným balíkem sena. Ostatní zvířátka z farmy se domnívala, že je to právě beránek, který krádež způsobil. Děti beránkovo putování aktivně komentovaly anabádaly ho, aby unikl nástrahám zlého čaroděje a vlka. Tak, jak to v pohádkách bývá, i v tomto příběhu dobro zvítězilo nad zlem.

Lenka Lajcmanová

Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis do 1. ročníku základní školy" se bude konat dne 17. 4. 2018 v době od 14:00 do17:30 hodin v budově základní školy Drásov 167. K zápisu si s sebou přineste rodný list dítěte a váš občanský průkaz.Zápisu se prosím zúčastněte pouze se svým předškolákem. Pro větší komfort Vás i Vašich předškoláčků je možné se zapsat na určitý čas na zápisové archy umístěné v mateřských školách v době od 26. 3. do 13. 4. (MŠ Drásov, MŠ Malhostovice). Náhradní termín lze dohodnout individuálně na telefonním čísle 549424194 (Mgr. Bednářová) nebo e-mailem: bednarova@zstgmdrasov.cz . Dne 11. 4. 2018 můžete navštívit v době od 7.50 – 9.30 hod. přímo výuku v rámci otevřeného vyučování v našich prvních třídách. Více informací viz přiložený leták.

Děkuji moc a přeji pěkné dny...

Ke stažení

Zápis do 1.ročníku základní školy - ve formátu pdf
Žádost o odklad - ve formátu pdf
Žádost o přijetí - ve formátu pdf
Dotazy k zápisu - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Pozvání na setkání s předškoláky - 6.3.2018 od 16 hodin.

Pozvání na setkání s předškoláky - 6.3.2018 od 16 hodin.

Milí předškoláčci, chcete si také vyzkoušet, jestli byste mohli být králem/královnou všech zvířátek? Přijďte v doprovodu rodičů v úterý 6. března 2018 průběžně mezi 16:00hod. - 16:30hod. do hlavní budovy ZŠ T. G. Masaryka, Drásov 167. Škola plná královských úkolů už na vás čeká. Více viz přiložený soubor.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Pozvánka na školní ples

Ples 2018 pozvánka

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace a Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s. vás zvou na 16. reprezentační ples školy, který se bude konat dne 24. 2. 2018 od 20.00 hod. v drásovské sokolovně. K tanci a poslechu zahraje Malá kapela, ples zahájí polonézou žáci 9. ročníku ZŠ. Během večera vystoupí tanečníci z TK Sokol Drásov i taneční skupiny Hr. Ladies, čeká vás bohatá tombola.

Cena vstupenek: 120Kč/ předprodej vstupenek od 12. 2. 2018 u p. Ondříškové v budově ZŠ Drásov, Drásov 167.

Prevence úrazů v MŠ

Ve středu 17. ledna proběhlo díky projektu VZP „Vzpoura úrazům“ setkání s hendikepovanými ambasadory, kteří se dětem snažili přiblížit problematiku úrazů.

Děti se dozvěděly, jak nejčastěji k úrazům dochází a jak úrazům předcházet. Lektoři přiblížili dětem život na vozíku a také sportovní disciplíny, které postižení mohou vykonávat.

Děti měly možnost se aktivně zapojit a klást doplňující otázky k danému tématu. Ve 2.části programu měly děti pomocí obrázkového materiálu a na základě svých zkušeností určovat, které chování je správné a které nebezpečné.

Setkání bylo pro děti zajímavé a netradiční a určitě je vedlo k zamyšlení, jak o svoje zdraví co nejlépe pečovat a co by se mohlo stát.

Ludmila Rausová

Sběr starého papíru ve středu 31. 1.

Ředitelství Základní a Mateřské školy a žákovský parlament oznamují, že ve středu 31. 1. 2018 uspořádají

SBĚR STARÉHO PAPÍRU.

Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:30 do 12:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 30. 1. v době od 13:00 do 15:30.

Pokud chcete podpořit v soutěži konkrétní třídu, je třeba svázaný papír předem zvážit a hmotnost papíru nahlásit před vložením do kontejneru přítomné službě.

Předem děkujeme všem občanům, kteří dětem starý papír darují.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

PF 2018

PF 2018

Andělsky krásné Vánoce a po čertech dobrý nový rok 2018 přeje za všechny děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Drásov.

Mikulášská nadílka

Dne 5.12. se již tradičně žáci 9. ročníku ujali mikulášské nadílky. Úkolu se zhostili všichni ve dvou vytvořených skupinách, v jejichž čele stál Mikuláš doprovázený sborem krásných andělů a neposedných čertů. Velmi příjemně bytosti nebeské i pekelné zprostředkovaly dětem nadílku a velkého úspěchu se dočkaly zejména u nejmenších dětí, které ochotně přednášely, zpívaly i tancovaly. Starší si pak vyslechli i prostor pro zlepšení a přislíbili změnu k lepšímu...

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Vánoční jarmark u MŠ

Klub rodičů při MŠ pořádal ve spolupráci s MŠ Drásov dne 1.12.2017 již tradiční „Předvánoční jarmark“. Maminky napekly spoustu výborného cukroví, nazdobily perníčky, vyrobily krásné vánoční dekorace…..Děti se sešly u stromečku a než jej rozsvítily, společně zazpívaly několik zimních písniček. Všichni se mohli v zimním počasí zahřát vánočním punčem nebo svařákem a posilnit se nejen párkem v rohlíku. Akce se velmi zdařila, téměř vše se prodalo, snědlo, vypilo…..Všem zúčastněným moc děkujeme za spolupráci, přejeme krásný adventní čas, šťastné a veselé Vánoce a do nového roku jen to nejlepší a hlavně zdraví.

Za Klub rodičů Mgr. Martina Špačková

Krabice od bot aneb Děti darují dětem

I v době relativního blahobytu jsou kolem nás děti, na které nikdo s dárkem nemyslí. Ty si zejména o Vánocích zaslouží naši podporu a povzbuzení. Proto je tu akce Krabice od bot, kterou chceme podpořit. A jestli se chcete zapojit aktivně i vy, společně s dětmi vezměte krabici od bot, vložte do ní dárky: hračky, pastelky, oblečení apod. Krabici pěkně zabalte, čitelně na ni napište, pro koho se dárky hodí – zda pro chlapce či pro holčičku a v jakém věku (0-17). Krabici doručte do školy nebo přímo na sběrné místo, které je u paní Olgy Frydrýškové na adrese Drásov 415. Odtud budou dárky rozděleny potřebným. Blišší informace naleznete v přiloženém letáčku.

Ke stažení

Krabice od botKrabice od bot aneb Děti darují dětem - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Divadlo Netratrdlo

V pátek 24.11.2017 za námi do MŠ přijelo divadlo Netratrdlo s pohádkou „O zlaté rybce“.

Pohádka plná legrace, písniček a poučení zavedla děti do rybářského prostředí s chudým rybářem a jeho velmi svéráznou ženou.

Děti pozorně sledovaly děj pohádky, naučily se žertovnou písničku rybáře. Uvědomily si, jak člověk dopadne, když není s ničím spokojen. A že k tomu, aby byly šťastné, nepotřebují kouzla a bohatství, ale to, aby je měl někdo rád a umět se radovat z maličkostí.

A přesto, že se v pohádce i trochu hudrovalo a křičelo, končila smíchem, potleskem a pohlazením zlaté rybky.

Hana Krejsová

Vánoční jarmark - 1.12.2017

Přijměte prosím pozvání a přijďte se společně s námi předvánočně naladit na akci organizovanou se spolupráci Spolku rodičů MŠ a naší školky. Více viz přiložený plakátek.

