Přijmeme nového člena týmu - kuchař/ka školní jídelny

Přijmeme nového člena týmu - kuchař/ka školní jídelny

Požadavky na uchazeče: výuční list v oboru kuchař, praxe v oboru, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, zdravotní průkaz, samostatnost, ochota učit se novým věcem, přinášet inovace jídelníčku, pozitivní vztah ke zdravému stravování.

Platové zařazení – 4. platová třída, 12. stupeň (15 270,-Kč).

Nabídku formou životopisu prosím zasílejte na e-mail tinkova@zstgmdrasov.cz nebo předejte osobně v kanceláři školy. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. čísle 774 230 417. Nástup možný od 1. 9. 2017 nebo dle dohody.

Ke stažení

Výběrové řízení - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Prázdninový provoz školy

Pohádkový les poprvé pod taktovkou nejstarších žáků školy

Krásné prázdniny přejí všichni zaměstnanci i žáci školy. Provoz kanceláře školy o prázdninách bude vždy v pondělí a středu 9 - 13 hodin, případně dle dohody na telefonním čísle 549 424 194 nebo 775 383 117.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Nadějní umělci v Libušině galerii

Třetí návštěvou v Libušině galerii završili žáci pátého ročníku letošní projekt realizovaný v těsné spolupráci školy a paní Vyskočilové jako galeristky zaměřený na seznamování žáků s uměním v prostředí místní galerie. Zatímco při prvním setkání se žáci dozvídali informace o výtvarných technikách i o tom, jak "číst" obrazy, při setkání následném našli v galerii i svoje keramické výrobky prezentované na jarní výstavě, návštěva třetí byla pak ryze praktická. Na zahradě galerie během čtyř hodin vytvořili žáci svá první dílka technikou akrylové malby na plátno. Vznikly tak obrazy inspirované dílem současného umělce. Prvky z jeho nazírání světa žáci parafrázovali a použili svým svébytným způsobem. Pokud budete chtít zhlédnout jak inspirační zdroj, tak obryzy vytvořené našimi žáky, buďte srdečně zváni na podzimní výstavy, která se v tomto duchu v galerii chystá.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Pohádkový les poprvé pod taktovkou nejstarších žáků školy

Překvalili všechny a jednoznačně pozitivně. Oblečeni do pohádkových kostýmů se žáci devátého a osmého ročníku zcela zodpovědně ujali průvodců těch nejmenších po pohádkovém světě. A nejen po něm. Víly ověřovaly znalosti květeny, Pat a Mat manuální obratnost a jemnou motoriku, u Boba a Bobka děti skákaly v pytlích, čarodějnice ověřovaly hmat a čich, u Křemílka a Vochomůrky děti posbíraly borůvky atd. I když nám počasí v pátek16.6. zpočátku nepřálo, nakonec celá pohádková cesta proběhla díky úzké spolupráci maminek ze Spolku rodičů při MŠ Drásov a našich nejstarších žáků na zahradě školy velmi zdařile.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Oslava dne dětí ve škole

Dne 1. 6. se nejdříve v útrobách školy a poté i na zahradě sešla spousta dětí doprovázených rodiči i prarodiči. Ve škole si mohli vyzkoušet nejnovější techniku, pohroužit se do tajů vědy, sportovat i tvořit. Během zahradní slavnosti se pak představili žáci školy, kteří rozvíjí svoje dovednosti v rámci volnočasového vzdělávání. V pestrém programu vystoupily děti z kroužku tanečního, dramatického, zumby i sboru. Příchozí děti soutěžily, vozily se na konících, prozkoumaly vozidlo Policie i útroby moderního traktoru, takže si příjemné odpoledne na zahradě všichni užili. Děkujeme všem rodičům i sponzorům, kteří se na pěkné akci spolupodíleli.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Sběr starého papíru ve středu 28. 6.

Ředitelství Základní a Mateřské školy a žákovský parlament oznamují, že ve středu 28. 6. 2017 uspořádají

SBĚR STARÉHO PAPÍRU.

Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:30 do 12:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 27. 6. v době od 13:00 do 16:30.

Předem děkujeme všem občanům, kteří dětem starý papír darují.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu pdf

Mgr. Kateřina Vaverová

Výpravy za poznáním - Vídeň

30. 5. 2017 vyrazila skupina žáků 7. - 9. ročníku za poznáním dalšího hlavního města našich sousedů, tentokrát směřovala cesta do Vídně. I když teploměr ukazoval hodnotu nad 30st. C, program jsme splnili beze zbytku. Nejprve jsme zhlédli Hundertwasser House, prošli si střed města a poté jsme navštívili nejen zahrady Schonbrunu, ale prošli jsme i vnitřní prohlídkový okruh bývalou letní rezidencí císařovny Sisi. Navzdory ukrutnému horku jsme si návštěvu Vídně užili.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Výpravy za poznáním - Bratislava

Dne 24. 5. 2017 využili žáci 7. - 9. ročníku možnost navštívit hlavní město našich nejbližších sousedů, zavítali na Slovensko do Bratislavy. Za slunného počasí se prošli po Slavíně, po historickém centru metropole a po projížďce lodí vyšplhali na historicky velmi významné místo - zříceninu Děvína, když si předtím prohlédli, kudy procházela "železná opona".

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Minivolejbal

26. a 27. května proběhlo ukončení volejbalového kroužku pro kategorii žlutý, oranžový, červený (1.-5.třída). Program začal v pátek, kdy děti sbíraly písmenka volejbalové abecedy na jednotlivých stanovištích na trase nad hřbitovem Na stráži. Písmenka získávaly za splnění úkolů. Ze všech získaných písmenek měly za úkol složit větu (nakonec všichni přišli na to, že jde o naše motto "Jedno srdce, jeden tým"). Po správném vyluštění čekal všechny ukrytý poklad. Po skončení hry jsme se přesunuli k ohništi za školu, kde děti opékaly špekáčky a probíhala už méně organizovaná zábava. Po společném přenocování v hale jsme s dětmi nachystali vše na sobotní turnaj "rodiče s dětmi". Hrálo se na pěti hřištích v sedmi skupinách. Zúčastnilo se 32 dětí. Po vyhodnocení turnaje proběhlo zhodnocení všech hráčů a někteří byli přeřazeni pro školní rok 2017/2018 do vyšších kategorií.

Ing. Andrea Obručová Čuperová

Výsledky voleb do školské rady

Dne 1.6.2017 proběhly doplňovací volby do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Drásov, příspěvkové organizaci. Jako zástupce z řad rodičů byla zvolena paní Miluše Raisiglová, která od 1.9. 2017 nahradí svým mandátem paní Dagmar Doležalovou.Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili hlasování.

Současně děkujeme paní Dagmar Doležalové za její dlouholetou aktivní práci ve školské radě.

Mgr. Kateřina Vaverová

Upozornění pro strávníky školní jídelny

Pokud se přihlásí méně než 50 strávníků, školní jídelna nebude z kapacitních důvodů vařit oběd číslo 2. Automaticky strávník dostane oběd číslo 1. Marie Tinková, vedoucí školního stravování.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 7. 6. 2017 v 16.00 hodin v budově základní školy v učebně I.B třídy.

Představeny vám budou paní učitelky, zvolené učebnice, vyučovací metody, dostanete přihlášky ke stravování i do školní družiny, budete mít prostor pro dotazy. Více viz přiložený leták

Ke stažení

Leták - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Schůzka pro rodiče žáků budoucího šestého ročníku

Schůzka pro rodiče žáků budoucího šestého ročníku proběhne ve středu dne 7. 6. 2015 v 16.45 hodin v budově základní školy v učebně VI.B třídy. Představeni vám budou všichni budoucí vyučující vašich dětí aj.

