Fotogalerie - Úspěšné „plesání“ na školním bálu

Sobotní noc 22. 1. 2016 přinesla zábavu všem rodičům i příznivcům ZŠ a MŠ Drásov, kteří přijali možnost strávit příjemný večer na 14. reprezentačním plese školy. Ples tradičně otevřeli svým předtančením žáci 9. ročníku, kteří však v letošním roce - kvůli nízkému počtu vycházejících žáků - uvítali pomoc žáků ročníku 8., aby mohlo na parketu předvést slavnostní polonézu 8 párů. Společenskou událost a slavnostní chvíli, kdy děvčata oblékla dlouhé bílé šaty a hoši bílou košili s modrým motýlkem, využili „deváťáci“ k rozloučení se základním vzděláváním. K dobré zábavě přispěla nemalou měrou k poslechu, ale zejména k tanci hrající Malá kapela. Během večera pak s pěknými tanečními čísly vystoupili současní i bývalí žáci naší školy reprezentující Taneční klub Sokol Drásov.

Pro trpělivý nácvik tanečních krůčků našim žákům svou přízeň zachovává Mgr. Martina Špačková, za což jí patří velký dík. Ples již čtvrtým rokem pořádá ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov ve spolupráci se spřízněnou neziskovou organizací - Spolkem rodičů a přátel ZŠ Drásov. Zde bych ráda vyzvedla pomoc paní předsedkyně Olgy Frydrýškové, ale i všech rodičů, kteří svou pomoc při organizaci nezištně nabídli. Mé díky si samozřejmě zaslouží všichni zaměstnanci školy, kteří nad rámec svých povinností připravovali tuto pěknou kulturní akci, zejména pak za obsluhu kuchyně a přípravu musím poděkovat paní Marii Tinkové a jejímu týmu. Poděkovat chci ale i všem dárcům, kteří podpořili tombolu plesu, v letošním roce jsme mohli účastníkům plesu nabídnout na 200 krásných okamžitých výher, ale i 23 hodnotných výher losovaných.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří nám trvale zachovávají přízeň a požádat i ostatní rodiče a příznivce školy, kterým není nejen dění ve škole, ale i kulturní dění v obci, lhostejné, aby nabídli při pořádání obdobných akcí svou pomoc a podporu.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D