Školní družina - aktuality

Kritéria pro přijímání dětí do družiny pro školní rok 2017/2018

Kritéria pro přijímání dětí do družiny pro školní rok 2017/2018:

 • žák v prvním - čtvrtém ročníku
 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami
 • dojíždějící žák
 • všichni ostatní žáci prvního stupně dle zájmu
  • Poplatek za družinu pro školní rok 2017/18 stanovuje ředitelka ve výši 100 Kč měsíčně. Splatný je ve dvou splátkách (první a druhé pololetí) vždy předem na účet školy - V.S. předá při přijetí dítěte vychovatelka školní družiny Bc. Lenka Ondříšková. Kapacita školní družiny na hlavní budově je 180 žáků.

   Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Provoz školní družiny

Školní družina bude v provozu od 4. 9. pro přihlášené žáky (prosíme o přihlášení do pátku 1.9.2017 na e-mail vedoucí vychovatelky šd: ondriskova@zstgmdrasov.cz). Prosíme dejte svým dětem přezůvky a velkou svačinu i pití, obědy ve školní jídelně budou k dispozici od 5. 9. 2017. Provoz školní družiny je 4. 9. 2017 do 16 hodin.

Bc. Lenka Ondříšková

Návštěva příslušníků Policie ČR ve školní družině

V úterý 21.3.2017 navštívili naši školní družinu příslušníci Policie ČR z obvodního oddělení Tišnov. Děti se dozvěděly spoustu informací o bezpečnosti, ale také o pracovní náplni policisty a naučily se rozeznávat jednotlivé policejní uniformy. Policisté názorně představili pomůcky, které používají při výkonu služby, a děti se je následně mohly vyzkoušet na vlastní kůži, což se setkalo s velkým ohlasem.

Mgr. Jana Kopalová

Strašidelná soutěž v šd

2.11.2016 se žáci pátého oddělení družiny zúčastnili Strašidelné soutěže. Děti se rozdělily do tří týmů a některé děti byly v porotě. Celkem bylo deset disciplín, mezi nimiž bylo například vytvoření zombie pomocí toaletního papíru, různé strašidelné překážkové dráhy, soutěž o nejstrašidelnější smích, éterický tanec Bílé paní, týmová soutěž v kreslení duchů na hřbitově atd. Děti si zábavné odpoledne užily a všichni jsme se zasmáli. Nejenom vítězný tým, ale všichni zúčastnění získali sladkou odměnu.

Mgr. Ilona Mikulášková

Projekt "Svět nadosah" ve školní družině

Ve dnech 18. - 20.4. 2016 jsme se ve školní družině věnovali společně s dětmi projektu Svět nadosah. Povídali jsme si o tom, co je typické pro jednotlivé světadíly (fauna a flora) a jaké rasy žijí na světě. Vytiskli jsme si obrázky, které potom děti přiřazovaly k daným světadílům. Na mapu světa jsme rozmisťovali i figurky zvířat. Následně jsme namalovali světadíly na výkresy a lepili na ně vlastnoručně namalované obrázky - co je typické pro onen daný světadíl. Projekt jsme zaměřili i multikulturně, bavili jsme se o tom, že všichni lidé jsou si rovni, mají stejná práva, ale také povinnosti. Snažili jsme se z vlastních těl vytvořit "lidské mandaly" - jako symbol rovnosti a harmonie, symbol jednoho světa. Abychom mohli mandalu vytvořit, museli jsme všichni spolupracovat - stejně jako má-li fungovat svět, je potřeba spolupráce. Děti se díky projektu nejenom něco dozvěděly, ale při vytáření mandal jsme se i hodně Mgr. Ilona Mikulášková