Účast je vhodná jak pro rodiče, tak pro budoucí šesťáky. Více viz přiložený leták.

Ke stažení

Leták - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Oslava Dne dětí - 1. 6. 2017 od 14 hodin

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s. vás zve dne 1. června 2017 na oslavu Dne dětí.

14. 00 – 15. 45 hod. - proběhne program otevřené školy - interaktivní stezka, díky které můžete projít celou budovu školy a vyzkoušet si nejen práci s interaktivní tabulí, ale i vlastní šikovnost či se ponořit do tajů vzdělávání (ponechejte si alespoň 45 minut).

16. 00 – 18.00 hod. – se bude konat Zahradní slavnost, při které si můžete na školní zahradě užít spoustu zábavy a legrace. Více viz přiložený leták.

Ke stažení

Leták - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Den dobrovolníků

Již tradiční akcí na zahradě naší školy se stává Den dobrovolníků, který realizujeme s žáky nejvyšších ročníků za přispění zaměstnanců školy i závodu Siemens. V letošním roce se nám podařilo společnými silami "probudit" zahradu, sestříhat keře i stromky, vytrhat plevel, ale zejména nově založit dřevěné vyvýšené záhony, které budou sloužit k pěstování zahradních plodin. Právě při této činnosti nám vydatně pomohla mužská posila ze Siemensu. Spolupodílet na pěstování zeleniny se budou již od této sezóny žáci 1. stupně a během pracovních činností i žáci 2. stupně zš. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám tak v postupném zvelebování prostoru sloužícího dětem.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Noc s Václavem Čtvrtkem

Dne 4. května byla pro žáky druhých tříd uspořádána po vzoru Noci s Andersenem Noc s Václavem Čtvrtkem. Po příchodu do budovy školy na náměstí zhlédly děti Cesty formana Šejtročka a seznámily se s životopisem a dílem Václava Čtvrtka. Následně začaly pracovat na připravených úkolech. S paní učitelkou Zachariášovou plnili žáci různé kvízy a pracovní listy, skládali puzzle, kreslili obrázek. Ve druhé třídě se též postupně vystřídaly všechny děti, které zde pod vedením paní učitelky Francové a paní asistentky Staré nejprve rozklíčovaly úkol a poté se už po vzoru hajného Robátka vrhly do pečení. Nikoli však pečení buchet. Děti se zhostily těžšího úkolu a to motání rohlíčků. Některé náplně odkoukaly od Josefky z knihy O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi. Při přípravě těsta i náplní bylo třeba využít také dovedností z matematiky.

Po náročném programu přišel čas na večeři, osobní hygienu a přípravu ke spánku. Některé děti zavřely očka u pohádky, jiné však dlouho štěbetaly, než se jim podařilo usnout. Probuzení do pátečního dne bylo brzké, první hlavičky začaly vykukovat již v 5.30 hodin. Po šesté hodině ranní už vstávali všichni žáčci, kteří si jako sladkou tečku užili po snídani vlastnoručně vyrobené rohlíčky. Noc na podporu dětského čtenářství jsme si všichni parádně užili a pohádky Václava Čtvrtka nás provázely ještě celým pátečním vyučováním.

Mgr. Petra Francová, Mgr. Eva Zachariášová

Výtvarné a sportovní aktivity při Dnu otevřených dveří

Již tradičně jsme se zúčastnili 1.5. Dne otevřených dveří ve výrobním závodu Siemens. V letošním roce čekalo návštěvníky našeho stanu tvoření inspirované roborickým světem - roboti se malovali, vystřihovali a skládali, vymýšleli. Zručné žákyně školy zajišťovaly malování na obličej, o kousek dál pak byly přichysány aktivity sportovní. Zde si naopak mohli malí i velcí vyzkoušet driblování, kroket, fotbal, florbal a mnohé další. Děkujeme všem žákyním i pedagožkám, které školu reprezentovali.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Sběr starého papíru ve čtvrtek 18. 5.

Ředitelství Základní a Mateřské školy a žákovský parlament oznamují, že ve čtvrtek 18. 5. 2017 uspořádají

SBĚR STARÉHO PAPÍRU.

Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:00 do 12:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 17. 5. v době od 13:00 do 15:00.

Pokud chcete podpořit v soutěži konkrétní třídu, je třeba svázaný papír předem zvážit a hmotnost papíru nahlásit pře vložením do kontejneru přítomné službě. Namátkou vybrané balíky mohou být službou orientačně převáženy.

Předem děkujeme všem občanům, kteří dětem starý papír darují.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Pěvecká soutěž

4. ročník školní pěvecké soutěže se konal v pátek 28. 4.2017. Přes 30 zpěváků bylo vyhodnoceno ve třech kategoriích: prvňáčci, mladší a starší žáci. Již tradičně měla vystoupení povinnou část – jednu sloku lidové písně (Vyletěla holubička)bez doprovodu – a druhou zvolenou píseň mohli soutěžící zpívat i s doprovodem hudebního nástroje nebo s karaoke. Všichni dostali malou odměnu a účastnický diplom, někteří byli oceněni za mimořádný výkon a každá kategorie měla samozřejmě své vítěze. Porotu ve složení Mgr. J.Smékalová, Mgr. K.Vaverová a M.Stará zaujaly a byly jí oceněny tyto výkony:

Prvňáčci 1. Linda Navrátilová – Tanec princezen
  2. Šimon Lidman – Sluníčko, sluníčko
  3. Klára Žitníková - Statistika
Mladší žáci 1. Sofie Galko (3.A) - Ráček
  2. Kristýna Andó (2.A) - Ty a já
  3. Marek Jaroš (5.A) – Zamilovaný princ
  Zvláštní ocenění poroty: Rozálie Zouharová (3.A) – Princezna ze mlejna
Tomáš Havel (3.B) - Ovečka
Starší žáci 1. Kateřina Votavová (8.) – Pri oltári
  2. Dominik Hrazděra (8) – Pár přátel
  3. Tea Studnicová (8.) – This is gospel
  Zvláštní ocenění poroty: David Kellner (6.A) – Cesta
  Zvláštní ocenění poroty a absolutní vítěz: : Valerie Zdražilová (6.B) - Spomal

Všem vítězům blahopřejeme a jsme rádi, že si soutěž získává už 4.rok své příznivce a že máme ve škole tolik nadaných zpěváků.

Mgr. Jitka Smékalová

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018Seznam žáků - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Volby do školské rady za zákonné zástupce žáků - výzva ke kandidatuře

Vážení rodiče, vzhledem ke skutečnosti, že končí mandát zástupkyni za zákonné zástupce žáků ve školské radě, paní Dagmar Doležalové, vyhlašuji na den 1. 6. 2017 volby do školské rady. Volba proběhne dne 1. 6. 2017 ve vestibulu školy, kde budete moci u příležitosti Dne otevřených dveří odevzdat vyplněné hlasovací lístky do připravené urny. Nad zdárným průběhem bude dohlížet volební komise složená z paní Mgr. Kateřiny Vaverové, paní Ing. Jany Homolkové, paní PhDr. Bohumily Fillové. Školská rada je zřizována podle školského zákona č. 561/2004 Sb. při základních, středních a vyšších odborných školách. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada


a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Pokud máte zájem o aktivní účast v tomto orgánu, prosím o zaslání informace o vaší kandidatuře do termínu 30. 5. 2017 na adresu školy či moji e-mailovou adresu. Volby budou realizovány v souladu s volebním řádem schváleným Radou městyse Drásov.

