Fotogalerie - Angličtina s rodilým mluvčím

Od dubna 2015 na naší škole začal působit jako učitel angličtiny rodilý mluvčí z USA. Učí děti správné výslovnosti a prvním konverzačním dovednostem.V hodinách pomáhá dětem převést získané teoretické znalosti do „praxe“ a tím je zbavit ostychu z používání jazyka. Po prvních hodinách děti již dovedou rychleji reagovat a sami zvládají jednoduché konverzační činnosti pouze v angličtině.

Pro děti se tak výuka stává atraktivní a nalézají v ní nové možnosti, jak rozšířit své znalosti přirozenou a nenucenou formou. S výukou angličtiny touto formou budeme pokračovat i v příštím školním roce, kdy budou mít možnost se s Jarrotem pravidelně setkávat všichni žáci 2. stupně, v rámci volnočasových útvarů pak žáci 1. stupně i mateřské školy.

Mgr. Milena Gébová a Mgr. Dana Veselá, Ph.D.