Mgr. Ilona Mikulášková

Environmentální výchova v družině

Ve dnech od 4.4. 2016 do 7.4.2016 jsme se v družině věnovali environmentální výchově. Povídali jsme si o smyslu třídění odpadu, o způsobech ochrany přírody. Vyrobili jsme na téma třídění odpadů nástěnku a vytvořili jsme si deskovou hru zaměřenou na toto téma. Do družiny jsme donesli ekologický kufřík, kde si děti mohly na vlastní oči prohlédnout, jak probíhá recyklace odpadů v praxi. S dětmi jsme soutěžili a moc je to bavilo. Největší vědomosti prokázali Eliška Chatrná z 1.C a Pavel Ševčík z 2. třídy. Tím, že se nyní zaměřujeme na ekologii, se připravujeme na Den Země, který chceme oslavit další hrou, kterou již pro děti připravuji.

Mgr. Ilona Mikulášková

Zábavná olympiáda

Dne 17.2.2016 proběhla ve školní družině zábavná olympiáda.

Zúčastnilo se 25 dětí z první a druhé třídy, ostatní prvňáčci a druháci fandili. Mezi netradičními soutěžními disciplínami byla ladná chůze v holínkách, házení balonů do krabice, srážení kužele, předvádění kočičky, chůze s balonkem na lžíci a skákání v pytli. Děti za splnění úkolu dostávaly body, podle počtu bodů si pak mohly vybrat výhru. Odměnu dostali všichni zúčastnění. Nejvyššího počtu bodů dosáhli Eliška Chatrná a Standa Bárta, kterým gratulujeme. Na všech dětech bylo vidět, že si olympiádu užily.

Mgr. Ilona Mikulášková

Červenec s příměstskými tábory organizovanými školní družinou...

Milí žáci, přijměte pozvání na příměststké tábory různého zaměření realizované během měsíce července školní družinou. Více informací naleznete v přiložených letáčcích. Přihlašování bude probíhat od pondělí 8. 2. 2016 do naplnění kapacity tábora. Platba bude realizována v hotovosti současně s přihláškou.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

ŠVP školní družiny

Ke stažení

ŠVP školní družiny - ve formátu pdf

Poplatek za školní družinu

Poplatek za školní družinu pro školní rok 2015/16 stanovuje ředitelka školy ve výši 100,- Kč měsíčně. Splatný je ve dvou splátkách (první a druhé pololetí) vždy předem na účet školy - V.S. předá při přijetí dítěte vychovatelka školní družiny. Kapacita školní družiny je 180 žáků.

Mgr. Dana Veselá Ph.D.

I. oddělení družiny

V tomto školním roce bylo I. oddělení školní družiny naplněno do posledního místečka. Třicet dětí ze třídy I. B a II. B tak mělo možnost trávit svůj volný čas společně se svými spolužáky a kamarády.

Denně jsme po obědě četli příběhy z dětských knížek a časopisů, poslouchali a zpívali pohádkové písničky, luštili osmisměrky a řešili hádanky. Velmi oblíbené bylo hraní různých logických a společenských her, skládání puzzle, hry s kuličkodráhou a se stavebnicemi Lego, Cheva a Seva.

Modelování, malování, tvoření nebo pletení náramků z barevných gumiček patřilo spíše mezi „holčičí“ záliby. Kluci předváděli svoji zručnost, um a fantazii při stavění z plastových i dřevěných kostek nebo pořádali turnaj ve stolním fotbálku. Velkou radost udělalo dětem nové sportovní hřiště za školou. Horolezecká stěna, pyramida, skluzavka i houpačky jsou příjemným zpestřením pobytu venku.

Při všech aktivitách jsme se zaměřili především na soužití dětí v kolektivu, přátelství, ohleduplnost a společné řešení problémů. Snažili jsme se respektovat přání žáků - po domluvě si mohli dle svého zájmu přecházet mezi jednotlivými odděleními a vybírat tak z větší nabídky činností. Snad každé z dětí bylo v družině šťastné a spokojené.