Mgr. Dana Veselá Ph. D.

Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“

Žáci I. a II. stupně naší školy se v tomto školním roce opět zúčastnili již 6. ročníku soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“. Tato soutěž prověřuje znalosti v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy. Soutěžního on-line testu se zúčastnilo 44 žáků ze 4. – 5. třídy a 56 žáků z 6. – 9. třídy.

Do okresního a krajského kola této soutěže postoupilo družstvo žáků z II. kategorie – Pavel Gajdoš z 6. B, Natalie Kanioková a Karolína Theimerová z 9. třídy. Toto družstvo obsadilo v krajském kole 6. místo.

Ing. Jana Homolková

Soutěž Finanční gramotnost

Letošního 7. ročníku soutěže se zúčastnili pouze žáci II. stupně. Cílem soutěže je seznámit žáky s finanční problematikou, pomáhá změřit úroveň znalostí finanční gramotnosti a tím působit preventivně především proti předlužení. Do okresního kola této soutěže postoupili žáci na 1. – 3. místě školního kola – Michaela Dulínková, Karolína Kvasničková a Ladislav Odehnal. Toto družstvo obsadilo 3. místo v okresním kole.

Všem žákům děkujeme za účast v soutěžích a doufáme, že se naši žáci zúčastní soutěží i v příštím školním roce.

Ing. Jana Homolková

Astronomická olympiáda

V listopadu 2016 se v naší škole konalo školní kolo Astronomické olympiády. Olympiáda probíhala ve dvou kategoriích – I. kategorie (6. – 7. ročník) a II. kategorie (8. – 9. ročník). Celkem bylo možné získat za školní kolo 45 bodů, bodový limit pro postup do krajského kola byl 20 bodů.

Zúčastnilo se 23 žáků, úspěšnými řešiteli a postupujícími do krajského kola se stalo 16 žáků. Krajské kolo probíhalo korespondenční i online formou a toto kolo dokončilo 6 žáků. Úspěšnými řešiteli krajského kola se staly Natálie Kanioková a Karolína Kvasničková z 9. třídy a Andrea Homolková a Lenka Kanioková z 6. B. Souhrnné výsledky školního i krajského kola olympiády jsou uvedeny v přiloženém souboru.

Podrobné výsledky

Školní kolo - ve formátu pdf
Krajské kolo - ve formátu pdf

Ing. Jana Homolková

Velikonoční dílničky

Těsně před velikonočními prázdninami, ve středu 12.4., měli žáci školy opět možnost vyzkoušet si řadu tradičních i inovativních technik vztahujících se k oslavě jara. Mezi technikami novějšími mělo svoje místo např. vyšívání velikonočního vzoru na plastickou panamu, quilingová vejce, malovaní dřevění ptáčci i papírová přání a dekorace. Mezi těmi tradičními nechybělo zdobení perníků, suché plstění z ovčí vlny, patchwork na vejcích, ale zejména zdobení vajec voskem. Právě tuto klasickou techniku dětem předváděla paní Czepová, za což jí patří náš velký dík.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Vítání jara v Malhostovicích

Dne 4.4. obě páté třídy navštívily výstavu Prostřeno pro jaro, která byla pro ně mezi jiným zajímavá zejména tím, že zde mnozí z nich vystavovali své keramické výrobky. Prostorové tvorbě v podobě tvoření z keramické hlíny, modelování z volné ruky se věnujeme s žáky 5. - 8. ročníku přímo v hodinách výtvarné výchovy a protože řada výrobků je opravdu zdařilých, přijali jsme rádi pozvání paní Libuše Vyskočilové k účasti na výstavě. Na výstavě samotné nám pak paní galeristka na konkrétních dílech představila hned několik výtvarných technik a v letních měsících nás čeká i společná malba.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Časopis Drásováček - 2016-17/2

Vyšlo druhé číslo číslo časopisu Drásováček ročníku 2016 - 2017.

Ke stažení

Drásováček - 2 - ve formátu pdf

Návštěva příslušníků Policie ČR ve školní družině

V úterý 21.3.2017 navštívili naši školní družinu příslušníci Policie ČR z obvodního oddělení Tišnov. Děti se dozvěděly spoustu informací o bezpečnosti, ale také o pracovní náplni policisty a naučily se rozeznávat jednotlivé policejní uniformy. Policisté názorně představili pomůcky, které používají při výkonu služby, a děti se je následně mohly vyzkoušet na vlastní kůži, což se setkalo s velkým ohlasem.

Mgr. Jana Kopalová

Šikovné ruce Kuchtíků

Každý čtvrtek se na náměstí, odloučeném pracovišti naší školy, dějí v kroužku vaření kulinářské zážitky. Děti se v kroužku kromě přípravy pokrmů z teplé i studené kuchyně seznamují s hygienickými zásady při vaření, s bezpečným používáním kuchyňského načiní. A Kuchtíci opravdu nezahálí….doposud si pochutnali na kuřecím řízku s bramborem, palačinkách s ovocem, vánočním cukrovím, vajíčkové pomazánce, muffinech s koktejlem, jednohubkách, šnecích z listového těsta či špagetách s boloňskou omáčkou.

Mgr. Jana Kopalová

Úspěšné výtvarné ztvárnění hudby

Výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo k interaktivní výstavě o akustice Kuk na zvuk Muzeum města Tišnova, se naši žáci zúčastnili hned ve dvou ze tří kategorií. A byli úspěšní. Na slavnostním vyhlášení dne 9. března převzala ocenění za 3. místo v kategorií žáků 1. stupně Eliška Votavová (žákyně 5. třídy), za 3. místo v kategorii žáků 2. stupně byla oceněnna Eliška Slaninová , za 2. místo Vojtěch Havel a mezi žáky 2. stupně zvítězil se svým vizualizovaným sluchovým zážitkem Jan Sokol (všichni jmenovaní jsou žáky 6.A). Zvláštní ocenění si pak za kolektivní práci: G.Gerschwin - Rhapsody in Blue odnesli žáci 6.A. Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme, oceněným gratulujeme.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Provoz ŠD v době velikonočních prázdnin dne 13. 4. – nabídka

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zajištění školní družiny pro své dítě v době velikonočních prázdnin, je nezbytné je přihlásit vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději do 10. 4. 2017 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz

Program: Výlet do ZOO BRNO (cena 100,- Kč na vstupné a jízdné)

Školní družina bude v provozu při minimálním počtu 15 přihlášených dětí.

Bc. Lenka Ondříšková

Zdravá pětka v březnu ve všech ročnících

Stejně jako v letech předchozích i v letošním roce pokračovala naše spolupráce s nadačním fondem Ahold, který realizuje na školách program Zdravá pětka. V rámci tohoto interaktivního porgramu se žáci dovídají nejen důležité informace o zdravém životním stylu, správném způsobu stravování, vhodných potravinách z hlediska výživových doporučení a skladby na talíři, ale i sami jídlo připravují. Zatímco na prvním stupni jde zejména o hry a zapojení fantazie při vytváření pozitivního vztahu k tělu prospěšným potravinám, na stupni druhém již žáci připravovali pokrmy podle receptur. Ve všech třídách se realizace projektu setkala s pozitivním ohlasem ze strany žáků i přihlížejích pedagogů, jež mohou v hodinách následujícíh na vyvozené navázat.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Recitační soutěž 2017

14. února 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže tradičně v hale školy. Nejhojněji byly samozřejmě zastoupeny mladší děti, kterých je na škole mnohem více než žáků na 2. stupni, ale i účast starších recitátorů je důkazem, že zájem o poezii a dramatizaci textů naštěstí stále žije a těší se pozornosti jejich spolužáků, kteří jim v publiku vytvořili hezkou atmosféru a každý výkon odměnili bouřlivým potleskem. První dva vítězové jednotlivých kategorií nás reprezentovali v okresním kole v Ivančicích. Neumístili se sice na prvních třech pozicích (konkurence je opravdu tvrdá), ale patří jim velká pochvala za reprezentaci školy.

