Provoz školní družiny v době ředitelského volna

Vážení rodiče, na dny 3. a 4. ledna 2019 je vyhlášeno ředitelské volno. Pokud máte zájem o zajištění školní družiny v době od 7.00 do 15.30 hod, přihlaste své dítě do 16. prosince 2018 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz

Nabídka poznávacího zájezdu pro žáky 6. - 9. ročníku

Tuto nabídku naleznete v pdf dokumentu zde.

BOBŘÍK INFORMATIKY

Bobřík informatiky je předmětová soutěž, registrovaná Ministerstvem školství, jedná se o celostátní online soutěž.
11. ročník soutěže se uskutečnil ve dnech 4. – 16. 11. 2018. Žáci naší školy se zúčastnili soutěže v kategorii Benjamin (6. – 7. ročník), v kategorii Kadet (8. – 9. ročník) a v kategorii MINI (4. – 5. ročník). V kategorii Kadet soutěžilo 27 žáků a úspěšným řešitelem se stalo 7 žáků. V kategorii Benjamin soutěžilo za školu 53 soutěžících. V této kategorii se úspěšnými řešiteli stalo 10 žáků. Úspěšnými řešiteli se stali ti soutěžící, kteří dosáhli alespoň 150 bodů z 240 možných bodů. V kategorii MINI se účastnilo 88 žáků. V letošním ročníku mohli žáci soutěžit ve dvojicích, což velká většina dětí využila. Úspěšnými řešiteli se tak stalo 45 žáků. V této kategorii se úspěšnými řešiteli stali ti, co získali alespoň 120 bodů ze 192 možných. Všichni úspěšní řešitelé obdrželi diplom.
Celkem se soutěže zúčastnilo 79988 žáků a studentů ve všech kategoriích.
Všem žákům děkujeme za účast. Více informací najdete na www.ibobr.cz/statistiky.
Opět se sejdeme za rok u 12. ročníku soutěže v listopadu 2019.

Ing. Jana Homolková

Adventní tvoření

S blížícím se adventem u nás proběhlo tvoření vánočních věnečků pod vedením Anety Dvořáčkové. Dílnička dostává každým rokem větší obliby. Letos se hojně účastnili pedagogové se svými ratolestmi, rodiče s dětmi, žáky naší školy i širší veřejnost. S jistotou můžeme poznamenat, že zde zúčastnění strávili příjemné odpoledne a věříme, že jejich výtvory zahřejí u srdce a zažehnou tu pravou vánoční atmosféru v mnoha domácnostech.
Galerii najdete zde.

Mirka Stará

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ TVOŘENÍ

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení zákonní zástupci žáků školy, v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji volby do školské rady za "oprávněné osoby" na funkční období od 1. 1. 2019 do 31.12 2021. Oprávněnými osobami jsou zákonní zástupci žáků naší školy.

Volby proběhnou v průběhu hovorových hodin dne 4.prosince 2018 od 16 do 18 hodin v hlavní budově školy (Drásov 167).

Návrhy kandidátů do školské rady mohou oprávněné osoby podávat do 23.11.2018 do 12:00 hodin na připraveném formuláři, který je k dispozici v kanceláři školy nebo ho bude možné stáhnout z webových stránek školy.

Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem na formuláři. Vyplněný formulář lze doručit osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou na adresu školy.

Listina kandidátů bude zveřejněna od 27.11.2018 na nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy.

Mgr. Kateřina Vaverová, ředitelka

Halloweenský podvečer

Odpoledne, dne 1. listopadu, se do naší školy začali trousit čarodějnice, kouzelníci, duchové a jiné strašidelné příšery, protože zde probíhala tradiční akce pro děti 3. tříd – Halloweenské rejdění. Všechny děti, které nebyly ve svých maskách téměř k poznání, se aktivně zúčastnily připraveného programu. Tančily, soutěžily, vyráběly mumie a zpívaly několik anglických písniček. Po lahodném občerstvení, které napekly ochotné maminky, na děti čekala hrůzostrašná stezka odvahy s třemi opravdovými strašidly. Ne všichni však našli odvahu, aby stezku prošli celou. Poté již děti unaveny, ale plny dojmů odešly s rodiči domů.
Galerii najdete zde.

Mgr. Petra Francová

PŘEDNÁŠKA ,,MEDOVÁ SNÍDANĚ“

V pátek 26. října se žáci 1. stupně zúčastnili přednášky se včelaři. Vyslechli si poutavé vyprávění o chovu a významu včel, dozvěděli se zajímavé informace o jejich životě. Chovatelé svůj výklad doprovázeli ukázkami pomůcek, které včelaři používají. Seznámili tak děti např. s plástvemi, dýmákem, včelařským oblekem a kloboukem. Děti měly možnost si některé z nich i vyzkoušet. Přednáška byla doplněna ochutnávkou několika druhů medu. Chléb s máslem a medem byl sladkou tečkou na závěr. Bylo vidět, že dětem velice chutnal, protože si s radostí přidávaly.

