Fotogalerie - Velikonoční dílničky

Těsně před velikonočními prázdninami, ve středu 12.4., měli žáci školy opět možnost vyzkoušet si řadu tradičních i inovativních technik vztahujících se k oslavě jara. Mezi technikami novějšími mělo svoje místo např. vyšívání velikonočního vzoru na plastickou panamu, quilingová vejce, malovaní dřevění ptáčci i papírová přání a dekorace. Mezi těmi tradičními nechybělo zdobení perníků, suché plstění z ovčí vlny, patchwork na vejcích, ale zejména zdobení vajec voskem. Právě tuto klasickou techniku dětem předváděla paní Czepová, za což jí patří náš velký dík.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.