Fotogalerie - Školení první pomoci ve škole

Dne 12. 10. proběhlo v prostorách školy školení první pomoci určené pro žáky 5. a 8. ročníku. Toto interaktivní školení první pomoci zajistil za finanční podpory KÚ JMK oblastní spolek Českého červeného kříže Brno. V rámci tříhodinového programu, který strávili naši žáci společně se žáky ZŠ a MŠ Moravské Knínice, byla odučena hodina teorie a dvě hodiny praktických ukázek a nácviků. Velmi děkujeme za tuto možnost, kdy se žáci seznámili přímo se záchranáři, naučili se ošetřit žilní i tepenné krvácení, zlomeninu, uvést zraněného do stabilizované polohy a hlavně je zaujala možnost, kdy si na trenažéru propojeném s interaktivní tabulí mohli ověřit, kde přesně na těle a jakou silou ,v jaké frekvenci, musí stlačovat hrudník, aby zachránili lidský život a provedli správně srdeční masáž.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.