Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

Sběr papíru

Seznam žáků přihlášených k předškolnímu vzdělávání

Seznam žáků ke stažení zde.

Čarodějnické čtení v MŠ

V pátek 3. 5. 2019 si žáci 7.A a 7.B připravili pro děti v mateřské školce tematické čtení. Z knihy Chaloupka na vršku si děti poslechly kapitolu o „filipojakubské noci“ a z knížky Malá čarodějnice příběhy Papírové květiny a Velká předsevzetí. Spolu s paními učitelkami si pak o ukázkách s dětmi povídali. Myslím, že radost a vzájemné obohacení z akce měli jak čtenáři, tak i malí posluchači.

Mgr. Jitka Smékalová

Velikonoční jarmark

Informace k předškolní třídě

Karneval ve školce

Ve čtvrtek 28.2. 2019 se konal veselý karneval v celé školce. Sešla se zde velká spousta nádherných masek, soutěžili jsme, tančili a hráli jsme hry. Celá akce byla velmi vydařená a děti si karnevalové dopoledne velmi užily.

Zápis do 1. ročníku základní školy

Návštěvy Vidy

Ve středu 16. ledna 2019 se předškoláci vypravily do zábavného centra Vida na výukové programy O kamenech a O velrybě. Součástí dopoledne ve Vidě byla science show, kde se děti zábavnou formou dozvěděly zajímavosti ze světa vědy a prohlídka expozice, kde děti objevovaly, jak funguje svět kolem nás. Jako již tradičně se výlet dětem líbil a domů si odnášely spoustu zážitků.


Adventní dílničky

V úterý 11.12. 2018 proběhly ve všech odděleních naší mateřské školy adventní dílničky. Děti si společně s rodiči vyrobili adventní věnce a užili si příjemné odpoledne u sladkého punče.


PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK V MŠ

V pátek 30. 11. 2018 proběhl v odpoledních hodinách Předvánoční jarmark u drásovské MŠ. Sešla se nám od maminek velká spousta vánočního cukroví, vánočních ozdob, adventních věnečků nebo např. kváskové chleby či vánočky. Děti společně s paními učitelkami zazpívaly u stromečku a rozsvítily jej. Účast na jarmarku byla již tradičně veliká, takže téměř všechno zboží se prodalo a výtěžek z akce je úžasný. Všem zúčastněným moc děkujeme a přejeme příjemné prožití adventního času a krásné svátky.

Za Radu rodičů při MŠ Martina Špačková

Mikuláš v mateřské škole

Ve středu 5.12. jsme měli u nás ve školce Mikuláše se svojí družinou.
Děti byly velice šikovné, znaly básničky a písničky, které Mikuláši, andělům i čertíkům zarecitovaly. Za odvahu, kterou děti předvedly, byly od Mikuláše odměněny sladkým čertíkem.

Informace o vzdělávání dětí v naší MŠ

Cílem předškolního vzdělávání je poskytovat bezpečné a podnětné prostředí, zajišťovat socializaci dítěte ve vrstevnické skupině, ale také dávat prostor rozvoji osobnosti dítěte a zároveň být partnerem a odborným poradcem rodičů při výchově. Dále navazovat a doplňovat rodinnou výchovu.
Našim přesvědčením je, že není nutné vyčleňovat předškoláky do samostatných tříd a že ve věkově smíšených třídách lze rozvíjet dovednosti, které budou potřebovat ve škole.
Vývoj a pokroky dítěte sledujeme již od nástupu do školky. V naší mateřské škole děláme diagnostiku dětí podle speciální pedagožky Jiřiny Bednářové a pedagožky Vlasty Šmardové. Se sledovanými a rozvíjenými oblastmi se můžete seznámit v záznamovém archu.
V našich věkově smíšených třídách, které jsou pro děti v mnoha ohledech přínosné, pracujeme buď se všemi společně, ve skupinkách nebo jednotlivě.

