Fotogalerie - Vítání jara v Malhostovicích

Dne 4.4. obě páté třídy navštívily výstavu Prostřeno pro jaro, která byla pro ně mezi jiným zajímavá zejména tím, že zde mnozí z nich vystavovali své keramické výrobky. Prostorové tvorbě v podobě tvoření z keramické hlíny, modelování z volné ruky se věnujeme s žáky 5. - 8. ročníku přímo v hodinách výtvarné výchovy a protože řada výrobků je opravdu zdařilých, přijali jsme rádi pozvání paní Libuše Vyskočilové k účasti na výstavě. Na výstavě samotné nám pak paní galeristka na konkrétních dílech představila hned několik výtvarných technik a v letních měsících nás čeká i společná malba.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.