Fotogalerie - Noc s Václavem Čtvrtkem

Dne 4. května byla pro žáky druhých tříd uspořádána po vzoru Noci s Andersenem Noc s Václavem Čtvrtkem. Po příchodu do budovy školy na náměstí zhlédly děti Cesty formana Šejtročka a seznámily se s životopisem a dílem Václava Čtvrtka. Následně začaly pracovat na připravených úkolech. S paní učitelkou Zachariášovou plnili žáci různé kvízy a pracovní listy, skládali puzzle, kreslili obrázek. Ve druhé třídě se též postupně vystřídaly všechny děti, které zde pod vedením paní učitelky Francové a paní asistentky Staré nejprve rozklíčovaly úkol a poté se už po vzoru hajného Robátka vrhly do pečení. Nikoli však pečení buchet. Děti se zhostily těžšího úkolu a to motání rohlíčků. Některé náplně odkoukaly od Josefky z knihy O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi. Při přípravě těsta i náplní bylo třeba využít také dovedností z matematiky.

Po náročném programu přišel čas na večeři, osobní hygienu a přípravu ke spánku. Některé děti zavřely očka u pohádky, jiné však dlouho štěbetaly, než se jim podařilo usnout. Probuzení do pátečního dne bylo brzké, první hlavičky začaly vykukovat již v 5.30 hodin. Po šesté hodině ranní už vstávali všichni žáčci, kteří si jako sladkou tečku užili po snídani vlastnoručně vyrobené rohlíčky. Noc na podporu dětského čtenářství jsme si všichni parádně užili a pohádky Václava Čtvrtka nás provázely ještě celým pátečním vyučováním.

Mgr. Petra Francová, Mgr. Eva Zachariášová