Mgr. Petra Francová

Tišnovská florbalová liga

V sobotu 3. 11. se uskutečnil první turnaj již tradiční TFL (Tišnovské florbalové ligy). V letošním roce se poprvé této soutěže účastní v kategorii do 7. třídy i tým z naší školy. TFL má celkem v programu 5 turnajů v průběhu školního roku. Důležité jsou výsledky v každém turnaji, protože body z jednotlivých turnajů se sčítají. V květnu po posledním finálovém turnaji bude známo výsledné pořadí. Náš tým s názvem Dráčci dokázal v prvním turnaji porazit všechny své soupeře (Tučňáky ze ZŠ Smíškova Tišnov, Fofo players z Inspira a Loosers z Inspira), takže se ujal vedení v soutěži. Děkuji klukům za skvělou reprezentaci naší školy. Pokud byste chtěli přijít fandit našim florbalistům na dalším turnaji, tak jste zváni 15. 12. do haly ZŠ Smíškova v Tišnově. Budeme rádi za podporu.

Mgr. Ondřej Smutný

Městská policie Tišnov

Ve středu 31.října přijeli za našimi prvňáčky příslušníci Městské policie Tišnov. Během preventivního programu děti získaly mnoho užitečných rad. Policisté s nimi probrali zásady chování v silničním provozu, co je nutné dělat pro vlastní bezpečnost doma i venku a přečetli jim příběh z knihy Policejní pohádky. Děti se dále seznámily s důležitými telefonními čísly, zejména 156 a 158. Nejvíce se však naši prvňáčci zajímali o práci policejních psů.

Mgr. Eva Zachariášová

Pozvánka na výstavu

Pozvánku na výstavu nejlepších prací dětské výtvarné soutěže najdete zde.

Přehled prázdnin a akcí

Vážení rodiče,
pro lepší plánování vašich soukromých aktivit zveřejňujeme termíny prázdnin a celoškolních akcí do konce školního roku 2018-2019. Uvádíme zde termíny, které již bezpečně známe, další akce budeme postupně doplňovat.

 • 4. prosince 16:00 – 18:00 - hovorové hodiny
 • 20. a 21. prosince – vánoční dílnička, besídky, vánoční filmové představení
 • 22. prosince – 2. ledna 2019 - vánoční prázdniny
 • 3. a 4. ledna - ředitelské volno, vyučování začne v pondělí 7. ledna
 • 18. ledna - školní ples
 • pátek 1. února - pololetní prázdniny
 • 11. února - 17. února - jarní prázdniny
 • 18. – 21. února a 25. – 28. února - lyžařský kurz Olešnice pro žáky 2. – 5. ročníku
 • 24. února – 1. března - lyžařský výcvikový kurz na Pradědu pro II. stupeň
 • 18. dubna - velikonoční prázdniny (pátek 19. dubna je svátek)
 • konec školního roku – pátek 28.června

PŘEDSTAVENÍ LIVE TO TELL – PREVENCE ZÁVISLOSTI NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Dvě hodiny příběhů a písniček pro žáky 4. - 9. třídy, “one man show“ brněnského divadla Slunečnice. Nikdo se nenudil. Mladý umělec Kristián Šebek dokázal děti zaujmout svými příběhy, výběrem hudby, profesionálním zpěvem a vystupováním. Jeho rady si, jak doufáme, vezmou k srdci…
Galerii najdete zde.

Mgr. J. Smékalová

PROJEKTOVÝ DEN 100 LET REPUBLIKY

Dne 25.10. si žáci třetích až devátých tříd projektovým dnem připomněli 100 let od založení Československa. Připraveno bylo dvanáct stanovišť, kde se hravou formou seznamovali s naší moderní historií. Čekala na ně móda, významní státníci, prvorepublikové firmy, stará česká mluva, srovnání platů a cen s dneškem, krasopis a územní změny republiky 1918 - 1993. Za splnění úkolu vždy dostali jedno písmeno, a tak po absolvování všech stanovišť pak sestavili heslo PRAVDA VÍTĚZÍ. Asi nejvíce žáky bavilo stanoviště nazvané Kufr, kde jsme si s trochou nadsázky vzpomněli i na smutné události našich dějin - Mnichov 1938 a obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy. Žáci si vyzkoušel, jaké to je si zabalit rychle jen to nejnutnější a odejít za lepší budoucností. Stranou nezůstalo i naše nejvýznamnější novodobé hokejové vítězství - Nagano 1998. Nakonec zkusili, jak rozumí slovenštině a zazpíval si i starší české písničky
Galerii najdete zde.

