Fotogalerie - Plaváčci z druhých tříd

Žáci druhých tříd ukončili plavecký výcvik, který byl součástí hodin tělesné výchovy. Výuka plavání probíhala pod vedením zkušených lektorů z plavecké školy Bublinka. Prvních dvacet hodin děti absolvovaly ve druhé polovině prvního ročníku, to byla ještě velká část žáčků neplavců. Jejich seznamování se základními plaveckými dovednostmi probíhalo v malém bazénku. U těchto dětí se lektorky snažily především rozvíjet kladný vztah k vodě. Ostatní žáci procvičovali plavecké styly ve velkém bazénu. S každou novou lekcí se všichni postupně zlepšovali. V  prvním pololetí druhého ročníku děti absolvovaly dalších dvacet hodin. Opět byly rozděleny do čtyř skupin podle svých plaveckých schopností. Letos už však všechny děti plavaly ve velkém bazénu, některé zpočátku ještě s využitím nadlehčovacích pomůcek.

U plavců se lektoři zaměřili na zdokonalování jednotlivých plaveckých způsobů. V závěrečné lekci plaváčky čekalo vytrvalostní plavání. Výkony většiny z nich byly obdivuhodné. Nejúspěšnější žáci zvládli 900 až 1000 metrů. Velkým úspěchem byly výkony dětí, které se při zahájení plavecké výuky vody bály. Tyto děti dokázaly uplavat 400 až 600 metrů. Všem úspěšným plavcům gratulujeme!

A jak to v hodině plavání vypadalo, se můžete podívat na fotografiích.

Mgr. Petra Francová