Fotogalerie - Úspěch ve výtvarné soutěži

Stejně jako řada dalších škol z Tišnovska jsme se i my zúčastnili soutěžní přehlídky žákovských a studentských prací se zaměřením na období vlády dynastie Lucemburků v naší zemi pořádané Muzeem Brněnska. Do této akce, nazvané S korunou, žezlem a jablkem, byly zaslány na dvě stovky výtvarných a literárních prací. Mezi nejúspěšnější účastníky patřili i žáci naší školy. Na závěr celého projektu byly práce vystaveny v Muzeu města Tišnova, kde proběhlo i slavnostní předání ocenění za první místo Magdaléně Baranové z 8. ročníku. Gratulujeme a děkujeme všem žákům, kteří se se svými pracemi přehlídky zúčastnili.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.