Mgr. Světlana Valentová

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚČTU

Základní škola a Mateřská škola T.G. Masyka Drásov, příspěvková organizace oznamuje, že s účinností od 1.listopadu 2018 dochází ke změně bankovního účtu. Pro veškerý platební styk používejte bankovní účet 115 - 8123260247/0100 vedený u Komerční banky.

Pozvánka na NEDĚLNÍ SVATOMARTINSKOU VYCHÁZKU.

Pozvánku najdete zde.

Manuál Edookit

Manuál k funkcionalitě Edookit pro potřeby rodičů je k nahlédnutí zde.

Provoz školní družiny v době podzimních prázdnin

Vážení rodiče, v pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. 2018 budou podzimní prázdniny. Pokud máte zájem o zajištění školní družiny v době od 7.00 do 15.30 hod, přihlaste své dítě do 21.10.2018 na email: ondriskova@zstgmdrasov.cz
Školní družina bude v provozu při minimálním počtu 10 přihlášených žáků.

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte do kroužku budete informováni vedoucím kroužku mailem do 30.9.2018 tak, aby kroužky mohly zahájit od 1.10. 2018 svoji činnost.

Do plně neobsazených kroužků je možno se ještě stále přihlašovat.

Přihlašovat se budete moci přes online formulář
Přhlašování bude spuštěno v úterý 25.9. 2018 v 19 hodin .
Pokud bude kapacita kroužku naplněna, budete o nepřijetí vašeho dítěte informováni emailem.
Z uvedené nabídky si budete moci vybrat maximálně tři kroužky na žáka.
Kroužky budou otevřeny od 1. října 2018.
POZOR! Nově přidán kroužek zumby!


Zájmový útvar Určen komu Čas Vedoucí Cena
Dívčí klub 3. - 6. ročník St 14:00 – 15:30 Alexová Markéta 1000 Kč/rok
Miniházená 2. - 4. ročník Pá 15:00 – 16:00 Nováková Eliška 800 Kč/rok
Florbal I. 1. - 2. ročník St 15:00 – 16:00 Mácová Michaela 800 Kč/rok
Logopedický kr. Čt 11:30 – 13:30 Gébová Milena
Polonéza 9. ročník Čt 15:00 – 16:00 Stará Miroslava zdarma
Gymnastika 2. - 4. ročník St 14:00 – 15:00 Mácová Michaela 800 Kč/rok
Hodina pohybu I. 1. ročník Čt 12:35 – 13:15 Mácová Michaela zdarma
Hodina pohybu II. 2. ročník Čt 13:15 – 14:00 Mácová Michaela zdarma
Hodina pohybu III. 3. ročník Čt 14:00 – 14:45 Mácová Michaela zdarma
Kroužek M 9. ročník Út 13:30 – 15:00 Klíč Jiří 100 Kč/pol.
Kroužek ČJ 8. - 9. ročník Pá 13:30 – 14:15 Jarošová Leona 100 Kč/pol.
Psaní všemi deseti 7.- 9. ročník Út 13:30 – 14:30 Homolková Jana 1000 Kč/rok
Florbal II. 3. - 4. ročník Út 15:00 – 16:00 Mácová Lucie 800 Kč/rok
Florbal III. 5. - 6. ročník Út 16:00 – 17:00 Mácová Lucie 800 Kč/rok
Florbal IV. 7. - 9. ročník Po 15:00 – 16:00 Smutný Ondřej 800 Kč/rok
Šachy 1 . - 5. ročník Po 14:00 – 15:00 Hruškovská Kamila 800 Kč/rok
Tvoření s Míšou 1. - 2. ročník Čt 14:00 – 15:30 sudý týden Kloudová Michaela 1000 Kč/rok
Tvoření s Míšou 3 . - 5. ročník Čt 14:00 – 15:30 lichý týden Kloudová Michaela 1000 Kč/rok
Pěvecký sbor 2. - 9. ročník Út 13:30 – 14:30 Smékalová Jitka 100 Kč/rok
Kuchtíci I. 2 . - 3. ročník St 13:45 – 15:15 lichý týden Kopalová Jana 1000 Kč/rok
Kuchtíci II. 4 . - 5. ročník St 13:45 – 15:15 sudý týden Kopalová Jana 1000 Kč/rok
Flétna 2. - 4. ročník Čt 14:00 – 15:00 Bednářová Hana 800 Kč/rok
Keramika I. 1. - 5. ročník Po 13:00 – 14:00 Leifrová Markéta 1200 Kč/rok
Keramika II. 1. - 5. ročník Po 14:00 – 15:00 Leifrová Markéta 1200 Kč/rok
Keramika III. 1. - 5. ročník Po 15:00 – 16:00 Leifrová Markéta 1200 Kč/rok
Kroužek AJ 6. - 7. ročník Po 14:00 – 14:45 pí. Satlawa 800 Kč/pol.
Elektrokroužek 5. - 9. ročník Út 15:00 – 17:00 p. Kupsa zdarma
Taneční škola BODY ROCKERS 10 – 15 let Út 14:00 – 15:00
Roztleskávačky 1. - 8. ročník Út 14:30 – 15:30 Rytmik dětem o.p.s. 980 Kč/pol.
Fotografický 2. - 8. ročník Po 15:00 – 16:00 Rytmik dětem o.p.s. 980 Kč/pol.
Angličtina 1. - 2. ročník Čt 14:00 – 15:00 Rytmik dětem o.p.s. 890 Kč/pol.
Angličtina 3. - 4. ročník Čt 15:00 – 16:00 Rytmik dětem o.p.s. 890 Kč/pol.
Zumba 1. - 9. ročník St 16:00 – 17:00 Romana Čechová 800 Kč/pol.