Ke stažení

Vánoční jarmark - 1.12.2017Vánoční jarmark - 1.12.2017 - ve formátu pdf

Mgr. Martina Špačková

PŘEDŠKOLÁČCI… aneb nakoukneme do školy

Ve školním roce 2017/2018 připravujeme opět několik akcí, během nichž mohou předškolní děti nahlédnout do školy. Kromě pravidelných návštěv předškoláčků v doprovodu paních učitelek z mateřské školy budou připravena též dvě odpoledne, kdy se budou paní učitelky snažit přiblížit dětem i rodičům atmosféru, jež ve škole panuje, ukázat jim, jaká naše škola je… více viz přiložený leták

Ke stažení

PŘEDŠKOLÁČCI… aneb nakoukneme do školyPŘEDŠKOLÁČCI… aneb nakoukneme do školy - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Podzimní dílničky v MŠ

Ve dnech 23. a 24. října probíhaly ve školce v jednotlivých třídách podzimní dílničky s rodiči. Děti měly plné ruce práce, s pomocí rodičů řezaly lupénkovou pilkou balsu, smirkovaly a lepily přírodniny. Všude panovala dobrá nálada a radost z dobře vykonané práce. Odměnou dětem byly krásné obrázky skřítka Podzimníčka.

Ludmila Rausová

Svatomartinská slavnost dne 9.11. v 16.45 hod

Svatomartinská slavnost dne 9.11. v 16.45 hod

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace a Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s. pořádají dne 9. 11. od 16.45 hodin tradiční svatomartinskou slavnost - SVATOMARTINSKÁ SVĚTÝLKA. Sraz s lampičkami či lampiony před základní školou. Čeká vás společné zpívání,galerie výtvarných prací pod širým nebem, procházka se světýlky, úkoly pro děti, návštěva svatého Martina.

ZAŠEPTEJ KRUTIDRÁP A POLETÍME DO AFRIKY

Dne 10. 10. 2017 se děti v dopoledních hodinách zúčastnily s divadýlkem „KAČA A KAČA“ dobrodružné výpravy do Afriky, kde společně hledaly zmizelého člena zoologické zahrady, divokého lva Edu. Po cestě překonávaly různé nástrahy džungle a snažily se nalézt společnou řeč s divokými zvířaty. Dětem se představení velmi líbilo.

Petra Kovaříková, DiS.

Zahájen sběr kaštanů a žaludů

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace a žákovský parlament oznamují, že od 18. října bude v základní i mateřské škole probíhat SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ PRO MÍSTNÍ ZVĚŘ. viz. přiložený leták.

Ke stažení

Sběr kaštanů - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Sběr pomerančové kůry

probíhá tradičně od prosince do března, více viz. přiložený leták.

Ke stažení

Sběr pomerančové kůry - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Sběr starého papíru ve středu 25. 10.

Ředitelství Základní a Mateřské školy a žákovský parlament oznamují, že ve středu 25. 10. 2017 uspořádají

SBĚR STARÉHO PAPÍRU.

Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:30 do 12:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 24. 10. v době od 13:00 do 15:00.

Předem děkujeme všem občanům, kteří dětem starý papír darují.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Edukativně stimulační skupinky zahajují v listopadu

Více viz přiložený leták.

Ke stažení

Pozvánka - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Malá medvědí pohádka

Dne 18. 9. 2017 měly děti z naší mateřské školy možnost zhlédnout loutkové představení známého a dětmi oblíbeného herce pana Zdeňka Ševčíka s názvem „Malá medvědí pohádka“. Pohádka vyprávěla o malém medvídkovi a jeho medvědím dědečkovi, který se z něj snažil vychovat zdatného velkého medvěda. A dokonce se v ději objevila i lstivá a vypočítavá liška. Na zvířecím příběhu se tak děti mnohému naučily a pohádku ocenily potleskem.

Petra Kovaříková, DiS.

Od semínka k výrobku ve třídě Zajíčků

V předchozím školním roce jsme ve třídě vypěstovali sazeničky okrasných dýní, které jsme vysadili na záhonek u mateřské školky. Velké překvapení nás čekalo v září, kdy se pod bujnými listy skrývala spousta okrasných dýní. Dýně jsme společně otrhali a ve středu 27. 9. 2017 jsme uspořádali pro děti ,,ORANŽOVÝ DEN".

Děti si vyrobily papírovou masku na obličej, dýni ze slaného těsta a dýňovou ,,babku". Tento den jsme si společně užili a hotové výrobky si děti odnesly domů.

Zdeňka Špačková

Divadýlka v září a říjnu

v pondělí 18.9.2017 nás v MŠ čeká "Malá medvědí pohádka" v podání herce Zdeňka Ševčíka z divadla Radost
a v měsíci říjnu se budeme s dětmi těšit na pohádku "Zašeptej krutidráp a poletíme do Afriky". Pohádku nám zahrají herečky z Divadla kača a kača a to v úterý 10.10.2017.

Ludmila Rausová

Logická olympiáda 2017

Tak jako v předchozích letech se i v letošním školním roce můžete zapojit do soutěže Logická olympiáda. Soutěž je pořádána Mensou České republiky, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Každý, kdo chce soutěžit, se musí zaregistrovat do 30. září 2017. Postup registrace a informace o soutěži najdete na www.logickaolympiada.cz

Mohou soutěžit předškolní děti, žáci první třídy ZŠ budou soutěžit ve své vlastní kategorii a dále mohou soutěžit žáci 2. – 9. třídy.

Nominační kolo bude online, soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv kde je připojení k internetu.

Pro žáky 1. stupně proběhne ve dnech 1. – 7. října 2017 a pro žáky 2. stupně proběhne ve dnech 8. – 14. října 2017. Pro kategorii MŠ a 1. třídy proběhne nominační kolo ve dnech 22. – 28. října 2017.

Ing. Jana Homolková

DEN S LESY ČESKÉ REPUBLIKY

Dne 7. a 12. 6 se děti z naší mateřské školy zúčastnily výukového programu připraveného v prostorách školní zahrady organizací Lesy České republiky. Tématem byla myslivost, ochrana přírody a lesa vůbec. Dětem byly zábavnou formou sděleny zajímavosti týkající se lesního prostředí. Poznávaly jedlé a nejedlé houby, dozvěděly se, jak rostou stromy, kdy se mohou kácet, a aby si to vše dokázaly ještě lépe představit, tak si zahrály hru „na semínko“. Dále si mohly sáhnout na nejrůznější zvířecí kůže, parohy a dokonce se programu zúčastnili i 3 živí obyvatelé lesa: kuna Matýsek, poštolka Zuzka a sova Rozárka. Ve volném čase si děti mohly vyzkoušet prolézat norou, trefovat se míčkem do tlamy medvěda a spoustu dalších aktivit.Děkujeme za krásný zážitkový program, který se všem dětem moc líbil.

Petra Kovaříková, DiS.

Sběr starého papíru ve středu 28. 6.

Ředitelství Základní a Mateřské školy a žákovský parlament oznamují, že ve středu 28. 6. 2017 uspořádají

SBĚR STARÉHO PAPÍRU.

Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:30 do 12:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 27. 6. v době od 13:00 do 16:30.

Předem děkujeme všem občanům, kteří dětem starý papír darují.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu pdf

Mgr. Kateřina Vaverová

Předškoláci ve VIDĚ

V úterý 30. 5. 2017 naši předškoláci navštívili zábavný vědecký park VIDA v Brně. Pro děti byl přichystaný výukový program ,,Putování s velrybou". Na začátku programu děti naslouchaly zvukům oceánu, které je příjemně naladily na vybraný program. Ten pokračoval formou názorných ukázek a pohybových aktivit, při kterých se děti dozvěděly mnoho užitečných informací. Po skončení výukového programu jsme se všichni přesunuli do centra VIDA! parku, kde jsme společně prošli tematické celky Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Dobrá nálada a usměvavé tváře nás provázely po celou dobu výletu.