Výsledky:

0.kategorie (1.třídy) 1. Ladislav Lévai – 1.B
  2. Eliška Ráčková – 1.B
  3. Jakub Křeček- 1.B
I.kategorie (2. a 3.třída) 1. Barbora Plevačová – 2.B
  2. Barbora Ráčková – 3.A
  3. Eliška Kocmanová - 3.B
II.kategorie (4. a 5.třída) 1. Tereza Kozelková – 4.A
  2. Valentýna Straková – 4.B
  3. Marek Jaroš – 5.A
III.kategorie (6. a 7.třída) 1. neuděleno
  2. neuděleno
  3. Karolína Sadílková – 6.A
IV.kategorie (8. a 9.třída) 1. Kateřina Votavová – 8.tř.
  2. Martina Odehnalová – 8.tř.
  3. Lucie Kalendová – 9.tř.

Mgr. Jitka Smékalová


Nabídka příměstských táborů

Nabídka příměstských táborů - více informací viz přiložené soubory.

Ke stažení

1. příměstský tábor - ve formátu pdf
2. příměstský tábor - ve formátu pdf
3. příměstský tábor - ve formátu pdf
Příměstký táborový řád - ve formátu docx
Bezinfekčnost - ve formátu doc

Bc.Lenka Ondriskova

Lyžařský kurz 1. stupně ZŠ

Ve dnech 16., 17., 20. a 21. 2. se zúčastnila první skupina zájemců z 1. stupně lyžařského kurzu. Každé ráno děti odjížděly do Ski areálu v Olešnici , kde je očekávali instruktoři lyžařské školy Newman School. I když počasí k nám nebylo vždy přívětivé, děti byly i díky trpělivému a přátelskému přístupu instruktorů nadšené a stále v dobré náladě. Začátečníci se naučili lyžovat a pokročilí lyžaři zdokonalili svůj dosavadní styl. Jedno družstvo bylo složeno i ze snowboardistů. Podle ohlasů žáků se dá usoudit, že si kurz užili a domů si přivezli spoustu zážitků a vzpomínek.

Ke stažení

Všechny fotografie v plném rozlišení - ve formátu zip (760 MB)

Mgr. Hana Bednářová

Zápis do 1. ročníku základní školy

se bude konat dne 4. 4. 2017 v době od 14:00 do17:30 hodin v budově základní školy Drásov 167. K zápisu si s sebou přineste rodný list dítěte a váš občanský průkaz.Zápisu se prosím zúčastněte pouze se svým předškolákem. Náhradní termín lze dohodnout individuálně na telefonním čísle 774 230 415 nebo e-mailem: bednarova@zstgmdrasov.cz, reditelka@zstgmdrasov.cz.

Dne 3. 4. 2017 můžete navštívit v době od 7.50 – 9.30 hod. přímo výuku v rámci otevřeného vyučování v našich prvních třídách. Pro větší komfort Vás i Vašich předškoláčků je možné se zapsat na určitý čas na zápisové archy umístěné v mateřských školách (MŠ Drásov, MŠ Malhostovice). Více informací viz přiložený leták.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Sběr starého papíru ve čtvrtek 2. 3.

Ředitelství Základní a Mateřské školy a žákovský parlament oznamují, že ve čtvrtek 2. 3. 2017 uspořádají

SBĚR STARÉHO PAPÍRU.

Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:00 do 12:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 1. 3. v době od 13:00 do 15:00.

Pokud chcete podpořit v soutěži konkrétní třídu, je třeba svázaný papír předem zvážit a hmotnost papíru nahlásit pře vložením do kontejneru přítomné službě. Namátkou vybrané balíky mohou být službou orientačně převáženy.

Předem děkujeme všem občanům, kteří dětem starý papír darují.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Chemické pokusy

V polovině prosince se žáci 8. a 9. ročníku vydali na Pedagogickou fakulty Masarykovy univerzity na katedru Fyziky, chemie a odborného vzdělávání, kde jim studenti programu Učitelství chemie a fyziky pro základní školy předvedli zajímavé pokusy, které si žáci mohli i sami vyzkoušet.

Začátkem února navštívili žáci 9. ročníku SŠ a ZŠ Tišnov, kde se zúčastnili programu Víš, co jíš?, který je zaměřený na popularizaci chemie. Zábavnou metodou zkoumali potraviny z hlediska jejich složení, dokazovali přítomnost cukrů, škrobů a bílkovin v běžných potravinách.

Mgr. Jana Kopalová, Mgr. Lucie Mácová

15. úspěšný reprezentační ples školy

Během mrazivé noci z 28. na 29.1. se mohli skutečně pobavit všichni, kteří přijali možnost strávit příjemný večer na 15. reprezentačním plese školy. Na návštěvníky čekalo hned pět tanečních vystoupení. Tradičně ples otevřeli svým předtančením žáci 9. ročníku, když deset párů předvedlo polonézu nacvičenou pod vedením Mgr. Martiny Špačkové. Ladný tanec umocněný krásnými bílými šaty dívek a bílou košilí s motýlkem v barvě plesu, již oblékli hoši, využili „deváťáci“ k rozloučení se základním vzděláváním. Pasování na absolventy provázelo ozdobení dívek šerpami a chlapců korzážemi s orchidejí. Orchideje pak dekorovaly v kombinaci s vínově zbarvenými chryzantémami v podobě instalací z živých květů i celý ples.

O další dvě vystoupení se postarali tanečníci reprezentující Taneční klub Sokol Drásov, v zastoupení současných i bývalých žáků naší školy. Stejně tak jsme mohli obdivovat bývalé žákyně v žánrově zcela odlišném tanečním vystoupení skupiny Together Sokol Tišnov. Těsně před půlnocí pak atmosféru plesu oživily Hr Ladies s nádherným charlestonem. Po celou dobu přispívala dobré zábavě k poslechu, ale zejména k tanci hrající Malá kapela.

Ples již pátým rokem pořádá ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov ve spolupráci se spřízněnou neziskovou organizací – Občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ Drásov,z.s. Ráda bych vyzvedla zejména pomoc Olgy Frydrýškové, ale i rodičů žáků osmého ročníku a dalších dobrovolníků, kteří svou pomoc při organizaci nezištně nabídli. Mé díky si samozřejmě zaslouží též zaměstnanci školy, kteří nad rámec svých povinností připravovali tuto pěknou kulturní akci.

Poděkovat chci mnohokrát všem dárcům, kteří podpořili tombolu plesu.V letošním roce jsme mohli díky štědrosti dárců účastníkům plesu nabídnout na 200 krásných okamžitých výher, a 20 hodnotných výher losovaných.

