Základní umělecká škola Tišnov

ZUŠ Tišnov

V naší škole také působí ZUŠ Tišnov  a kroužky vyučijí tito lektoři:

Hudební obor:

BcA. Miroslav Falta
vedoucí pobočky, trubka, keyboard, akordeon, zobcová flétna
MgA. et MgA. PhDr. Zdeněk Vašíček, Ph.D et Ph.D
klavír
MgA. Josef Cecava
trubka
MgA. Libor Bartoník
klavír, zobcová flétna