Zdeňka Špačková

Šmoulování

Ve středu 17.5. a ve čtvrtek 18.5. jsme byli na výletě v Jimramovských Pavlovicích na animačním programu „Šmoulování“. Děti se na krátký čas přenesly do pohádky a mávnutím kouzelného proutku se proměnily v malé šmoulíky. Taťka Šmoula spolu se Šmoulinkou připravil pro malé návštěvníky řadu soutěží a her. Na závěr malého dobrodružství byly děti odměněny medailemi a diplomy. Za krásného počasí jsme si užili příjemné prostředí a zázemí penzionu Chalupa. A jestli se dětem výlet líbil? To určitě poznáte z rozzářených tváří malých šmoulíků na fotkách.

Za spokojené šmoulíky a kolektiv učitelek.

Ludmila Rausová.

Pozvánka pro předškoláky a jejich blízké

Milí předškoláci, vaše dny se v naší mateřské škole již krátí, buďte proto zváni v úterý 20.6. 2017 na „Slavnostní pasování předškoláků“, které proběhne na hřišti před MŠ od 16 hodin do 18 hodin. Ve stejný den se uskuteční i tradiční přespávání předškoláků ve školce. Více viz přiložený leták.

Ke stažení

Pozvánka - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Děti přijaté/nepřijaté k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drásov

Seznam dětí pod registračními čísly viz příloha

Ke stažení

Seznam dětí - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční v budově MŠ – 19. 6. 2017 od 16 hod. ve třídě Žabek. Na schůzce vám budou představeny všechny paní učitelky, obdržíte informace o organizaci MŠ a jejím programu. Omlouváme se za změnu původně avizovaného termínu, ke které došlo z provozních důvodů. Prosíme o účast bez dětí.

Schůzka s rodiči pětiletých dětí

Schůzka s rodiči dětí, které k 1. 9. 2017 dovrší 5 let věku, se uskuteční ve třídě Žabiček dne 19. 6. od 17 hod. Účast na této schůzce je nezbytná kvůli předání informací o povinném předškolním vzdělávání, jež započne 1. 9. 2017.

Ke stažení

Leták - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 7. 6. 2017 v 16.00 hodin v budově základní školy v učebně I.B třídy.

Představeny vám budou paní učitelky, zvolené učebnice, vyučovací metody, dostanete přihlášky ke stravování i do školní družiny, budete mít prostor pro dotazy. Více viz přiložený leták

Ke stažení

Leták - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Výukový program „Putování s velrybou“ ve Vida

V úterý 30. května pojedou „předškoláci“ ze všech tříd do Vidy science centrum Brno.více viz přilžený leták

Ke stažení

Leták - ve formátu doc

Ludmila Rausová

Jarní probouzení jako pohlazení

Dne 1.4. vystoupily děti navštěvující třídu Včeliček a Zajíčků, které si chtěly společně zazpívat a zatancovat, na tišnovké Květinové slavnosti. Předvedly pod vedením svých paních učitelek zdařilou sestavu oslavující probouzející se přírodu. Nebyl na nich znát ostych, a tak se mohly na tišnovském náměstí zatočit jejich květinové sukýnky i barevné šátky, roztočit společné květinové kolo. Vystoupení se moc podařilo, za což patří dík malým tanečníkům i jejich průvodkyním, a všichni zúčastnění si prosluněné dopoledne užili.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Program „Zdravá pětka“ v Mš

Výukový program „Zdravá pětka“ financovaný Nadací Albert proběhl ve dnech 23. – 24. 3. 2017 v dopoledním čase ve všech třídách naší mateřské školy. Pod vedením paní Mgr. Mitačkové se děti seznámily se zdravými a nezdravými potravinami, spontánně se zapojily do pohybových a vědomostních činností. Program o zdravé výživě a správných návycích zacílený na předškoláky byl v podání paní Berty velmi dobře zpracovaný a byl velkým přínosem pro děti.

Lenka Lajcmanová

Návštěva jarní výstavy

V pondělí 27. 3. 2017 jsme navštívili výstavu pořádanou městysem Drásov pod názvem „Přivolejme jaro a Tak šel čas.“ Děti se seznámily s tradicemi, které jsou spojeny s Velikonocemi. Prohlédly si různé techniky zdobení vajíček, velikonoční perníčky a velikonoční výzdobu. Vyzkoušely si dřevěné velikonoční řehtačky. V druhé části výstavy se podívaly na ukázku dětské výbavičky z 60. a 70. let minulého století jako bavlněné osušky, pleny, košilky, kabátky, peřinky, dřevěnou kolébku, ale zaujaly je také necky a valchy. Dominantou výstavy pak byl Skořápkovník vytvořený paní Czepovou. Děkujeme za krásnou výstavu.

Jitka Ježová

Návštěva planetaria

Ve středu 29.3.2017 děti z MŠ Drásov navštívily Hvězdárnu a planetárium Brno. Jakmile se na obloze setmělo, ponořily se do objevování tajemství noční oblohy . Spolu se zvířátky "navštívily" raketovou základnu a podívaly se do vesmíru - viděly planetu Zemi očima kosmonautů, poznaly další planety sluneční soustavy a nejen to. Pohádkové putování si děti příjemně užily a těší se na další.

Kateřina Sáblíková

Představení "Malá čarodejnice a tma" v divadle Polárka 25.4.

V úterý 25.4. pojedeme do divadla Polárka na představení "Malá čarodejnice a tma".
Scházení ve školce bude v 7 hodin.
Odjezd autobusu v 7:15 hodin.

Ludmila Rausová

Karneval v MŠ 23. 2. 2017

Děti z MŠ se vždy celý týden připravují na den, kdy vypukne ve školce karneval. Na den, kdy mohou obléknout masku a najednou se stát někým jiným...Dozvídají se zajímavé informace o zažitých tradicích, vyrábí barevné masky a v neposlední řadě zdobí třídu barevnými řetězy, klauny a vším, co k této slavnosti patří. Ve čtvrtek 23. 2. 2017 se třídy naplnily princeznami, rytíři, vílami, piráty a spoustou dalších pohádkových postav. V převlečených maskách si děti užily tanec, již tradiční průvod masek a zábavné soutěžní hry. Všichni jsou z takto stráveného dne nadšeni a opravdu si ho užívají.

Petra Kovaříková,DiS.

Planetárium 29.3., odjezd 7.15 hod.

Ve středu 29.3.2017 pojedeme do Planetária do Brna na představení "Se zvířátky o vesmíru". Budeme odjíždět v 7:15 hodin. Scházení dětí v MŠ bude v 7 hodin. Svačinu i pití pro děti zajistíme.

Ludmila Rausová

Hrátky s legem

V pondělí 20. 3. 2017 se předškoláci ze všech tříd měli možnost seznámit s ukázkovou hodinou „Malý konstruktér“ od společnosti „Brick by Brick Brno“. Tento program je určený dětem ve věku od 3 do 5 let. Děti si stavěly z lega dle dané metodiky pod vedením lektora. V první fázi měly děti postavit autobus, druhý úkol byl v daném časovém úseku tento model vylepšit a samozřejmě si i vyzkoušet. Na závěr hodiny si společně pověděli, co se jim dařilo a líbilo.Děti si hrátky s legem užily a měly radost z postavených modelů.

Ludmila Rausová

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy se bude konat dne 3. 5. 2017 v budově mateřské školy Drásov 516.

