Fotogalerie - Svatomartinská slavnost netradičně

I když nás sněhové vločky snášející se z oblohy ráno 10.11. navnadily na svatomartinskou oslavu, v podvečer se již vločky změnily ve vytrvalý hustý déšť. Kvůli nepřízni počasí jsme byli nuceni cestu se světýlky ztemnělou obcí zrušit. Dětem jsme se však snažili vše vynahradit hned den následující. Všichni žáci 1. - 4. ročníku se sešli v tělocičně zš, kde vystoupil se svým předvedením legendy dramatický kroužek (pod vedením paní Mgr. Francové), s pásmem písní vztahujících se k oslavě svatého Martina pak kroužek pěvecký (pod vedením paní Mgr. Smékalové). Obě vystoupení byla velmi zdařilá a na jejich podkladě jsme si mohli připomenout zejména stěžejní myšlenku svatomartinské oslavy. Neměla by zapadnout ochota sv. Martina podělit se, projevit soucit, sdílet a nebýt sobeckým… hodnoty symbolizované oním světýlkem, jež si neseme každý v sobě. Plněním stezky s rozličnými úkoly, jež svědomitě připravily vychovatelky školní družiny, si pak děti ověřily zejména svoji schopnost vnímat okolní svět pomocí jednotlivých smyslů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě oslavy či přispěli jakýmkoliv sponzorským darem.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.