Fotogalerie - Výstava betlémů v Libušině galerii

Od 13.- 30.12. probíhá v Libušině galerii v Malhostovicích SPOLEČNÁ VÝSTAVA BETLÉMY, MALOVANÉ PERNÍČKY, VÁNOČNÍ DEKORACE, které se účasníme i my s našimi výtvarnými dílky. Jednak je to šitý betlém tvořený třemi figurami - Marií , Josefem a Ježíškem, ale i řada keramických soviček - stínidel, které můžete v malebném prostředí dýchajícím uměleckým duchem zhlédnout. Vystaveny jsou vedle řady betlémů zhotovených z nejrůznějších materiálů - od papíru, přes sádru, modurit, kukuřičné šustí, keramickou hlínu, dřevo, kašírovanou hmotu kombinovanou s dalšími netradičními materiály, ke slanému těstu, perníkovému těstu až po moderně pojaté klasické téma ztvárněné formou hlavolamu.

S našimi malými tvůrci, žáky 5. ročníku, jsme výstavu navštívili dne 18.12. a musíme poděkovat za velmi zdařilý erudovaný výklad panu Jurovi Dovičínovi, který se dětem velmi pěkně věnoval a zastoupil tak stonající paní Vyskočilovou. Galerii přejem spoustu příznivců i při dalších akcích.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.