Fotogalerie - Projekt "Svět nadosah" ve školní družině

Ve dnech 18. - 20.4. 2016 jsme se ve školní družině věnovali společně s dětmi projektu Svět nadosah. Povídali jsme si o tom, co je typické pro jednotlivé světadíly (fauna a flora) a jaké rasy žijí na světě. Vytiskli jsme si obrázky, které potom děti přiřazovaly k daným světadílům. Na mapu světa jsme rozmisťovali i figurky zvířat. Následně jsme namalovali světadíly na výkresy a lepili na ně vlastnoručně namalované obrázky - co je typické pro onen daný světadíl. Projekt jsme zaměřili i multikulturně, bavili jsme se o tom, že všichni lidé jsou si rovni, mají stejná práva, ale také povinnosti. Snažili jsme se z vlastních těl vytvořit "lidské mandaly" - jako symbol rovnosti a harmonie, symbol jednoho světa. Abychom mohli mandalu vytvořit, museli jsme všichni spolupracovat - stejně jako má-li fungovat svět, je potřeba spolupráce. Děti se díky projektu nejenom něco dozvěděly, ale při vytáření mandal jsme se i hodně Mgr. Ilona Mikulášková

Mgr. Ilona Mikulášková