Fotogalerie - Preventivní programy ve spolupráci s Policií ČR

Ve dnech 20. a 27. 11. proběhly ve všech třídách od 3. - 9. ročníku cílené preventivní programy vedené por. Mgr. Zdeňkou Procházkovou, koordinátorkou prevence na Krajském ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje.

Žáci 3.,4. a 5. třídy se společně s osobou nejpovolanější věnovali bezpečnému chování na internetu – seznámeni byli se zásadami bezpečného chování na internetu, etiketou, kyberšikanou. Žáci se seznámili s možnými riziky, se kterými se mohou setkat na internetu. Nejvíce je zaujala sociální síť Facebook a vkládání fotografií a videí na internet. Žáci 6. a 7. třída se věnovali kyberšikaně a počítačové kriminalitě, pro 8. a 9. třídu byly připraveny informace o trestné činnosti páchané dětmi, o trestní odpovědnosti.Všichni se mohli paní policistky na cokoliv zeptat a také této možnosti hojně využili.

Mgr. Ilona Mikulášková