Fotogalerie - Dětský den - interaktivní procházka školou i zahradní slavnost

I když počasí 30. 5. 2015 chvilkami pokoušelo naši odvahu a trpělivost, nakonec se umoudřilo a oslavu Dne dětí, kterou pořádá škola již tradičně za podpory Občanského sdružení rodičů a přátel školy, jsme si společně užili. Na děti čekala nejprve interaktivní procházka školou, kde si na jednotlivých stanovištích, mnohdy i při soutěžení s rodiči, vyzkoušely svoji zručnost při skládání vodních plavidel i zhotovení motýlka z vlny, důvtip při řešení dřevěných hlavolamů i práci s geodeskou, znalosti a hudební nadání v hudební dílně, schopnost identifikovat zvuky okolí v jazykové učebně, práci s interaktivní tabulí i mikroskopem. Venku pak bylo připraveno několik stanovišť s pohybovými hrami, nicméně největší oblibě se těšil skákací hrad, prohlídka nového popelářského vozu a malování na obličej.Před zraky všech přihlížejících vystoupil hned dvakrát školní pěvecký sbor, taneční kroužek, dramatický kroužek s ukázkou z pohádkové hry O ošklivé princezně a na samotný závěr žákyně 8. a 9. ročníku se svou taneční kreací s křídly.Chtěla bych poděkovat všem, kteří pomohli, ať už materiálně či vlastní prací, zdárný průběh akce zajistit.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.