Realizace Code week v naší škole

20 žáků druhého stupně využilo nabídku společnosti SAP, která v rámci SAP Month of Service a Evropského týdne programování (7. – 22. října 2017) podporuje zájem dětí o programování prostřednictvím workshopů ve vybraných školách. Code Week je celosvětová kampaň na podporu programování, jež v EU probíhá pod záštitou Evropské komise, a jejím cílem je zvyšovat povědomí o programování a motivovat mladé lidi, aby se učili programovat. Obsahem workshopu, který proběhl během čtyř vyučovacích hodin, byla výuka jazyka Scratch. Akce se ve škole setkala s velkým zájmem a díky vstřícnosti pana Radima Kesega bude workshop realizován 1. 11. i pro nahlášené zájemce z 1. stupně.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Úspěšná bramboriáda plná slunce

Dne 16.10 jsme využili jednoho z posledních krásných dnů babího léta a sešli jsme se společně v opravdu hojném počtu na zahradně školy. Zahradní slavnost byla uspořádána k příležitosti Bramboriády jako oslavy úrody - brambor, česneku a letos i dýní. Děti měly možnost v rámci sedmi soutěžních disciplín brambory koulet, navíjet, házet, jimi, tisknout atd., ale též brambory ochutnat jako tradičně pečené v ohni nebo jako bramboráky. Připraveno bylo též malování na obličej, prohlídka interiéru i exteriáru traktoru i nakladače, nad ohněm si mohly děti i dospělí opéci špekáčky, proběhla soutěž o nejkurióznější, nejmenší i největší bramboru. Velmi pěkné slunečné počasí nás doprovodilo až k 17. hodině, kdy jsme společnou písničkou doprovodili do spánku žabičky. Již nyní se těšíme na vaše výtvory, vyřezané dýně, při jejichž zpracování bude hodnocena originalita i zpracování, které prosíme přineste do školy v pátek, dne 20.10.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Pozvánka na tradiční bramboriádu - pondělí 16.10.

Pozvánka na tradiční bramboriádu - pondělí 16.10.

Provoz ŠD v době podzimních prázdnin – nabídka

Vážení rodiče, ve čtvrtek 26. 10. a v pátek 27. 10. 2017 budou podzimní prázdniny. Pokud máte zájem o zajištění školní družiny pro své dítě, je nezbytné je přihlásit vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději do 22. 10. 2017 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz

Školní družina bude v provozu při minimálním počtu 15 přihlášených dětí.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D

První týden nového školního roku byl věnován bezpečnosti žáků.

V úterý, ve středu a v následující pondělí se konaly besedy pro jednotlivé ročníky žáků zorganizované díky projektu VZP „Vzpoura úrazům“. Děti navštívili a besedy vedli mladí muži, kteří se následkem úrazu ocitli na invalidním vozíku. Seznámili žáky s tím, jak k jejich úrazu došlo, pohovořili o svém současném životě s postižením. Život mladého muže, který rád sportoval a těšil se na práci zubního technika, změnil okamžik, kdy narazil hlavou do stěny bazénu. Druhému život zcela změnil pád na snowbordu při riskantní jízdě. Varovali děti před neopatrností, zdůraznili, že většina mladých lidí je na invalidní vozík upoutána jejich vlastní vinou a upozornili je na některá rizika, která hrozí. Dále jim povídali o sportech, které jako hendikepovaní mohou provozovat, čemu se mohou věnovat. Beseda byla pro žáky velice zajímavá a jednoznačně měla na žáky velký dosah z hlediska prevence proti úrazům.

Mgr. Petra Francová

Branný den

Ve čtvrtek 7.9. se žáci 2. – 5. ročníku , v pondělí 11. 9. žáci 6.-9. ročníku zúčastnili branného dne na místním drásovském hřišti. Žáci byli rozděleni do skupin a postupně prošli pět stanovišť. Zde se seznámili se systémem armády ČR, s povinnostmi občana při obraně státu v rámci programu POKOS, zopakovali si, jak správně poskytnout první pomoc a přivolat záchranu. Dozvěděli se, jak si správně zabalit evakuační zavazadlo, jak se chovat při povodních či požárech a jaké nebezpečí hrozí při chemických haváriích. Vedle toho měli příležitost si vyzkoušet střelbu z armádních zbraní, běh v ochranné masce, hod granátem na cíl. Děti nezastavilo ani poměrně chladné a větrné počasí a skvěle si celé dopoledne užily.