Výtěžek naší kulturní akce je určen na podporu žáků školy a školních aktivit, o jeho určení spolurozhodují všichni rodiče žáků, takže bude jistě využit na dobrou věc.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Plaváčci z druhých tříd

Žáci druhých tříd ukončili plavecký výcvik, který byl součástí hodin tělesné výchovy. Výuka plavání probíhala pod vedením zkušených lektorů z plavecké školy Bublinka. Prvních dvacet hodin děti absolvovaly ve druhé polovině prvního ročníku, to byla ještě velká část žáčků neplavců. Jejich seznamování se základními plaveckými dovednostmi probíhalo v malém bazénku. U těchto dětí se lektorky snažily především rozvíjet kladný vztah k vodě. Ostatní žáci procvičovali plavecké styly ve velkém bazénu. S každou novou lekcí se všichni postupně zlepšovali. V prvním pololetí druhého ročníku děti absolvovaly dalších dvacet hodin. Opět byly rozděleny do čtyř skupin podle svých plaveckých schopností. Letos už však všechny děti plavaly ve velkém bazénu, některé zpočátku ještě s využitím nadlehčovacích pomůcek.

U plavců se lektoři zaměřili na zdokonalování jednotlivých plaveckých způsobů. V závěrečné lekci plaváčky čekalo vytrvalostní plavání. Výkony většiny z nich byly obdivuhodné. Nejúspěšnější žáci zvládli 900 až 1000 metrů. Velkým úspěchem byly výkony dětí, které se při zahájení plavecké výuky vody bály. Tyto děti dokázaly uplavat 400 až 600 metrů. Všem úspěšným plavcům gratulujeme!

A jak to v hodině plavání vypadalo, se můžete podívat na fotografiích.

Mgr. Petra Francová

Turnaj v miniházené

V pátek 10. února proběhlo již 3. kolo letošního ročníku Kuřimské školní ligy v miniházené. Z naší školy se zúčastnily dva týmy: Soptíci (děti z prvních a druhých tříd) a Mars (třetí a čtvrté třídy). Oba týmy jsou ve své skupině na třetím místě.

Turnaj navštívil ministr financí Andrej Babiš. Popřál malým házenkářům hodně štěstí při sportování, sám si zkusil vystřelit na branku a s dětmi se vyfotil.

Mgr. Hana Pavlíková

Výtěžek tříkrálové sbírky v Drásově, děkujeme

Výtěžek tříkrálové sbírky v Drásově, děkujeme

Od 1.2. nabídka dvou jídel, nový systém přihlašování stravy

Vážení rodiče, v příloze najdete přesné informace o přihlašování, odhlašování obědů ve školní jídelně a platbě za stravu. Prosíme o spolupráci, aby sestém mohl začít co nejdříve bezproblémově fungovat.

Provoz ŠD v době pololetních prázdnin dne 3.2. – nabídka

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zajištění školní družiny pro své dítě v době pololetních prázdnin, je nezbytné je přihlásit vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději do 30. 1. 2017 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz

Školní družina bude v provozu při minimálním počtu 15 přihlášených dětí.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Pozvánka na setkáníčka pro předškoláky pro letošní školní rok

Úspěch ve výtvarné soutěži Vlaky kolem nás

Dne 15.1. 2017 proběhlo v Muzeu města Tišnova vyhlášení výsledků soutěže „Vlaky kolem nás“. Děti měly možnost ztvárnit jakoukoliv výtvarnou technikou vlaky kolem nás, obrázky vystavit a udělat tak radost nejen sobě, ale i návštěvníkům celé výstavy. Odměnou z podílení se na výstavě bylo i umístění dětí na předních místech. Z naší základní školy se umístila v kategorii prvního stupně na 1. místě Patricie Chvátalová, na 2. místě Matyáš Žitník a zvláštní cenu získala Linda Kučerová. Z naší mateřské školy se umístil na 2. místě Lukáš Karásek ze třídy Zajíčků a na 3. místě Adam Lusa ze třídy Žabiček.Děkujeme všem žákům, kteří se soutěže se svými obrázky zúčastnili a vítězům gratulujeme.

Kateřina Sáblíková a Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Pozvánka na školní ples

Školní ples

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace a Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s. vás zvou na 15. reprezentační ples školy, který se bude konat dne 28. 1. 2017 od 20.00 hod. v drásovské sokolovně. K tanci a poslechu zahraje Malá kapela, ples zahájí polonézou žáci 9. ročníku ZŠ. Během večera vystoupí tanečníci z TK Sokol Drásov, taneční skupina Together a Hr. Ladies, čeká vás bohatá tombola.

Cena vstupenek: 120Kč/ předprodej vstupenek od 9. 1. 2017 u p. Ondříškové v budově ZŠ Drásov, Drásov 167.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Časopis Drásováček - 2016-17/1

Vyšlo první číslo časopisu Drásováček ročníku 2016 - 2017.

Ke stažení

Drásováček - 1 - ve formátu pdf

PF 2017

PF2017

Klidné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších a v novém roce 2017 zdraví, štěstí a čas na vzájemné sdílení přeje za všechny děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Drásov

Dana Veselá

Adventní tvoření

K předvánočním přípravám jistě patří i tradiční příprava adventního věnce, kterou jsme rodičům a dětem dne 24. 11. nabídli. Při nedělním zapalování čtyř adventních svící po čtyři sváteční dny, má rodina možnost povyprávět si a společně se těšit. Velký obdiv mají tatínkové, kteří v roce letošním rozšířili řady tvořících maminek a vyhověli tak svým dětem a jejich touze po společně zhotovené dekoraci. Doufáme, že řady těch, kteří si společně s námi užijí tvoření se budou rozšiřovat.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Čertovský šplh

S blížícím se svátkem sv. Mikuláše se opět po roce o své slovo přihlásila tradiční soutěž ve šplhu na tyči - Čertovský šplh. V pátek 2. prosince nás navštívily děti ze ZŠ Čebín, aby porovnaly svoje síly a hbitost se žáky 1. stupně naší školy. Šplhu se zúčastnilo celkem 40 soutěžících. Ve dvou kolech jsme mohli zhlédnout skvělé výkony, za které byli všichni závodníci zaslouženě odměněni. Ti nejlepší z nich dostali diplom a cenu. Vše probíhalo za výborné podpory obecenstva. Celou soutěž zakončila mikulášská vystoupení jednotlivých tříd.

Výsledky:

1. ročník: 1. Šimon Brychta (ZŠ Drásov)
  2. Tomáš Pohanka (ZŠ Drásov)
  3. Matěj Bukal (ZŠ Čebín )
2. ročník: 1. Adéla Olejníková (ZŠ Drásov )
  2. Lenka Kloboučníková (ZŠ Drásov )
  3. Eliška Chatrná (ZŠ Drásov)
3. ročník: 1. František Merta (ZŠ Drásov)
  2. Nela Leicmanová (ZŠ Drásov)
  3. Ondřej Zálešák (ZŠ Čebín)
4. ročník: 1. Klára Cacková (ZŠ Drásov)
  2. Adam Severin (ZŠ Drásov)
  3. Šimon Gottwald (ZŠ Drásov)
5. ročník: 1. Tereza Juračková (ZŠ Čebín)
  2. Filip Daniel (ZŠ Čebín)
  3. Adam Kučera (ZŠ Drásov)

Mgr. Veronika Kadlecová

Sběr starého papíru v pátek 16. 12.

Ředitelství Základní a Mateřské školy a žákovský parlament oznamují, že v pátek 16.12.2016 uspořádají

SBĚR STARÉHO PAPÍRU.

Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:00 do 12:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 15.12. v době od 13:00 do 15:00.

Pokud chcete podpořit v soutěži konkrétní třídu, je třeba svázaný papír předem zvážit a hmotnost papíru nahlásit pře vložením do kontejneru přítomné službě. Namátkou vybrané balíky mohou být službou orientačně převáženy.

Předem děkujeme všem občanům, kteří dětem starý papír darují.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Ředitelské volno ve dnech 21. a 22. prosince

Podle ustanovení školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a zákona č. 472/2011 Sb. ustanovení § 24 vyhlašuje ředitelka školy ve dnech 21. a 22. prosince ředitelské volno z organizačních důvodů. Po oba dny bude zajištěn pro přihlášené děti provoz školní družiny. Pokud máte zájem o zajištění školní družiny pro své dítě, je nezbytné je přihlásit vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději do 16. 12. 2016 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz

V době vánočních prázdnin (od 23.12. 2016 do 2.1. 2017) bude provoz školní družiny přerušen.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Nabízíme pracovní pozici vychovatelka ŠD

V souvislosti s novelou školského zákona, podle níž je od 1.1.2015 nezytné zajišťovat 100% kvalifikovanost pedagogických pracovníků, nabízíme v ŠD Drásov práci na pozici vychovatel. Požadavky: ukončené požadované vzdělání - aprobovanost, pěkný vztah k dětem, komunikativnost, schopnost samostatně vést skupinu školní družiny, znalost základní pedagogické dokumentace. Výběrového řízení se bude konat dne 9.1.2017 v budově ZŠ Drásov, Drásov 167 v 8.00hod.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Vánoční výstava na úřadu městyse

Stejně jako v roce předchozím výtvarné práce a výrobky žáků základní i mateřské školy zaplnily na počátku adventního času zasedací síň úřadu městyse Drásov. Obdivovat mohli návštěvníci obrázky sv. Martina, zimní přírody i bytostí nadpozemských, ale i keramické kachle zpodobňující anděly, stromky, soví strom, sošky andělů i celého betlémského výjevu - vyrobené z hlíny i vyřezané v rámci obnovených pracovních činností (tzv. dílen) ze dřeva. Betlémy bude možné zhlédnout též na samotném konci prosince na výstavě v Libušině galerii v Malhostovicích.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Návštěva na Kociánce

Žáci 4.A, 4.B a 5.A třídy pokračovali ve spolupráci školy na projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, tentokrát návštěvou Kociánky dne 20.10. 2016.

Přivítal nás pan Michael Svoboda společně s handicapovaným kamarádem Tomášem. Ten se o nás krásně staral celé dopoledne. Nejprve nám popovídal o svém postižení, o tom jak chodil do školy se zdravými dětmi, a jak se později dostal na Kociánku. Podělil se s námi o své starosti i radosti. Dozvěděli jsme se, že rád sportuje. Vozíčkář Tomáš nás provedl po areálu, ukázal nám zvířata, která tu chovají k tomu, aby pomáhala handicapovaným lidem. Čas nám velmi rychle uběhl a na závěr naší návštěvy jsme se sešli s dalšími vozíčkáři ke společnému vyprávění a zpívání. Předali jsme kamarádům malé dárečky a po příjemně stráveném dopoledni jsme se obohaceni po lidské stránce vraceli zpět do naší školy.

PhDr. Bohumila Fillová

Svatomartinská slavnost netradičně

I když nás sněhové vločky snášející se z oblohy ráno 10.11. navnadily na svatomartinskou oslavu, v podvečer se již vločky změnily ve vytrvalý hustý déšť. Kvůli nepřízni počasí jsme byli nuceni cestu se světýlky ztemnělou obcí zrušit. Dětem jsme se však snažili vše vynahradit hned den následující. Všichni žáci 1. - 4. ročníku se sešli v tělocičně zš, kde vystoupil se svým předvedením legendy dramatický kroužek (pod vedením paní Mgr. Francové), s pásmem písní vztahujících se k oslavě svatého Martina pak kroužek pěvecký (pod vedením paní Mgr. Smékalové). Obě vystoupení byla velmi zdařilá a na jejich podkladě jsme si mohli připomenout zejména stěžejní myšlenku svatomartinské oslavy. Neměla by zapadnout ochota sv. Martina podělit se, projevit soucit, sdílet a nebýt sobeckým… hodnoty symbolizované oním světýlkem, jež si neseme každý v sobě. Plněním stezky s rozličnými úkoly, jež svědomitě připravily vychovatelky školní družiny, si pak děti ověřily zejména svoji schopnost vnímat okolní svět pomocí jednotlivých smyslů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě oslavy či přispěli jakýmkoliv sponzorským darem.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

9. ročník předmětové soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY

Bobřík informatiky je soutěž registrovaná Ministerstvem školství jako celostátní online soutěž. 9. ročník soutěže se uskutečnil ve dnech 7. – 15. 11. 2016. Žáci naší školy se zúčastnili soutěže v kategorii Benjamin (6. – 7. ročník), v kategorii Kadet (8. – 9. ročník) a v kategorii MINI (4. – 5. ročník). V kategorii Kadet soutěžilo 24 žáků a úspěšným řešitelem se stalo 7 žáků. V kategorii Benjamin soutěžilo za školu 48 soutěžících. V této kategorii se úspěšnými řešiteli stali 4 žáci. Úspěšnými řešiteli se stali ti soutěžící, kteří dosáhli alespoň 150 bodů z 240 možných bodů. V kategorii MINI se účastnilo 58 žáků a úspěšnými řešiteli se stalo 19 žáků. V této kategorii se úspěšnými řešiteli stali ti, co získali alespoň 120 bodů ze 192 možných. Celkem se soutěže zúčastnilo 71792 žáků a studentů ve všech kategoriích. Všem žákům děkujeme za účast. Více informací najdete na www.ibobr.cz

Opět se sejdeme za rok u 10. ročníku soutěže v listopadu 2017.

Podrobná výsledková listina viz přiložený soubor.

Ke stažení

Bobřík informatiky 2016 - ve formátu pdf

Ing. Jana Homolková

Adventní dekorace - 24.11., 15 -17 hod.

Adventní dekorace

Přijměte pozvání na předvánoční tvoření ADVENTNÍ DEKORACE. Přijďte si vytvořit vítací věnec na dveře, adventní svícen či štolu jako dekoraci pro radost i zvelebení domova. Tvoření proběhne v budově Základní školy T. G. Masaryka Drásov, Drásov 167, dne 24. 11. 2016 v době od 15.00 – 17.00 hod. Cena 50,- Kč za dekoraci (v ceně slaměný věneček, chvojky, vázací drát, tavicí materiál, k dokoupení ozdoby a přízdoby). Prosíme o přihlášení předem, bližší info v připoženém letáčku.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Sběr sušené kůry

Sběr kůry

Ředitelství školy a žákovský parlament oznamují, že od prosince do března bude v základní i mateřské škole probíhat tradiční sběr sušené pomerančové a citronové kůry. Více viz přiložený leták.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Úspěch ve výtvarné soutěži

Stejně jako řada dalších škol z Tišnovska jsme se i my zúčastnili soutěžní přehlídky žákovských a studentských prací se zaměřením na období vlády dynastie Lucemburků v naší zemi pořádané Muzeem Brněnska. Do této akce, nazvané S korunou, žezlem a jablkem, byly zaslány na dvě stovky výtvarných a literárních prací. Mezi nejúspěšnější účastníky patřili i žáci naší školy. Na závěr celého projektu byly práce vystaveny v Muzeu města Tišnova, kde proběhlo i slavnostní předání ocenění za první místo Magdaléně Baranové z 8. ročníku. Gratulujeme a děkujeme všem žákům, kteří se se svými pracemi přehlídky zúčastnili.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

ZRUŠENO - SVATOMARTINSKÁ SVĚTÝLKA - 10.11.2016 od 16 hod.