U příležitosti zápisu do předškolního zařízení proběhne Den otevřených dveří. Přijďte i se svým dítětem k zápisu do mateřské školy kdykoliv v době od 8.30 - 11.00 hod. nebo od 15.00 – 16.00 hod.

S sebou vezměte vyplněný zápisní list, evidenční list (vyplněné pouze jméno dítěte a potvrzení od lékaře), rodný list dítěte a přezůvky. Budete si moci prohlédnout prostory MŠ a Vaše dítě si bude moci pohrát s ostatními dětmi a spoustou hraček.

Pro rodiče dětí, které k 31. 8. 2017 dosáhnou 5 let věku, je zápis k předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské školy povinný.

Ke stažení

Zápis do MŠ (plakátek) - ve formátu pdf
Informace k zápisu do MŠ - ve formátu pdf
Kritéria k zápisu do MŠ - ve formátu pdf
Žádost o přijetí do MŠ - ve formátu doc

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Zápis do 1. ročníku základní školy

se bude konat dne 4. 4. 2017 v době od 14:00 do17:30 hodin v budově základní školy Drásov 167. K zápisu si s sebou přineste rodný list dítěte a váš občanský průkaz.Zápisu se prosím zúčastněte pouze se svým předškolákem. Náhradní termín lze dohodnout individuálně na telefonním čísle 774 230 415 nebo e-mailem: bednarova@zstgmdrasov.cz, reditelka@zstgmdrasov.cz.

Dne 3. 4. 2017 můžete navštívit v době od 7.50 – 9.30 hod. přímo výuku v rámci otevřeného vyučování v našich prvních třídách. Pro větší komfort Vás i Vašich předškoláčků je možné se zapsat na určitý čas na zápisové archy umístěné v mateřských školách (MŠ Drásov, MŠ Malhostovice). Více informací viz přiložený leták.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Divadlo Šikulka v MŠ

Ve čtvrtek 16. února nás v MŠ navštívilo maňáskové divadlo Šikulka.Viděli jsme 3 poučné pohádky doprovázené písničkami. Loupežník a pyšná princezna, Adélka a zoubečky a Kouzelná bylinka, aneb Jak se Honzík uzdravil.

Děti se z pohádek dozvěděly, proč je pýcha špatná vlastnost, proč dbát o svoje zdraví a jaké následky přináší neposlušnost.

Příběhy ztvárněné pomocí hezkých a pestrých loutek se dětem velmi líbily.

Petra Kovaříková, Dis.

VIDA v naší MŠ

Ve čtvrtek 9.2.2017 za námi přijeli pracovníci ze zábavního vědeckého parku VIDA. Připravili dětem ukázku několika pokusů, do kterých se děti mohly aktivně zapojit a pokusy si vyzkoušet. Pro děti to byl velký zážitek a moc si to užily.

Hana Krejsová

Výtěžek tříkrálové sbírky v Drásově, děkujeme

Výtěžek tříkrálové sbírky v Drásově, děkujeme

Pozvánka na setkáníčka pro předškoláky pro letošní školní rok

Úspěch ve výtvarné soutěži Vlaky kolem nás

Dne 15.1. 2017 proběhlo v Muzeu města Tišnova vyhlášení výsledků soutěže „Vlaky kolem nás“. Děti měly možnost ztvárnit jakoukoliv výtvarnou technikou vlaky kolem nás, obrázky vystavit a udělat tak radost nejen sobě, ale i návštěvníkům celé výstavy. Odměnou z podílení se na výstavě bylo i umístění dětí na předních místech. Z naší základní školy se umístila v kategorii prvního stupně na 1. místě Patricie Chvátalová, na 2. místě Matyáš Žitník a zvláštní cenu získala Linda Kučerová. Z naší mateřské školy se umístil na 2. místě Lukáš Karásek ze třídy Zajíčků a na 3. místě Adam Lusa ze třídy Žabiček.Děkujeme všem žákům, kteří se soutěže se svými obrázky zúčastnili a vítězům gratulujeme.

Kateřina Sáblíková a Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

PF 2017

PF2017

Klidné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších a v novém roce 2017 zdraví, štěstí a čas na vzájemné sdílení přeje za všechny děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Drásov

Dana Veselá

Divadelní představení "Návštěva v pekle"

Dne 30.11.2016 jsme plni očekávání a napětí jeli navštívit divadelní představení „Návštěva v pekle“ do kina Svratka v Tišnově. Děti tak měly možnost vidět, jak to chodí v čertí škole. Při čertím vyučování zůstaly samy sebou a „nahlédly“ do pocitů čertů, jaké mají z nás lidí. Během představení se seznámily i s pořekadly, které lidé o čertech říkají – „s čerty nejsou žerty“… V závěru poslední pohádky chytrost zvítězila nad lstí a s tímto poučením jsme odjížděli zpět do naší školky.

Ludmila Rausová

Dvě barevné pohádky okouzlily předškoláčky...

V pátek 11. 11. 2016 za námi do MŠ přijeli zkušení herci z Brna - Sandra Reidlová a Zdeněk Ševčík s představením Dvě barevné pohádky.

Zhlédli jsme dvě výpravné pohádky: O kohoutkovi a slepičce a O veliké řepě. Z první pohádky vyplynulo poučení, že se s kamarády rádi rozdělíme. Druhá pohádka nám pak připomněla, že je důležité si vzájemně pomáhat a „ když dohromady zatáhnem, každou řepu vytáhnem."Dětem se pohádky plné písniček moc líbily.

Ludmila Rausová

Adventní dekorace - 24.11., 15 -17 hod.

Adventní dekorace

Přijměte pozvání na předvánoční tvoření ADVENTNÍ DEKORACE. Přijďte si vytvořit vítací věnec na dveře, adventní svícen či štolu jako dekoraci pro radost i zvelebení domova. Tvoření proběhne v budově Základní školy T. G. Masaryka Drásov, Drásov 167, dne 24. 11. 2016 v době od 15.00 – 17.00 hod. Cena 50,- Kč za dekoraci (v ceně slaměný věneček, chvojky, vázací drát, tavicí materiál, k dokoupení ozdoby a přízdoby). Prosíme o přihlášení předem, bližší info v připoženém letáčku.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Sběr sušené kůry

Sběr kůry

Ředitelství školy a žákovský parlament oznamují, že od prosince do března bude v základní i mateřské škole probíhat tradiční sběr sušené pomerančové a citronové kůry. Více viz přiložený leták.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Pozvánka na předvánoční jarmark 25.11.2016

Vánoční jarmark

Spolek rodičů MŠ Drásov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Drásov Vás zve na Předvánoční jarmark a dětské adventní dílničky, které se uskuteční v pátek 25.11.2016 od 15-17 hod. v prostorách před mš. Přijďte se naladit na vánoční atmosféru, ochutnat svařené víno, cukroví, perníčky. Zároveň si můžete nakoupit vánoční ozdoby, dekorace,adventní věnečky a svíčky. Veškerý výdělek bude použit pro děti navštěvující MŠ Drásov.

Mgr. Martina Špačková

SVATOMARTINSKÁ SVĚTÝLKA - 10.11.2016 od 16 hod.

Svatomartinská světýlka

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace a Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s.
pořádají dne 10. 11. od 16 hodin tradiční svatomartinskou slavnost - SVATOMARTINSKÁ SVĚTÝLKA. Sraz s lampičkami či lampiony před základní školou. Čeká vás společné zpívání,galerie výtvarných prací pod širým nebem, dramatizace svatomartinského příběhu, procházka se světýlky, úkoly pro děti, návštěva svatého Martina

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Zahájen sběr kaštanů a žaludů

Sběr kaštanů

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace a žákovský parlament oznamují, že od 18. října bude v základní i mateřské škole probíhat SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ PRO MÍSTNÍ ZVĚŘ. Kaštany a žaludy odevzdávejte prosím svým třídním učitelkám, nejlepší sběrači budou oceněni.