Bc. Lenka Ondříšková

 

II. oddělení družiny

Toto oddělení navštěvují naše nejmladší děti. Jsou to žáci prvního a druhého ročníku základní školy. Tak jako v ostatních odděleních ŠD, tak i zde si děti samostatně určují, jak budou trávit svůj volný čas. Vybírají si z pestré nabídky nejrůznějších aktivit.

V letošním školním roce děti zhlédly filmovou pohádku Tři bratři od Jana Svěráka. A protože toto představení sklidilo u dětí mimořádný úspěch a mnoho písní, které zde zazněly, si děti osvojily tak dokonale, že byly schopné interpretovat celé jednotlivé části pohádky, rozhodli jsme se, že si vyrobíme svoje vlastní loutkové divadélko a uspořádáme představení pro děti z ostatních oddělení.

K výrobě divadélka jsme využili starou krabici, pastelky, nůžky, špejle a hlavně spoustu fantazie a chuti k práci. Do výroby tohoto divadla se zapojily téměř všechny děti.

Během několika hodin bylo divadélko hotové a pohádka O Červené Karkulce mohla začít………

Mgr. Irena Baxantová

III. oddělení družiny

Ve třetím oddělení ŠD si děti vybírají z nabídky možností, jak aktivně trávit volný čas s kamarády. Někdy děti rády po škole odpočívají u omalovánek, křížovek a rébusů nebo společného čtení na pokračování, jindy jsou aktivnější a tvoří úžasné stavby například z kuličkové dráhy. Nečekaně oblíbené jsou odpadové dřevěné špalíčky, ze kterých děti dokáží postavit kdeco. Velkou radost mám z toho, že děti často sáhnou po společenských deskových hrách, zejména šachy se u nás hrají na stolech i na zemi a hrají je i děvčata.

Při pobytu na školní zahradě jsou v kurzu míčové a pohybové hry, stavění domečků pro hmyz a skřítky. Při vycházkách do okolí školy poznáváme Drásov a okolní přírodu, letos jsme kromě jiných živočichů pozorovali vzácnou majku fialovou.

Děti si užívají společných her, tvoření a zážitků sdílených s kamarády, v družině je uvolněná a přátelská atmosféra.

Mgr. Kamila Hruškovská

IV. oddělení družiny

Ve čtvrtém oddělení školní družiny, kam patří nejstarší děti, si nejraději odpočinkovou poobědovou chvíli zpříjemníme poslechem hudby. Každý si vybere svoji oblíbenou píseň, kterou si podle zájmu doplníme textem a společně si ji zazpíváme. Tím si mnohdy procvičíme správnou anglickou výslovnost, případně si vyhledáme překlad, nebo jen sledujeme poutavé videoklipy. Jsme velice vděční za interaktivní tabuli, kterou máme ve třídě a můžeme ji hojně využívat.

Například jedno odpoledne děti v jednom z videoklipů zaujal velký krokodýl procházející se po bytě. Napadlo nás tedy, že bychom se o tomto predátorovi mohli dozvědět víc. Společně jsme potom začali pracovat na zajímavé koláži s uplatněním mnoha výtvarných technik.

A jak jsme se přitom bavili se můžete podívat na přiložených fotografiích.

Miroslava Stará

Kritéria pro přijímání dětí do družiny pro školní rok 2014/2015

 • Zaměstnanost obou rodičů
 • Dítě v prvním a druhém ročníku
 • Dojíždějící dítě.
 • Všichni ostatní žáci prvního stupně dle zájmu.

Poplatek za družinu pro školní rok 2014/15 stanovuje ředitelka ve výši 100 Kč měsíčně. Splatný je ve dvou splátkách (první a druhé pololetí) vždy předem na účet školy - V.S. předá při přijetí dítěte vychovatelka školní družiny Lenka Ondříšková. Kapacita školní družiny je 120 žáků. v příštím školním roce bude kapacita školní družiny navýšena na 150 žáků.

Mgr. Dana Veselá Ph.D., ředitelka školy

ŠVP školní družiny

Školní vzdělávací program - ve formátu pdf