Fotogalerie - První týden nového školního roku byl věnován bezpečnosti žáků.

V úterý, ve středu a v následující pondělí se konaly besedy pro jednotlivé ročníky žáků zorganizované díky projektu VZP „Vzpoura úrazům“. Děti navštívili a besedy vedli mladí muži, kteří se následkem úrazu ocitli na invalidním vozíku. Seznámili žáky s tím, jak k jejich úrazu došlo, pohovořili o svém současném životě s postižením. Život mladého muže, který rád sportoval a těšil se na práci zubního technika, změnil okamžik, kdy narazil hlavou do stěny bazénu. Druhému život zcela změnil pád na snowbordu při riskantní jízdě. Varovali děti před neopatrností, zdůraznili, že většina mladých lidí je na invalidní vozík upoutána jejich vlastní vinou a upozornili je na některá rizika, která hrozí. Dále jim povídali o sportech, které jako hendikepovaní mohou provozovat, čemu se mohou věnovat. Beseda byla pro žáky velice zajímavá a jednoznačně měla na žáky velký dosah z hlediska prevence proti úrazům.

Mgr. Petra Francová