Fotogalerie - Dobrovolnický den - Budování přírodní zahrady

V pátek 15. 5. probíhal od 8 - 16 hodin na zahradě základní školy dobrovolnický den. Díky aktivním zaměstnancům firmy Siemens, vstřícným rodičům našich žáků a ochotným zaměstnancům základní školy a mateřské školy došlo k úpravě zahrady, která je umístěna za budovou školy. Připraven byl prostor, kde na jaře vzniknou záhonky pro pěstování žáků prvního i druhého stupně, nahrnut byl kopec, jenž by měl sloužit k zimnímu bobování, vytvořeno bylo vrbové hnízdo i tunel, které by se měly stát útočištěm zejména pro děti ze školní družiny. Pod bedlivým dohledem pana architekta Čestmíra Holuši vznikla v zadní části zahrady obrovská bylinková spirála s jezírkem, ale i zapuštěné ohniště a vyvýšené záhony, jež v nejbližších dnech osejí děti z mateřské školy.

Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a budeme rádi, pokud se nás při další akci pro naše děti setká na školním pozemku ještě více. Pokud jste úspěšnými pěstiteli bylinek, budeme vám vděčni za vaše výpěstky, které zasadíme do bylinkové spirály.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.