Fotogalerie - Nadějní umělci v Libušině galerii

Třetí návštěvou v Libušině galerii završili žáci pátého ročníku letošní projekt realizovaný v těsné spolupráci školy a paní Vyskočilové jako galeristky zaměřený na seznamování žáků s uměním v prostředí místní galerie. Zatímco při prvním setkání se žáci dozvídali informace o výtvarných technikách i o tom, jak "číst" obrazy, při setkání následném našli v galerii i svoje keramické výrobky prezentované na jarní výstavě, návštěva třetí byla pak ryze praktická. Na zahradě galerie během čtyř hodin vytvořili žáci svá první dílka technikou akrylové malby na plátno. Vznikly tak obrazy inspirované dílem současného umělce. Prvky z jeho nazírání světa žáci parafrázovali a použili svým svébytným způsobem. Pokud budete chtít zhlédnout jak inspirační zdroj, tak obryzy vytvořené našimi žáky, buďte srdečně zváni na podzimní výstavy, která se v tomto duchu v galerii chystá.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.