Mgr. Soňa Korčáková

Třídní schůzky, valná hromada OSRP - 19.9.2017

Vážení rodiče, dne 19. 9. 2017 v 16.30 hodin proběhnou třídní schůzky, na nichž dostanete od svých třídních učitelek souhrnné informace o aktivitách, jež vaše dítě čekají (akce, plavání, lyžování atd.).

Po třídních schůzkách bude od 17.15 hod. probíhat valná hromada Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s. Prosíme o účast všech třídních důvěrníků i dalších rodičů, jež zajímá život ve škole i kolem ní...

Mgr. Dana Veselá, Ph. D

Ředitelské volno dne 29.9.2017

Podle ustanovení školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a zákona č. 472/2011 Sb. ustanovení § 24 vyhlašuje ředitelka školy dne 29. září ředitelské volno z organizačních důvodů. Pro přihlášené děti bude v provozu školní družina. Pokud máte zájem o zajištění školní družiny pro své dítě, je nezbytné je přihlásit vedoucí vychovatelce ŠD nejpozději do 25. 9. 2017 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz

Mgr. Dana Veselá, Ph. D

Logická olympiáda 2017

Tak jako v předchozích letech se i v letošním školním roce můžete zapojit do soutěže Logická olympiáda. Soutěž je pořádána Mensou České republiky, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Každý, kdo chce soutěžit, se musí zaregistrovat do 30. září 2017. Postup registrace a informace o soutěži najdete na www.logickaolympiada.cz

Mohou soutěžit předškolní děti, žáci první třídy ZŠ budou soutěžit ve své vlastní kategorii a dále mohou soutěžit žáci 2. – 9. třídy.

Nominační kolo bude online, soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv kde je připojení k internetu.

Pro žáky 1. stupně proběhne ve dnech 1. – 7. října 2017 a pro žáky 2. stupně proběhne ve dnech 8. – 14. října 2017. Pro kategorii MŠ a 1. třídy proběhne nominační kolo ve dnech 22. – 28. října 2017.

Ing. Jana Homolková

Zahájení školního roku 2017/2018

Vážení rodiče,
slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky proběhne v 8:00 hod. v tělocvičně základní školy. Přístup do tělocvičny bude umožněn z boční strany budovy. Ostatní žáci školy se sejdou v 7:50 hod. ve svých kmenových třídách se svými třídními učiteli. S sebou si přinesou psací potřeby a přezůvky. Jejich slavnostní přivítání proběhne v 9:00 hodin. Žáci druhého a třetího ročníku se sejdou v budově ZŠ Drásov 32 (na náměstí) v 7:50 hod. Ukončení výuky tento den bude pro žáky 2. - 9. ročníku před budovou ZŠ Drásov 167 v 9.15 hod. Přejeme příjemný start pravou...

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Organizace prvního školního týdne

Pondělí      
  slavnostní zahájení školního roku do 9.15 hod. (všichni končí na hlavní budově)
Úterý      
  první třídy 2 hodiny    do 9.30 hod.
  první stupeň 4 hodiny    do 11.25 hod.
  druhý stupeň 5 hodin    do 12.20 hod.
Středa(předměty dle rozvrhu)      
  první třídy 3 hodiny    do 10.30 hod.
  první stupeň 4 hodiny    do 11.25 hod.
  druhý stupeň 5 hodin    do 12.20 hod.
Čtvrtek      
  první třídy 4 hodiny    do 11.25 hod.
  první stupeň 5 hodin    do 12.20 hod.
  druhý stupeň dle rozvrhu    bez odpol. výuky
Pátek      
  vyučování dle rozvrhu

Mgr. Dana Veselá Ph. D.

Provoz školní družiny

Školní družina bude v provozu od 4. 9. pro přihlášené žáky (prosíme o přihlášení do pátku 1.9.2017 na e-mail vedoucí vychovatelky šd: ondriskova@zstgmdrasov.cz). Prosíme dejte svým dětem přezůvky a velkou svačinu i pití, obědy ve školní jídelně budou k dispozici od 5. 9. 2017. Provoz školní družiny je 4. 9. 2017 do 16 hodin.

Mgr. Dana Veselá, Ph. D

Seznam sešitů a výtvarných potřeb pro školní rok 2017/2018

Seznam sešitů a výtvarných potřeb pro školní rok 2017/2018 naleznete v přiložených souborech

Ke stažení

1.stupeň - ve formátu xls
2.stupeň - ve formátu xls
Výtvarné potřeby - ve formátu pdf

Mgr. Dana Veselá Ph. D.

Školní rok 2016/2017

Archív školní rok 2016 - 2017