Předem mnohokrát děkujeme všem, kteří při svých vycházkách do okolí pro zvířátka plody nasbírají.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Informace a doporučený postup při výskytu vši dětské (pedikulózy)- KHS

Hudební divadélko v MŠ

V pátek 23.9.2016 navštívilo naši MŠ divadlo Kača a Kača s hudební pohádkou Dračí zpívání.

Děti se nadšeně nechaly vtáhnout do děje a spolu s draky se proletěly Dračí zemí. Poznaly, jak důležité je mít toho správného kamaráda. Kamaráda, který se s vámi rozdělí, který vás potěší a který se s vámi udobří, když se někdy pohádáte. Děti si představení plné písniček opravdu užily. Námět kamarádství a vzájemných vztahů završil aktuálně probíraná témata ve třídách.

Ivana Kolářová

Zayferus, ukázka dravců

V úterý 13. 9. jsme se s dětmi vypravili na fotbalové hřiště, kde na nás čekal bohatý program od společnosti Zayferus. Děti měly možnost seznámit se s příslušníky dravých ptáků, dozvěděly se mnoho zajímavostí ze života dravců a svoje znalosti si mohly ověřit v soutěži, která byla součástí tohoto programu. Pro pozorné a pohotové diváky byly přichystány ceny, pexeso a kalendář. To nejzajímavější na děti čekalo nakonec. S napětím sledovaly útoky dravců na atrapy zvířat a dolety ptáků na ruku sokolníka. Věříme, že děti toto vystoupení obohatilo o nové poznatky a zážitky.

Ludmila Rausová

Bramboriáda - 6.10.

Bramboriáda

Přijměte prosím pozvání Základní školy a Mateřská školy T. G. Masaryka Drásov a OSRP ZŠ Drásov,z.s. na Bramboriádu spojenou s tradičním uspáváním… tentokrát čmeláčků. Akce proběhne za příznivého počasí na zahradě základní školy Drásov 167 dne 6. 10. 2016 v době od 15. 30 hodin.Těšit se můžete na tradiční jídla z brambor v různých variacích,živou hudbu, soutěže i posezení u ohýnku. Více viz přiložený leták.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

První divadélko v letošním roce

První divadélko v letošním roce

Třídní schůzka a valná hromada

Vážení rodiče, přijměte prosím pozvání na informativní rodičovskou schůzku, na níž budete informováni o chodu mateřské školy, školním vzdělávacím programu i všech připravovaných aktivitách. Schůzka se uskuteční dne 6. 9. 2016 v 16. 30 hod. v hale základní školy. Po schůzce bude následovat valná hromada rodičovského sdružení. Prosím, zúčastněte se schůzky bez dětí.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Pasování předškoláků 13.6.2016

V pondělí odpoledne 13.6. jsme si s budoucími školáky a jejich rodiči užili slavnostní odpoledne. Děti byly pasovány králem Jiřím na školáky, od paní ředitelky dostaly šerpu a nápoj moudrosti a od svých paní učitelek památníček a knihu s věnováním. Rodiče dětí přichystali pohoštění a děti slavnostní atmosféru doladily společným vystoupením, při kterém nejedno oko nezůstalo suché.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a našim předškolákům přejeme mnoho úspěchů, nových kamarádů a samozřejmě hodné paní učitelky.

Ludmila Rausová

Pohádkové představení s výtvarníkem Adolfem Dudkem

Ve čtvrtek 9.6. jsme si s dětmi užili pohádkové představení s výtvarníkem Adolfem Dudkem. Vystoupení známého ilustrátora dětských knih bylo strhující. Děti byly vtaženy do děje pohádek, z některých dětí se dokonce staly pohádkové postavy. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely jaké to je být králem, Šípkovou Růženkou nebo princem a princeznou.

Z představení jsme odcházeli plni dojmů a dobré nálady.

Hana Krejsová a Jitka Škvařilová

Sběr starého papíru v úterý 28. 6.

Ředitelství Základní a Mateřské školy a žákovský parlament oznamují, že v úterý 28. 6. 2016 uspořádají

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:00 do 12:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 27. 6. v době od 13:00 do 15:00. Děkujeme mnohokrát všem, kteří děti touto formou podpoří.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu docx

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Výlet do ZOO

Ve čtvrtek 26. 5. jsme se s dětmi vydali na výlet do brněnské zoologické zahrady. Ráno děti dostaly do batůžků svačinky a pití a vypravili jsme se na cestu autobusy. V zoologické zahradě se třídy vydaly po svých trasách za poznáváním zvířat v zoo. Děti si zvířátka prohlédly a dozvěděly se o nich plno informací. Mezi zvířátky se nám moc líbilo a děti mají plno zážitků. Počasí nám přálo, výlet se nám velice vydařil.

Hana Krejsová a Jitka Škvařilová

Putování drásovským pohádkovým lesem - 26.6.2016

Putování drásovským pohádkovým lesem - 26.6.2016

Dovolte mi pozvat vás i s vašimi dětmi na třetí ročník pohádkového putování drásovským lesem. Více informací viz přiložený letáček.

Mgr. Klára Benišová

Pasování předškoláků - 13. 6. v 16 hodin.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno – venkov zve srdečně všechny předškoláky, jimž se dny v mateřské škole již krátí, ale i jejich rodiče, sourozence, prarodiče na slavnostní pasování předškoláků na školáky, které bude probíhat na louce před MŠ v pondělí 13. 6. v 16 hodin.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ a adaptační dny

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční v budově MŠ – 7. 6. 2015 od 16 hod. ve třídě Žabiček. Na schůzce vám budou představeny všechny paní učitelky, obdržíte informace o organizaci MŠ a jejím programu. Prosíme o účast bez dětí.

Pro děti přijaté do MŠ od školního roku 2016/2017 budou v doprovodu rodičů probíhat adaptační dny. Této příležitosti můžete využít, aby se děti měly příležitost seznámit s aktivitami v MŠ i paními učitelkami, ve dnech 15. - 16. 6. 2015 v době od 9.00 - 10.00 hod.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno – venkov zve všechny rodiče budoucích prvňáčků dne 6. června 2016 v 16.00 hod. na informační setkání, které proběhne v 1. třídě v hlavní budově Drásov 167. S sebou si prosím vezměte psací potřeby a dostavte se prosím na toto setkání bez dětí. Těšíme se na Vaši návštěvu. M

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Děti přijaté/nepřijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v MŠ Drásov

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Čarodejnický rej ve školce

V pátek 29.dubna jsme si s dětmi užili čarodejnický rej. Malé čarodejnice a čarodějové přicházeli už od brzkých ranních hodin do školky v nejroztodivnějších kostýmech. Po splnění všech čarodějnických disciplín si všichni společně zatančili, prolétli se na košťatech a šli si před školku užít krásné jarní počasí.

Ludmila Rausová

Oslava Dne dětí 1.6.2016

Oslava Dne dětí 1.6.2016

Přijměte prosím pozvání naší školy, která ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s. pořádá dne 1. června 2016 - Oslavu Dne dětí (14.15-19.00 hod.). Podrobnější program viz přiložený plakátek.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Výlet do ZOO

Výlet do zoo

Den Země

Opět je tu jaro a s ním oslava svátku Dne Země. V tomto období jsme si s dětmi povídali o jarních kytkách, semínkách a o přírodě. Děti se dozvěděly, jak ze semínka vyroste rostlinka, jak je důležité se o naši planetu starat, jak se třídí odpad a jak mohou samy svým chováním přispět k ochraně životního prostředí.