Třídní schůzky, valná hromada OSRP

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky, které se budou konat dne 2.10.2018 v 16 hodin v hlavní budově naší školy. Po třídních schůzkách proběhne valná hromada Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov, z.s. Prosíme o účast všech třídních důvěrníků i dalších rodičů, které zajímá činnost OSRP a naší školy.

Těšíme se na vaši hojnou účast.

Organizace prvního školního týdne


Pondělí Slavnostní zahájení školního roku do 9.15 hod
všichni končí na hlavní budově
Úterý třídnické práce
první třídy 2 hodiny do 9:30 hod
první stupeň 4 hodiny do 11:25 hod.
druhý stupeň 5 hodin do 12:20 hod.
Středa třídnické práce
první třídy 3 hodiny do 10:30 hod
první stupeň 4 hodiny do 11:25 hod.
druhý stupeň 5 hodin do 12:20 hod.
Čtvrtek vyučuje se dle rozvrhu
první třídy 4 hodiny do 11:25 hod
první stupeň dle rozvrhu bez odpolední výuky
druhý stupeň dle rozvrhu bez odpolední výuky
Pátek vyučuje se dle rozvrhu
první třídy 4 hodiny do 11:25 hod
první stupeň dle rozvrhu bez odpolední výuky
druhý stupeň dle rozvrhu bez odpolední výuky

Logická olympiáda 2018

Tak jako v předchozích letech se i v letošním školním roce můžete zapojit do soutěže Logická olympiáda. Soutěž je pořádána Mensou České republiky, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Každý, kdo chce soutěžit, se musí zaregistrovat do 30. září 2018. Postup registrace a informace o soutěži najdete na www.logickaolympiada.cz.
Mohou soutěžit předškolní děti, žáci první třídy ZŠ budou soutěžit ve své vlastní kategorii a dále mohou soutěžit žáci 2. – 9. třídy.
Nominační kolo bude online, soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv kde je připojení k internetu.
Pro žáky 1. stupně proběhne ve dnech 1. – 7. října 2018 a pro žáky 2. stupně proběhne ve dnech 8. – 14. října 2018. Pro kategorii MŠ a 1. třídy proběhne nominační kolo ve dnech 22. – 28. října 2018.

Ing. Jana Homolková

Zahájení školního roku 2018 – 2019

Milí žáci, vážení rodiče,

slavnostní zahájení školního roku 2018-2019 se bude konat v pondělí 3. září v 8 hodin. S prvňáčky a jejich rodiči se sejdeme v tělocvičně, boční vchod bude otevřený.

Žáky druhého až devátého ročníku přivítají ve třídách jejich učitelé. Předpokládané ukončení v 9:15 hod.

Provoz školní družiny tento den pro žáky 2. – 4. ročníku bude do 14. hodin, školní kuchyně nevaří. Zájemci o ŠD 3. 9. přihlaste se, prosím, na email ondriskova@zstgmdrasov.cz do čtvrtka 30.8.2018.

Všem žákům a zaměstnanců školy přejeme krásný, úspěšný a pohodový školní rok.

Vedení školy

Seznam sešitů (pro ty, kteří nevyužili možnosti společné objednávky sešitů) a výtvarných potřeb na školní rok 2018 - 2019

Seznamy naleznete v přiložených souborech.

Školní rok 2017/2018

Příspěvky z loňského roku najdete zde.