Fotogalerie - Reprezentační ples školy

Sobotní noc 31. 1. 2015 nabídla možnost řadě rodičů, ale i příznivců ZŠ a MŠ Drásov strávit příjemný večer na 13. reprezentačním plese školy. Ples tradičně otevřeli svým předtančením žáci 9. ročníku, kteří se právě při této společenské události poprvé vyloupnou z pomyslné slupky dětství.

Na parketu ladně plulo 12 párů – 12 nádherných dívek v bílém doprovázelo 12 nadějných mladých mužů. Jakoby taneční krůčky, jež v potu tváře trénovali pod trpělivým vedením paní Mgr. Martiny Špačkové, za což jí patří velký dík, byly těmi prvními krůčky do „velkého světa“, kam po devíti letech strávených ve škole základní, již brzy odejdou.

Ples již třetím rokem pořádá ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ Drásov. Zde bych ráda vyzvedla pomoc pana předsedy ing. Večeře a jeho ženy, kteří měli na bedrech organizaci baru. Současně bych chtěla požádat i ostatní rodiče a příznivce školy, kterým není nejen dění ve škole, ale i kulturní dění v obci, lhostejné, aby nabídli při pořádání obdobných akcí svou pomoc a podporu. Mé díky si samozřejmě zaslouží všichni zaměstnanci školy, kteří nad rámec svých povinností připravovali tuto pěknou kulturní akci. Poděkovat chci i všem dárcům, kteří podpořili tombolu plesu, ale i všem, kteří nám trvale zachovávají přízeň.

Ke stažení

Všechny fotografie v plném rozlišení - ve formátu zip (609 MB)

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.