Pro nepřízeň počasí je akce Svatomartinská světýlka zrušena.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Halloweenská noc

Nejstrašidelnější noc v roce prožili naši třeťáci z pátku 4.11. na sobotu 5.11. V převlecích za kostlivce, upíry, mumie a jinou strašidelnou havěť děti soutěžily, tančily a učily se anglicky zazpívat halloweenskou písničku. Velkým překvapením byl krásný a vynikající dort ve tvaru dýně a strašidelně zdobené muffiny. Největší úspěch ale u dětí měla stezka odvahy, která je provedla po potemnělých chodbách školy. Po pohádce o příšerkách se schoulily do spacáků, sdělovaly si svoje zážitky a nakonec únavou usnuly. Tuhle noc jsme si prostě všichni společně parádně užili.

Mgr. Hana Bednářová a Mgr. Milena Gébová za celý strašidelný tým

Dýňové tvoření, aneb není dýně jako dýně

Nastal dušičkový čas a k němu u nás ve školce patří dýňového tvoření. Děti si přinesly dýně nejrůznějších barev, tvarů a velikostí. Celý týden pilně vyráběly, zdobily a zkoušely nejrůznější výtvarné techniky. Celá naše školka ožila hrůzostrašně-veselými výtvory. Užili jsme si krásné podzimní tvoření plné dětské fantazie a kreativity.

Ludmila Rausová

Provoz ŠD v době ředitelského volna dne 18.11. – nabídka

Vážení rodiče, v pátek 18.11. 2016 je vyhlášeno ředitelské volno. Pokud máte zájem o zajištění školní družiny pro své dítě, je nezbytné je přihlásit vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději do 14. 11. 2016 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Zahájen sběr kaštanů a žaludů

Sběr kaštanů

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace a žákovský parlament oznamují, že od 18. října bude v základní i mateřské škole probíhat SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ PRO MÍSTNÍ ZVĚŘ. Kaštany a žaludy odevzdávejte prosím svým třídním učitelkám, nejlepší sběrači budou oceněni.

Předem mnohokrát děkujeme všem, kteří při svých vycházkách do okolí pro zvířátka plody nasbírají.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

SVATOMARTINSKÁ SVĚTÝLKA - 10.11.2016 od 16 hod.

Sběr kaštanů

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace a Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s.
pořádají dne 10. 11. od 16 hodin tradiční svatomartinskou slavnost - SVATOMARTINSKÁ SVĚTÝLKA. Sraz s lampičkami či lampiony před základní školou. Čeká vás společné zpívání,galerie výtvarných prací pod širým nebem, dramatizace svatomartinského příběhu, procházka se světýlky, úkoly pro děti, návštěva svatého Martina

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Zahájen sběr kaštanů a žaludů

Sběr kaštanů

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace a žákovský parlament oznamují, že od 18. října bude v základní i mateřské škole probíhat SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ PRO MÍSTNÍ ZVĚŘ. Kaštany a žaludy odevzdávejte prosím svým třídním učitelkám, nejlepší sběrači budou oceněni.

Předem mnohokrát děkujeme všem, kteří při svých vycházkách do okolí pro zvířátka plody nasbírají.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Informace a doporučený postup při výskytu vši dětské (pedikulózy)- KHS

Provoz ŠD v době podzimních prázdnin – nabídka

Vážení rodiče, ve středu 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2016 budou podzimní prázdniny. Pokud máte zájem o zajištění školní družiny pro své dítě, je nezbytné je přihlásit vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději do 19. 10. 2016 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Školení první pomoci ve škole

Dne 12. 10. proběhlo v prostorách školy školení první pomoci určené pro žáky 5. a 8. ročníku. Toto interaktivní školení první pomoci zajistil za finanční podpory KÚ JMK oblastní spolek Českého červeného kříže Brno. V rámci tříhodinového programu, který strávili naši žáci společně se žáky ZŠ a MŠ Moravské Knínice, byla odučena hodina teorie a dvě hodiny praktických ukázek a nácviků. Velmi děkujeme za tuto možnost, kdy se žáci seznámili přímo se záchranáři, naučili se ošetřit žilní i tepenné krvácení, zlomeninu, uvést zraněného do stabilizované polohy a hlavně je zaujala možnost, kdy si na trenažéru propojeném s interaktivní tabulí mohli ověřit, kde přesně na těle a jakou silou, v jaké frekvenci, musí stlačovat hrudník, aby zachránili lidský život a provedli správně srdeční masáž.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Bramboriáda - změna termínu na 13.10.2016

Z důvodu nepříznivého počasí se konání Bramboriády odkládá. Předpokládané datum konání ve čtvrtek 13.10.2016. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Bramboriáda - 6.10.

Bramboriáda

Přijměte prosím pozvání Základní školy a Mateřská školy T. G. Masaryka Drásov a OSRP ZŠ Drásov,z.s. na Bramboriádu spojenou s tradičním uspáváním… tentokrát čmeláčků. Akce proběhne za příznivého počasí na zahradě základní školy Drásov 167 dne 6. 10. 2016 v době od 15. 30 hodin.Těšit se můžete na tradiční jídla z brambor v různých variacích,živou hudbu, soutěže i posezení u ohýnku. Více viz přiložený leták.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Sběr starého papíru v úterý 3. 10.

Ředitelství Základní a Mateřské školy a žákovský parlament oznamují, že v pondělí 3.10.2016 uspořádají

SBĚR STARÉHO PAPÍRU.

Papír ukládejte prosím do kontejneru, který bude přistaven od 7:00 do 12:00 před budovou základní školy. V nutných případech lze papír přivézt již 30.9. v době od 13:00 do 15:00. Děkujeme mnohokrát všem, kteří děti touto formou podpoří.

Ke stažení

Sběr papíru - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Třídní schůzky, volba do školské rady, valná hromada OSRP

Vážení rodiče, dne 21. 9. 2016 v 16.30 hodin proběhnou třídní schůzky, na nichž dostanete od svých třídních učitelek souhrnné informace o aktivitách, jež vaše dítě čekají. Během třídních schůzek budete mít možnost svou volbou dát hlas paní Ninel Litomiské, jež je po třech letech v souhlasu s volebním řádem potvrzována jako zástupce rodičů ve školské radě. Vzhledem k tomu, že nebyl z řad rodičů podán žádný protinávrh, budete svým hlasem vyjadřovat svůj souhlas-nesouhlas s volbou.

Po třídních schůzkách bude od 17.15 hod. probíhat valná hromada Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s. Prosíme o účast všech třídních důvěrníků i dalších rodičů, jež zajímá život ve škole i kolem ní...

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Logická olympiáda 2016

I v letošním školním roce se můžete zapojit do soutěže Logická olympiáda. Soutěž je pořádána Mensou České republiky, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Každý, kdo chce soutěžit, se musí zaregistrovat do 30. září 2016. Postup registrace a informace o soutěži najdete na www.logickaolympiada.cz

Mohou soutěžit předškolní děti, žáci první třídy ZŠ budou soutěžit ve své vlastní kategorii a dále mohou soutěžit žáci 2. – 9. třídy.

