Fotogalerie - Ohlédnutí za školním volejbalem.

Volejbal fungoval v rámci ZŠ i v uplynulém školním roce. V různých věkových sku-pinách trenovalo dvakrát týdně přes 40 dětí. Nejmladší z nich, z první až čtvrté třídy, pod vedením trenérek Obručové-Čuperové, Severinové a Olšarové se účastnili soutěží Českého volejbalového svazu s názvem „Barevný minivolejbal“. Pro tak malé hráče bylo cestování k zápasům po celém Jihomoravském kraji značně náročné a bez obětavosti trenérek i rodičů těžko zvládnutelné. Někteří nejmenší sportovci totiž mají někdy problém rychle si zavázat botu či nezapomenout po zápasech u soupeřů části oblečení. I když minivolejbal je teprve průpravou pro „dospěláckou“ hru, už i zde se projevily budoucí hráčské osobnosti.

V jednotlivých turnajích obsazovali malí hráči první až páté místo podle síly soupeřů, které jim určilo rozlosování. Ale spíše než o výsledky zápasů se jednalo o získávání prvních sportovních zkušeností. Pochopitelně každý vyhraný zápas jim přinesl kopec radosti.

Velmi zdařilé akce připravily trenérky před Vánocemi, kdy v domácím turnaji děti startovaly v družstvech se svými rodiči. V červnu, na ukončení sezóny proběhl turnaj ve kterém s nimi společně hráli i hráči z druholigového družstva mužů VS Drásov. Dobrý mezigenerační vztah se v průběhu školního roku projevoval i účastí ligových hráčů na treninku minivolejbalistů. Zřejmě i to má podíl na Čestném uznání, které udělil Český volejbalový svaz drásovskému volejbalu.

Ve starší věkové skupině, páté až sedmé třídě, se ZŠ Drásov zúčastnila celoroční soutěže „O pohár 7.tříd“. Družstvo bylo složeno převážně z děvčat a průběžně doplňováno jedním či dvěma chlapci, hrálo v kategorii smíšených družstev. Mezi 26-ti družstvy z Jihomoravského a Zlínského kraje obsadil Drásov 6.místo. Na příčkách vyšších končila již jen družstva ze sportovních škol s rozšířenou výukou volejbalu (Brno, Znojmo, Břeclav atd.)

Úspěšnou byla účast ZŠ Drásov v soutěžích Asociace školských sportovních klubů v kategorii hráčů ze sedmých až devátých tříd. Drásovští dvakrát zvítězili v okresním kole. Žáci pak obsadili v krajském finále 3.místo a družstvo smíšené (3 chlapci, 3děvčata) v krajském finále zvítězilo.

Na závěr si lze jen přát, aby děti neopouštěl sportovní zápal a navázalo se na dobré výsledky. Prohospodařit v dnešní době zájem dětí o pohyb by byla pro všechny velká ztráta.