Některé děti se vypravily na úklid parku, jiné zasely semínka nebo zasadily rostlinky na vyvýšené záhony, které si samy ve třídě vypěstovaly a další děti zase třídily odpad. Téma jsme si užili a už se moc těšíme na výsledky své práce.

Ludmila Rausová

Legrace na vystoupení Pavla Nováka

Ve středu 27. 4. 2016 jsme s dětmi navštívili hudební program Pavla Nováka ml. v tišnovském kině Svratka. Děti se dozvěděly něco o zásadách zdravého životního stylu a procestovaly celý svět. Společně si zazpívaly, zatleskaly do rytmu, naučily se tanec Hulahu a užily si spoustu zábavy a poučení: „Vždyť bez smíchu sranda není.“

„Jeden myšák tak usilovně hrabal a hrabal, až se prohrabal do Japonska. A sotva vystrčil hlavu z japonské myší díry, spustily na něj myši japonsky: Malé myši mitsubiši myší kaši koušou, staré myši na semiši cvičí myší šou, hej…"

Jitka Ježová

Aprílové počasí na tišnovském náměstí

Dne 9.4.2016 otevřely svým programem Aprílové počasí Aprílovou trhovou slavnost na tišnovském náměstí děti z naší mateřské školy. A název mělo vystoupení opravdu v nevlídném sobotním počasí příhodný. Hned první slova písně "i když prší, nám to nevadí" předznamenala ráz vystoupení, kdy mezi kapkami deště doslova prýštila dětská radost. Pásmo tvořené z básniček, písniček a tanečku secvičily děti pod vlídným vedením paní učitelky Sáblíkové a Ježové. Za vstoupení patří dětem i doprovázejícím rodičů náš velký dík.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Výlet na Malhostovickou pecku

Jako každý rok jsme si nenechali ani v roce letošním ujít výlet na Malhostovickou pecku. Procházku na tuto chráněnou přírodní památku jsme si naplánovali na měsíc duben. Právě na období, kdy kvete na této lokalitě koniklec velkokvětý. Odměnou za ušlé kilometry nám byl výhled na Drásov a potěšení z krásných fialových kytiček.

Ludmila Rausová

Divadelní představení v Radosti

Divadelní představení v Radosti

V pondělí 4. 4. 2016 jsme s dětmi navštívili divadlo Radost v Brně. Pětice herců zahrála loutkami známou pohádku o krásné a hodné Sněhurce, o královně, která Sněhurce záviděla její krásu i lásku prince, o sedmi trpaslících, u kterých našla Sněhurka úkryt a také o tom, jak kvůli zlé královně Sněhurka málem umřela, ale nakonec všechno dobře dopadlo a byla svatba. Dětem se pohádka v tomto podání moc líbila.

Hana Šrubařová

Dobrovolnický den 13. 5. 2016 - pozvánka - aneb Budování přírodní zahrady pokračuje

Vážení rodiče, příznivci školy, společně se vstřícnými zaměstnanci firmy Siemens i v letošním roce uspořádáme dobrovolnický den. Buďte prosím co nejsrdečněji zváni a pomozte nám. V rámci dobrovolnického dne se pokusíme o další zvelebování zahrady. Pod odborným vedením budeme stavět přírodní učebnu, ale i zakládat záhony, vkládat plastové obrubníky, budovat dřevěný plot, znovuvysazovat vrbové hnízdo i tunely. Děkujeme všem, kteří se akce společně s námi zúčastní, věnují svůj čas i energii.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Focení 9. 5. 2016

Focení dětí navštěvujících naši mateřskou školu bude probíhat dne 9. 5. Pokud organizační možnosti a počasí dovolí, byly by v tento den vyfoceny všechny společné fotky tříd (25 Kč za fotografii). Pro focení jednotlivců a skupinek platí, že fotku si bere každý, kdo bude na fotografii (20 Kč za fotografii, bude se vybírat přímo při focení).

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Oslava jara u Skořápkovníku

V pondělí 21.března si děti z naší MŠ přišly užít odpoledne u Skořápkovníku. Pro rodiče s dětmi byl díky spolupracujícímu občanskému sdružení rodičů MŠ Drásov připraven velikonoční jarmark. Zde mohli návštěvníci nejen ochutnat různé velikonoční speciality, ale i zakoupit dekoraci na velikonoční stůl. Nedílnou součástí jarního odpoledne bylo vystoupení dětí. Děti si pro rodiče nachystaly pásmo jarních básniček a písniček. A jako odměna byly pro děti připraveny soutěže s velikonočním zajíčkem. Jarní odpoledne jsme si užili, společně jsme si zatancovali a zasoutěžili. Děkujeme.

Ludmila Rausová

Sběr starého papíru v úterý 5. 4.

Ředitelství Základní a Mateřské školy a žákovský parlament oznamují, že v úterý 5. 4.2016 uspořádají

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:00 do 13:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 4. 4. v době od 13:00 do 15:00. Děkujeme všem, kteří dětem starý papír věnuji.

Předem děkujeme všem občanům, kteří dětem starý papír darují.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Velikonoční výstava

V pondělí 14.3. jsme byli s dětmi na velikonoční výstavě městyse Drásov.

Děti si prohlédly různé techniky zdobení vajíček, velikonoční výzdobu a velikonoční perníčky. Seznámily se s tradicemi, které jsou spojeny s Velikonocemi. V praxi si vyzkoušely velikonoční řehtačky a dozvěděly se, k čemu řehtačky vlastně sloužily. Velikonoční výstava nás uvedla do jarního svátečního období, na které se už moc těšíme.

Děkujeme za krásnou výstavu.

Ludmila Rausová

Divadlo Šikula v MŠ

V pondělí 7.3.2016 za námi do MŠ přijelo Maňáskové divadlo Šikulka. Děti zhlédly 3 pěkné pohádky. Pohádka „O líné Grétce“ motivovala děti k  práci, úklidu, péči o sebe a naše prostředí. V pohádce „Matýsek a písmenka“ se děti formou písniček seznámily s písmenky. A v pohádce“ Prasátko a kouzelné slovíčko“ si děti připomněly, že slovíčko „prosím“ je skutečně kouzelné. Dětem se představení plné písniček velmi líbilo.

Hana Krejsová

Divadelní představení v Radosti - 4.4.

V pondělí 4. 4. 2016 pojedeme s dětmi do divadla Radost na představení Sněhurka a sedm trpaslíků. Prosíme, přiveďte děti v tento den nejpozději do 7:30 hodin. Odjezd autobusu bude v 7:45 hodin od školy. Svačina a pití bude pro děti zajištěno.

Hana Šrubařová

Jarní odpoledne u skořápkovníku - 21. 3. 2016

Jarní odpoledne u skořápkovníku

Klub rodičů MŠ Drásov, o.s. ve spolupráci se ZŠ a MŠ TGM Drásov vás zve na Jarní odpoledne u skořápkovníku s velikonočním jarmarkem v pondělí 21. března 2016 od 15.30 hodin v prostoru před Mateřskou školou.

Program Zdravá pětka v Mš

Ve dnech 15. – 16. 2. 2016 proběhl v dopoledním čase ve všech třídách naší mateřské školy výukový program „Zdravá pětka“ financovaný Nadací Albert. Tento byl realizovaný pod vedením paní Mgr. Mitačkové. Hravou formou dětem ukázala, které potraviny jsou pro ně zdravé a které naopak dětem škodí. Neopomněla také poukázat na etiketu u stolování, dostatek pohybu a za doprovodu tematických písniček si společně s dětmi zacvičila. Na závěr programu byla dětem nabídnuta ochutnávka čerstvého ovoce a zeleniny.