Přínos věkově smíšených skupin:

  • Méně problémové zapojení nového dítěte do skupiny při jeho adaptaci
  • Zvýšení sebevědomí a odpovědnosti starších dětí ve vztahu k mladším, neboť si uvědomují svoji vyspělost
  • Snazší a smysluplnější rozvíjení činností nejmladších dětí, neboť starší jsou jim inspirací více než učitelka
  • Základy přátelství
  • Přirozený rozvoj spontánních aktivit v důsledku vzájemného ovlivňování her mladších a starších dětí. Nabídka her je tak širší a prožitek z ní hlubší
  • Vztahy mezi dětmi jsou přátelské, vstřícné, vyskytuje se méně projevů agresivity
  • Příznivý vliv i na sourozenecké vztahy
  • Rychlejší vývoj pasivního a aktivního slovníku i gramatické stránky řeči u dětí od 3 let z ohledu na věkový rozdíl
  • Přirozená nápodoba dětí starších a vyspělejších
  • Ochrana a pomoc mladším

Práce s předškoláky:

Každý den zařazujeme práci se skupinou předškoláků, kde rozvíjíme všechny oblasti buď individuálně nebo skupinově (dle potřeb dítěte).
V nabídce akcí jsou aktivity, které nabízíme pouze předškolákům.
Jedná se o návštěvu Vidy, knihovny, výlet na Pecku, pasování a přespávání předškoláků ve školce a návštěvu v 1. třídě.

Pozvánka na adventní dílničky

Pozvánka na vánoční jarmark

DIVADLO KAČA A KAČA

Ve středu 10. 10. 2018 se děti těšily na divadélko kača a kača, tentokrát s pohádkou „Proč, když píská každý svišť, nepíská svišť Pišt?“ Pohádka je o malém svišťovi, který neumí pískat. Děti se spolu se svištíkem během představení dostanou do pytlákova batohu a pak do lidského světa, kde potkají spoustu „velkých svišťů“, kteří pískají o sto šest. Společně prožijí příběh, který končí dobře a děti tak mohou odcházet s dobrým pocitem.

ZPÍVÁNKY S KYTAROU

Ve středu 17. 10. 2018 jsme si užili krásné dopoledne za doprovodu rytmické hudby Kamila Čapčucha. Díky pěknému počasí se mohly sejít všechny děti ve venkovních prostorách naší zahrady a společně si zazpívat.

Sázení vánočního stromu u školky – 16. 10. 2018

V úterý 16. 10. 2018 si děti z mateřské školy zasadily „Vánoční strom pro Ježíška“. Ve spolupráci s Radou rodičů, základní školou a paní starostkou Mgr. Martinou Bočkovou se nám podařilo zajistit, zorganizovat a zasadit krásnou vzrostlou jedli, která bude sloužit dětem z naší mateřské školy jako vánoční stromeček. Během dopoledního programu si také děti v každé třídičce vyrobily svého „podzimního skřítka“ z šišek a dalších přírodních materiálů, zazpívaly a zarecitovaly u stromečku. Vyšlo nám i krásné počasí, takže si tento den děti určitě moc užily.


Třídní schůzka a valná hromada

Informativní rodičovská schůzka se uskuteční dne 11. 9. 2018 v 16. 30 hod. v hale základní školy. Na schůzce vám budou představeny všechny paní učitelky, obdržíte informace o organizaci MŠ a jejím programu, o spolupráci s občanským sdružením rodičů. Prosíme o účast bez dětí. Po schůzce bude následovat valná hromada rodičovského sdružení.

Pedagogický sbor MŠ

Zahájení školního roku 2018/2019

Milí rodiče a milé děti, v pondělí 3. září začíná školní rok. Scházení dětí je mezi 6:30 až 8:30 hodinou. Provoz školky je do 16:30 hodin.
Těšíme se na vás!

Zaměstnanci MŠ

Školní rok 2017/2018

Příspěvky z loňského roku najdete zde.