Fotogalerie - Anglické divadlo ve škole

V pátek 20. 10. jsme ve škole přivítali anglické divadlo BEAR. Herci z divadelního spolku si pro nás připravili tři divadelní představení.

První vystoupení s názvem Jackie and Gaint byl určen dětem 3- 5 tříd. Celý příběh o holčičce, která utíkala před hladovým obrem, byl velmi akční a děti se aktivně zapojily do vyprávění. S příběhem se naučily nová slovíčka a jednoduché anglické věty.

Pro žáky druhého stupně byla připravena vystoupení The Alien grammar show ( 6,7 tř.) a The Detectives ( 8,9 tř.). Svou interaktivitou byli žáci doslova vtaženi do děje a stali se tak součástí celého vystoupení. V průběhu celého divadelního představení si všichni žáci nejen procvičovali znalost anglické gramatiky, ale museli i sami rozvíjet pokračování celého příběhu. To byla skvělá příležitost zapojit své komunikační schopnosti v angličtině. Výkony herců i jejich zapálení bylo pro žáky opravdu motivující a za to jim patří velký dík.

Mgr. Milena Gébová