Za kolektiv MŠ Lenka Lajcmanová

Zápis do mateřské školy - 28. 4. 2016

Zápis do mateřské školy se bude konat dne 28. 4. 2016 v budově mateřské školy Drásov 516.

U příležitosti zápisu do předškolního zařízení proběhne Den otevřených dveří. Přijďte i se svým dítětem k zápisu do mateřské školy kdykoliv v době od 8.30 - 11.00hod. nebo od 15.00 – 16.00hod.

S sebou vezměte vyplněný zápisní list, evidenční list (potvrzený od lékaře), rodný list dítěte a přezůvky. Budete si moci prohlédnout prostory MŠ a Vaše dítě si bude moci pohrát s ostatními dětmi a spoustou hraček.

Ke stažení

Zápis do MŠ - plakát - ve formátu pdf
Žádost o přijetí do MŠ - ve formátu doc
Kritéria k zápisu do MŠ - ve formátu doc
Informace k zápisu do MŠ - ve formátu doc

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Karneval v MŠ - 9.2.

Konečně nastal den, na který jsme se všichni těšili. Už od rána do školky přicházely různé nadpřirozené bytosti, které si přišly užít karnevalový rej. Ze všech tříd se ozývala veselá hudba a všude panovala dobrá nálada. Užili jsme si spoustu legrace, her a tancování. Věříme, že všechny masky tento den odcházely domů s příjemnými zážitky.

Ludmila Rausová

Dětský maškarní karneval - 21. 2. 2016

Dětský maškarní karneval

Hudební vystoupení v MŠ 5. 2. 2016

Příjemným zpestřením v období karnevalových příprav bylo páteční hudební vystoupení v MŠ „Hudba pro radost“. Děti si poslechly melodické písně českých a světových skladatelů. Byly aktivně zapojeny do představení, společně si zazpívaly a zatancovaly. Hudební představení si děti užily a příjemně se naladily na úterní karneval.

Ludmila Rausová za kolektiv učitelek

Karneval v MŠ 9. 2. 2016

Celý týden probíhají ve všech třídách naší MŠ přípravy na úterní karneval. Děti se prostřednictvím tohoto tématu seznamují s lidovými tradicemi.

Karneval v MŠ se koná v úterý 9. února v dopoledních hodinách ve všech odděleních. Pro děti bude připravený pestrý program: společný tanec, různé hry a také průvod masek.

Přiveďte, prosíme, děti v maskách.

Hudební vystoupení v MŠ 5. 2. 2016

ZÁPIS dětí do prvních tříd 3. 2. 2016

Zápis provázený pohádkovými bytostmi proběhne dne 3. 2. 2016 v době od 14.00 – 17.30 hodin.

S sebou prosím vezměte rodný list dítěte a jako zákonní zástupci dítěte svůj občanský průkaz. Předem si můžete vyplnit přihlášku k základnímu vzdělávání, již si přinesete s sebou. Samozřejmostí je i možnost se předem nahlásit na konkrétní čas, kdy se vám bude paní učitelka při zápisu věnovat (seznamy jsou k dispozici v MŠ). Případné dotazy zodpoví vedoucí metodického sdružení 1. stupně ZŠ Mgr. Hana Bednářová (bednarova@zstgmdrasov.cz) nebo ředitelka školy na e-mailu reditelka.zstgmdrasov@seznam.cz či tel. 774 230 415.

Ke stažení

Zápis do prvních tříd - plakát - ve formátu pdf
Dotazy k zápisu - ve formátu doc
Žádost o přijetí - ve formátu doc
Žádost o odklad - ve formátu doc
Zápisní list pro školní rok 2016/2017 - ve formátu doc

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Sběr pomerančové a citronové kůry

Sběr pomerančové a citronové kůry

Již tradiční sběr pomerančové a citronové sušené kůry bude v mateřské i základní škole probíhat od prosince do března. Usušenou kůru odevzdávejte prosím prostřednictvím svých třídních učitelů. Předem mnohokrát děkujeme.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Vánoční výstava dětských prací

Ve dnech 28. 11. - 2. 12. 2015 využila řada návštěvníků možnost navštívit rekonstruované prostory obecního úřadu a přitom zhlédnout výstavu prací našich svěřenců. Na výstavě jste mohli vidět výtvarná dílka dětí z mateřské školy, ale i z prvního a druhého stupně školy základní. Výtvarné práce byly vytvořené v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností i výtvarných a keramických kroužků. Důstojná prostora obecního úřadu na pár dnů ožila zpodobeními bílých koníků sv. Martina, fantazijními představami zimy - bytosti, oživením byly skupiny sněhuláků, rozličných čertů, ale i andělů již přicházejících... Děti kreslily, malovaly, lepily, modelovaly z keramické hlíny i slaného těsta. Doufáme, že krátké zastavení nad výtvarnými dílky přispělo k pěkným předvánočním chvilkám.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Sběr starého papíru ve čtvrtek 10. 12.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, okres Brno – venkov a žákovský parlament oznamují, že ve čtvrtek 10. prosince 2015 uspořádají

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:30 do 12:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 9. 12. do 18:00 hod. Pokud chcete podpořit v soutěži konkrétní třídu či oddělení mateřské školy, je třeba svázaný papír předem zvážit a hmotnost papíru nahlásit před vložením do kontejneru přítomné službě. Namátkou vybrané balíky mohou být službou orientačně převáženy.

Předem děkujeme všem občanům, kteří dětem starý papír darují.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Mikulášská nadílka

Celý týden byl v naší školce ve znamení příprav na nebeskou návštěvu. Děti pilně vyráběly, zdobily třídy a také se učily básničky a písničky. V pátek konečně nastal ten den, kdy děti předvedly Mikuláši, jenž do všech tříd naší školky se svou družinou zavítal, co pěkného se naučily a vyrobily. Čertíkovi děti slíbily, že budou hodné a nakonec nikdo nezůstal bez odměny.

Ještě jednou děkujeme Mikuláši za návštěvu a těšíme se zase na příští rok.

Za kolektiv učitelek MŠ Hana Krejsová

Plavecký výcvik

Každý čtvrtek si přihlášené děti užívají dopoledne ve Wellness Kuřim, kde se hravou formou seznamují s vodou a různými technikami plavání. Všem se zkušenost s vodou líbí. Cílem těchto přeplaveckých lekcí je naučit děti vnímat vodu jako přirozené prostředí, seznámit je s vodou, aby ztratily zábrany z pohybu ve vodě a potápění.

Kolektiv učitelek MŠ

Předvánoční jarmark

Pozvánka na předvánoční jarmark

Přijměte pozvání na předvánoční jarmark, který se uskuteční 29. 11. 2015 na drásovském náměstí již tradičně před samotným rozsvěcením vánočního stromu. Více informací viz přiložený letáček.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Představení v kině Svratka - 25.11.2015

Ve středu 25.11. pojedeme do kina Svratka na hudební představení Vánoční kabaret.

Prosím o nejzazší příchod do školky v 7:40, odjezd autobusu v 7:50. Děkuji

Ludmila Rausová

Divadlo v MŠ - 12.11.2015

Dne 12. listopadu zavítalo do naší mateřské školky divadlo pana Zdenka Ševčíka. Děti zhlédly představení „O Janíčkovi a Andulce“ a přitom se dozvěděly, co se může stát, když se člověk chová namyšleně a chamtivě a myslí jen sám na sebe. Dále z pohádky vyplynulo několik ponaučení: jak důležité je vážit si blízkých lidí kolem sebe a že ten největší „poklad“ nemusí hledat daleko, ale mohou jej najít v pouhém přátelství.