Nominační kolo bude online, soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv kde je připojení k internetu.

Pro žáky 1. stupně proběhne ve dnech 1. – 7. října 2016 a pro žáky 2. stupně proběhne ve dnech 8. – 14. října 2016. Pro kategorii MŠ a 1. třídy proběhne nominační kolo ve dnech 22. – 28. října 2016.

Ing. Jana Homolková

Ing. Jana Homolková

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017

Nabídka zájmových útvarů 2016 - 2017

Ke stažení

Nabídka zájmových útvarů 2016 - 2017 - ve formátu pdf

Zahájení školního roku 2016/2017

Vážení rodiče,

slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky proběhne v 7:50 hod. v tělocvičně základní školy. Přístup do tělocvičny bude umožněn z boční strany budovy. Ostatní žáci školy se sejdou v 7:50 hod. ve svých kmenových třídách se svými třídními učiteli. S sebou si přinesou psací potřeby a přezůvky. Jejich slavnostní přivítání proběhne v 9:00 hodin. Žáci druhého ročníku se sejdou v nové budově ZŠ Drásov 32 (na náměstí) v 7:50 hod. Ukončení výuky tento den bude pro žáky 2.- 9.ročníku před budovou ZŠ Drásov 167 v 9.15 hod. Přejeme příjemný start pravou...

Mgr. Dana Veselá Ph. D.

Provoz školní družiny

Školní družina bude v provozu od 1. 9. pro přihlášené žáky. Prosíme dejte svým dětem přezůvky a velkou svačinu i pití, obědy ve školní jídelně budou k dispozici od 2. 9. 2016. Provoz školní družiny je 1. 9. 2016 do 16 hodin.

Mgr. Dana Veselá Ph. D.

Organizace prvního školního týdne

Čtvrtek      
  slavnostní zahájení školního roku      do 9.15 hod.
Pátek      
  první třídy 2 hodiny    do 9.30 hod.
  první stupeň 4 hodiny    do 11.25 hod.
  druhý stupeň 5 hodin    do 12.20 hod.
Pondělí, úterý (předměty dle rozvrhu)      
  první třídy 3 hodiny    do 10.30 hod.
  první stupeň 4 hodiny    do 11.25 hod.
  druhý stupeň 5 hodin    do 12.20 hod.
Středa (z důvodu školení ped. sboru)      
  první třídy 4 hodiny    do 11.25 hod.
  první stupeň 4 hodiny    do 11.25 hod.
  druhý stupeň 4 hodiny    do 11.25 hod.
Od čtvrtka      
  vyučování dle rozvrhu

Mgr. Dana Veselá Ph. D.

Seznam sešitů a výtvarných potřeb pro školní rok 2016/2017

Seznam sešitů a výtvarných potřeb pro školní rok 2016/2017 naleznete v přiložených souborech

Ke stažení

1.stupeň - ve formátu pdf
2.stupeň - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá Ph. D.

Volby do školské rady za zákonné zástupce žáků - výzva ke kandidatuře

Vážení rodiče, vzhledem ke skutečnosti, že končí mandát zástupkyni za zákonné zástupce žáků ve školské radě, paní Ninel Litomiské, vyhlašuji na den 21. 9. 2016 volby do školské rady. Volba proběhne dne 21. 9. 2016 ve vestibulu školy, kde budete moci odevzdat vyplněné hlasovací lístky do připravené urny. Nad zdárným průběhem bude dohlížet volební komise složená z paní Mgr. Kateřiny Vaverové, paní Ing. Jany Homolkové, paní PhDr. Bohumily Fillové. Školská rada je zřizována podle školského zákona č. 561/2004 Sb. při základních, středních a vyšších odborných školách. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada


a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Pokud máte zájem o aktivní účast v tomto orgánu, prosím o zaslání informace o vaší kandidatuře do termínu 15. 9. 2016 na adresu školy či moji e-mailovou adresu. Volby budou realizovány v souladu s volebním řádem schváleným Radou obce.

Mgr. Dana Veselá Ph. D.

Ohlédnutí za školním volejbalem.

Volejbal fungoval v rámci ZŠ i v uplynulém školním roce. V různých věkových sku-pinách trenovalo dvakrát týdně přes 40 dětí. Nejmladší z nich, z první až čtvrté třídy, pod vedením trenérek Obručové-Čuperové, Severinové a Olšarové se účastnili soutěží Českého volejbalového svazu s názvem „Barevný minivolejbal“. Pro tak malé hráče bylo cestování k zápasům po celém Jihomoravském kraji značně náročné a bez obětavosti trenérek i rodičů těžko zvládnutelné. Někteří nejmenší sportovci totiž mají někdy problém rychle si zavázat botu či nezapomenout po zápasech u soupeřů části oblečení. I když minivolejbal je teprve průpravou pro „dospěláckou“ hru, už i zde se projevily budoucí hráčské osobnosti.

V jednotlivých turnajích obsazovali malí hráči první až páté místo podle síly soupeřů, které jim určilo rozlosování. Ale spíše než o výsledky zápasů se jednalo o získávání prvních sportovních zkušeností. Pochopitelně každý vyhraný zápas jim přinesl kopec radosti.

Velmi zdařilé akce připravily trenérky před Vánocemi, kdy v domácím turnaji děti startovaly v družstvech se svými rodiči. V červnu, na ukončení sezóny proběhl turnaj ve kterém s nimi společně hráli i hráči z druholigového družstva mužů VS Drásov. Dobrý mezigenerační vztah se v průběhu školního roku projevoval i účastí ligových hráčů na treninku minivolejbalistů. Zřejmě i to má podíl na Čestném uznání, které udělil Český volejbalový svaz drásovskému volejbalu.

Ve starší věkové skupině, páté až sedmé třídě, se ZŠ Drásov zúčastnila celoroční soutěže „O pohár 7.tříd“. Družstvo bylo složeno převážně z děvčat a průběžně doplňováno jedním či dvěma chlapci, hrálo v kategorii smíšených družstev. Mezi 26-ti družstvy z Jihomoravského a Zlínského kraje obsadil Drásov 6.místo. Na příčkách vyšších končila již jen družstva ze sportovních škol s rozšířenou výukou volejbalu (Brno, Znojmo, Břeclav atd.)

Úspěšnou byla účast ZŠ Drásov v soutěžích Asociace školských sportovních klubů v kategorii hráčů ze sedmých až devátých tříd. Drásovští dvakrát zvítězili v okresním kole. Žáci pak obsadili v krajském finále 3.místo a družstvo smíšené (3 chlapci, 3děvčata) v krajském finále zvítězilo.

Na závěr si lze jen přát, aby děti neopouštěl sportovní zápal a navázalo se na dobré výsledky. Prohospodařit v dnešní době zájem dětí o pohyb by byla pro všechny velká ztráta.

Ing. Čutera

Výběrové řízení

Pěkne prázdniny

Pěkné prázdniny

Klidné prožití prázdnin, spoustu zážitků u vody, babičky i doma přejí všichni zaměstnanci i žáci školy. Provoz kanceláře školy o prázdninách:

1., 7., 8., 11., 13., 18., 20. 7. vždy od 8.00 - 15.00 hodin (případně dle dohody na telefonním čísle 775 383 117)
22., 24., 29. - 31. 8. vždy od 8.00 - 15.00 hodin (případně dle dohody na telefonním čísle 775 383 117)

Školní rok 2015/2016

Archív školní rok 2015 - 2016