Celý příběh byl doprovázen tematickými písničkami. Dětem se představení velice líbilo a poděkovaly potleskem.

Jitka Škvařilová

Svatomartinská lampiónová slavnost - 11. 11. 2015

Pozvánka na svatomartinskou slavnost

Malí i velcí, drásovští i přespolní, přijměte pozvání na tradiční svatomartinskou lampiónovou slavnost,která se bude konat dne 11. 11. 2015 na svátek sv. Martina v prostorách zahrady za základní školou v Drásově. Od 17. hodiny si budete moci v lampiónové galerii prohlížet kolektivní dílka vytvořená dětmi z naší mateřské i základní školu pro tuto příležitost, zúčastnit se svatomartinské dílny při svíčkách, ale i vyrazit na lampiónovou stezku Drásovem. V 18.30 pak přivítáme i Martina na bílém oři... Více informací viz přiložený letáček.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Oznámení pro rodiče

Vážení rodiče,
ve dnech 23. 12. 2015 a 28. – 31. 12. 2015 bude přerušen provoz mateřské školy. Provoz bude zahájen dne 4. 1. 2016.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Divadlo v MŠ 14.10.

Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2015-2016

Děkujeme všem rodičům, kteří vyplnili dotazníky a pomáhají nám tak zlepšovat činnost našeho předškolního zařízení. S vyjádřenými názory se můžete seznámit zde:

Ke stažení

Vyhodnocení dotazníků - ve formátu xlsx

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Sběr starého papíru - 21. 10. 2015

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, okres Brno – venkov a žákovský parlament oznamují, že ve středu 21. října 2015 uspořádají SBĚR STARÉHO PAPÍRU. Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:30 do 12:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 20. 10. do 18:00 hod.

Pokud chcete podpořit v soutěži konkrétní třídu či oddělení mateřské školy, je třeba svázaný papír předem zvážit a hmotnost papíru nahlásit před vložením do kontejneru přítomné službě. Namátkou vybrané balíky mohou být službou orientačně převáženy.

Předem děkujeme všem občanům, kteří dětem starý papír darují.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Pozvánka na Bramboriádu

Přijměte prosím pozvánku na Bramboriádu spojenou s tradičním uspáváním… tentokrát žížalek. Akci pořádá Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov společně s OSRP ZŠ Drásov. Jste srdečně zváni na zahradu základní školy Drásov 167 dne 9. 10. 2015 v době od 15:30 hodin Těšit se můžete na tradiční jídla z brambor v různých variacích, soutěž o nejmenší, největší a nejkurióznější bramboru ( přineste prosím s sebou svoje výpěstky či objevy), prohlídku těžké techniky, řadu soutěží a výtvarných aktivit pro děti, regionální produkty z vašich dílen, teplé nápoje na zahřátí, společné zpívání... Přijďte prožít společně podzimní odpoledne.

Ke stažení

Bramboriáda - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Školička se sovičkou Růženkou

Vážení rodiče,
nabízíme Vám a Vašim dětem program rozvoje pro předškolní děti tzv. EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY. Tento program sestavili pracovníci Pedagogicko - psychologické poradny v Brně, kde byly naše paní učitelky proškoleny.

Program skupinek je rozvržen do 10 lekcí (1 krát týdně září až prosinec). Každá lekce trvá 60 minut, ve skupině je 10 dětí a s dítětem je přítomen vždy jeden z rodičů. Prosíme o  účast bez sourozenců! Cena za 10 lekcí je 500Kč. S sebou si, prosím, noste vždy přezůvky.

Hravou a zábavnou formou je procvičována: jemná motorika, grafomotorika, řeč, myšlení, zrakové a sluchové vnímání, prostorová a časová orientace i početní představy, tj. oblasti, které Vaše dítě nezbytně potřebuje pro úspěšný vstup do základní školy.

Termíny lekcí: úterý od 15h. nebo od 16h., čtvrtek od 15h. nebo od 16h. (začínáme v týdnu od 29. září 2015).

Zápisové archy najdete od pátku 11.9. v budově MŠ Drásov, případně na telefonu 778 527 278.

Těšíme se na Vás v budově ZŠ Drásov 32 (na náměstí)!

Ke stažení

Školička se sovičkou Růženkou - leták - ve formátu pdf

PŘEDŠKOLÁČCI…aneb nakoukneme do školy

Základní škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno – venkov připravuje již tradičně několik akcí, během nichž mohou předškolní děti nahlédnout do školy. Kromě pravidelných návštěv předškoláčků v doprovodu paních učitelek z mateřské školy budou ve školním roce 2015/2016 připravena též dvě odpoledne, kdy se budou paní učitelky snažit přiblížit dětem i rodičům atmosféru, jež ve škole panuje, ukázat jim, jaká naše škola je…

Na první setkání jste předškoláčci zváni společně s rodiči ve čtvrtek 12. 1. 2016 v 16 hodin. Budete si moci prohlédnout školu a při plnění rozličných úkolů se na okamžik už stanete našimi žáčky. Přicházet můžete průběžně do 16.30, neboť budete postupně vyrážet na objevitelskou výpravu. Vybavte se prosím pro toto setkání přezůvkami.

Ve stejný den v dopoledních hodinách proběhne otevřené vyučování v prvních třídách (12. 1. od 7.50 hod). Srdečně zváni jsou nejen rodiče stávajících prvňáčků, ale i rodiče předškoláků.

Zápis dětí do první třídy proběhne 3. 2. 2016 od 14 – 17 hodin. S sebou prosím vezměte rodný list dítěte a jako zákonní zástupci dítěte svůj občanský průkaz. Dopředu budete mít též možnost zapsat se na konkrétní čas.

Na druhé setkání, které se uskuteční v jarních měsících jsou zváni všichni budoucí žáčci naší školy. Děti si hravou formou pod vedením paní učitelky vyzkouší, jak zvládají dovednosti potřebné pro vstup do 1. třídy. S sebou prosím přezůvky, odhodlání a pozitivní náladu.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Informační schůzka pro rodiče - 10. 9. 2015

Vážení rodiče, přijměte prosím pozvání na informativní rodičovskou schůzku, která se bude konat dne 10. 9. v 16.30 hodin. Vaše účast je pro nás důležitá.

Mgr. Dana Veselá

Logická olympiáda 2015

I v letošním školním roce se můžete zapojit do soutěže Logická olympiáda. Soutěž je pořádána Mensou České republiky, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Každý, kdo chce soutěžit, se musí zaregistrovat do 30. září 2015. Postup registrace a informace o soutěži najdete na www.logickaolympiada.cz

Nově letos mohou soutěžit i předškolní děti. Žáci první třídy ZŠ budou soutěžit ve své vlastní kategorii a dále mohou soutěžit žáci 2. – 9. třídy.

Nominační kolo bude online, soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv, kde je připojení k internetu.

Pro žáky 1. stupně proběhne ve dnech 1. – 7. října 2015 a pro žáky 2. stupně proběhne ve dnech 8. – 14. října 2015. Pro kategorii MŠ a 1. třídy proběhne nominační kolo ve dnech 22. – 28. října 2015.

Ke stažení

Logická olympiáda 2015 - leták - ve formátu pdf

Ing. Jana Homolková

Mateřská škola Drásov – projekt ROP Jihovýchod

Mateřská škola Drásov – projekt ROP Jihovýchod

Pokud máte zájem, zde můžete zhlédnout prezentaci naší mateřské školy v rámci projektů ROP Jihovýchod.

Školní rok 2014/2015

Archív školní rok 2014 - 2015